Keresés:
Közgazdásztanár pályaalkalmassági vizsga

Közgazdásztanár (osztatlan képzés) pályaalkalmassági vizsga

A pályaalkalmassági vizsga várható időpontja:

2021. május 17- 21.

Tájékoztatás a pályaalkalmassági vizsgáról

Az osztatlan tanárképzésre jelentkezőknek pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venniük a felvételi eljárás keretében.
A pályaalkalmassági vizsgálat célja: a szóbeli alkalmassági vizsgán, a jelölttel való személyes találkozás során, a tanárképzésre jelentkező pályaképéről, személyes motivációiról, habitusáról, kommunikációs készségéről, pedagógiai elképzeléseiről való tájékozódás.

A pályaalkalmassági vizsgálat, az alkalmassági vizsga elemei

  1. Pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése, véleményezése.
  2. A jelölt által szabadon választott pedagógiai jellegű olvasmányról szóló beszámoló értékelése.
  3. A jelentkező által előzetesen megküldött motivációs levél (beküldési határidő: 2020.05.08.) alapján beszélgetés a felvételiző pályaelképzeléseiről, karrierterveiről, egyéni életút fejlődési terveiről, arról, hogy miért kíván tanár lenni.

A jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányainak folytatását, beleértve a közoktatási intézményben a tanulmányai során folytatandó egy éves szakmai gyakorlatát is.
Az alkalmassági vizsgára külön közzétett szakirodalomból készülni nem kell, az alkalmassági vizsga második elemeként meghatározott beszámoló időtartama jelentkezőnként 15-20 perc.

Amennyiben a felvételiző több fajta tanárképzésre, szakpáros képzésre, illetve több intézménybe jelentkezik, elegendő az első, általa megjelölt felsőoktatási intézményben részt venni az alkalmassági vizsgán, amelynek az eredményét minden jelentkezési helyén elfogadják.

A pályaalkalmassági vizsgálat eredménye „alkalmas” vagy „nem alkalmas” lehet. Aki nem felel meg az alkalmassági vizsgán, nem vehető fel osztatlan tanárképzésre.”

Kérem, szíves visszajelzését, hogy a fent megadott időszakban részt kíván-e venni a pályaalkalmassági beszélgetésen.

Lengyel Katalin +36-1-374-6260

Lengyel.Katalin@uni-bge.hu

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM