Keresés:
Projektmunka formai követelményei

Projektmunka formai követelményei

 Rövid összefoglaló

A projektmunka formázása, szerkesztése

 

 • 12-es betűméret és másfeles sortávolság,
 • Újságokban szereplő betűtípusok (pl. Times New Roman) használata,
 • Sorkizárt szerkesztés.
 • A bekezdések első sorát 1-1,5 cm-rel beljebb kell húzni.
 • A margótávolság a jobboldalon 2,5 cm, a baloldalon 2,5 cm.
 • Az oldalszámok arab számokkal az oldallap alján vagy tetején középre igazítva szerepeljenek.
 • A projektmunka első számozott oldala szövegszerkesztővel készített tartalomjegyzék legyen. (Emlékeztetőül: a Word akkor tud automatikusan tartalomjegyzéket előállítani, ha a fejezetcímekre a megfelelő szintű„Címsor” stílust alkalmazzuk.)
 • A mellékletekben, táblázatokban és illusztrációkban, ezek aláírásaiban a kisebb betűméretet és szimpla sortávolság alkalmazható, sorkizárt szerkesztés nélkül.
 • Az ábrákat, a diagramokat és a táblázatokat külön kell sorszámozni. Minden ábrát, diagramot, táblázatot a sorszám mellett címmel és forrással is el kell látni.
 • A számozások legyenek folyamatosak az egész dolgozatban: pl. 1. táblázat, 2. táblázat, 1. ábra, 2. ábra, I. melléklet, II. melléklet, stb. Ennek érdekében ajánlott az automatikus sorszámozás használata a Hivatkozás / Felirat beszúrása parancsokkal.
 • Táblázatok, grafikonok, képek csak azok érdemi elemzésével helyezhetők el a törzsrészben. Ellenkező esetben ezeket a mellékletbe kell elhelyezni.
 • Kerülendők az öncélú dekorációk: a szöveghez csak lazán kötődő, a téma kifejtését, megértetését érdemben nem szolgáló illusztrációknak nincs helye a projektmunkában. Az ábrák és grafikonok esetében is az érthetőség és áttekinthetőség legyen a fő szempont.
 • Azonos szintű címeket azonos módon kell formázni: ezért is célszerű a „Címsor” stílusokat használni.
 • A fejezeteket és alfejezeteket következetesen kell számozni, pl. 1.1., 1.2., 1.2.1. stb. Háromnál több fejezetszint használatát célszerű kerülni.
 • Az új fejezetek lehetőleg mindig új oldalon kezdődjenek, az alfejezetek folyamatosan is írhatók. Az oldallap aljára azonban csak akkor kerüljön új alfejezetcím, ha legalább 2 sornyi szöveg írható alá.
 • A szövegben kifejtett gondolatmenetet megtörő információkat, kisebb jelentőségű megjegyzéseket ajánlott lábjegyzetben megjeleníteni. Ezeket az oldal alján arab számokkal folyamatosan számozva (nem fejezetenként újrakezdve) kell elhelyezni.
 • A projektmunkát A4-es méretű papírlapokra kell kinyomtatni egy példányban és beköttetni.

Hivatkozások                                                                             

A hivatkozásokkal kapcsolatos részletesebb követelményeket az „FOSZK projektmunka elkészítésének és bemutatásának főbb szempontjai” című dokumentum tartalmazza.

Terjedelem

A projektmunka minimum 25, maximum 30 gépelt oldal a bevezetéstől az összefoglalásig, nem számítva az ábrákat, táblázatokat, kiegészítő szövegrészeket.

A projektmunka legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a felső terjedelmi korlátot

A projektmunka felépítése

 • Címoldal (ld. 1. sz. melléklet)
 • Titkosítási kérelem (esetleges)
 • Konzultáció igazolólap (letölthető innen)
 • Eredetiségi nyilatkozat a szakdolgozatról/projektmunkáról (letölthető innen)
 • Köszönetnyilvánítás (nem kötelező eleme a projektmunkának)
 • Tartalomjegyzék (az első számozott oldal),
 • Táblázatok, ábrák, illusztrációk jegyzéke (elsősorban nagyobb számú ábra, illusztráció, táblázat használat esetén. Tartalmazza annak sorszámát, címét, valamint a dolgozat oldalszámát, ahol megtalálható. Word-ben automatikusan generálható a Hivatkozás / Ábrajegyzék beszúrása paranccsal. Nem kötelező eleme a projektmunkának)
 • Maga a projektmunka, melynek részei:
  • bevezetés
  • szakirodalmi áttekintés
  • a vizsgálatok anyaga és módszerei
  • vizsgálati eredmények és értékelésük
  • következtetések, javaslatok
  • összefoglalás
 • Mellékletek
 • Irodalomjegyzék

Projektmunka leadása

A projektmunkát elektronikus formában fel kell tölteni a Moodle rendszerbe. Az elektronikus verzióval kapcsolatban a következők tartandók be:

 • a dolgozat PDF formátumban tölthető fel.

További részletek az Eljárási követelmények szakdolgozat/projektmunka feltöltéshez” című dokumentumban olvashatók

1. sz. melléklet

A címoldal formátuma

 

Budapesti Gazdasági Egyetem
Kereskedelmi, Vendéglátóipari
és Idegenforgalmi Kar

 

 

 

[A projektmunka konkrét, elfogadott címe]

 

 

 

 

 

Konzulens:

 

Készítette:

[név]

 

[név]

[beosztás]

 

[szak]

 

 

[szakirány]

 

 

[tagozat]

 

 

[év]

 

Letölthető verzió

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM