Keresés:
Specializációválasztás a turizmus-vendéglátás alapszakon

Specializációválasztás a Turizmus-vendéglátás alapszakon, 2020

Prezentáció

Fontos információk (a HKR és a tantervek alapján)

 • Specializációválasztás ideje: a második szemesztert követően, a félév Neptunban történő lezárása után (valamennyi érdemjegy beírásra került)
 • Azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik a mintatanterv szerinti első két félév tárgyai közül legalább 36 kreditet teljesítettek, köztük a
  • A fenntartható turizmus alapjai (FEAI0BA06),
  • Gasztronómiai alapismeretek (GAEK0BA06) tárgyakat
 • A hallgatónak preferencia-sorrendet kell megjelölnie, legalább két specializáció megadásával
 • a besorolás az összesített korrigált kreditindex (lásd HKR 2. § (1) bekezdés 61. pont) alapján történik: az így képzett hallgatói rangsorban a legjobb eredménnyel rendelkező hallgatót az általa első helyen megjelölt specializációra sorolják be. Az eljárás folytatódik a rangsorban ezután következő hallgatókkal mindaddig, amíg valamelyik specializáció létszámkerete be nem telik.
 • A még sorban álló hallgatók ezután a másodikként megjelölt specializációra kerülnek besorolásra. Az eljárás azonos elven zajlik az utolsó hallgató besorolásáig.
 • A specializációk indítása minimumlétszámhoz kötött. A minimumlétszám el nem érése esetén az adott specializációt nem indul, így az erre jelentkezett hallgatók a preferencia-sorrendjükben soron következő specializációra kerülnek besorolásra.
 • Specializációba sorolással szembeni fellebbezés adható be, indoklással, ennek határideje a döntésről szóló határozatban olvasható
 • Felvehető egynél több specializáció is
 • Más specializációkból külön is felvehetők tárgyak szabadon választhatóként, mennyiségi korlát nincs, de csak 21 kredit vehető fel díjmentesen (utána: kredittúllépési díj)
 • Lehetséges a specializációk közötti átjelentkezés
 • A specializáció felvétele halasztható is (de ez nem ajánlott)
 • Harmadik/negyedik félévben: Kötelezően választandó szakmai ismeretek 1 – a felajánlott kettő tárgy közül egy felvétele kötelező
  • Szállodai vendéglátás – a nem vendéglátással összefüggő specializációk esetén ajánlott
  • Ételek és italok a vendéglátásban – vendéglátással összefüggő specializációk esetén ajánlott

A turizmus szakterület specializációi

Utazás- és rendezvényszervezés

 • Emlékezetes, élménydús programok szervezése
 • Kulcsszó: „szervezés”
 • Karrier: utazás-, rendezvény-, kongresszus-, fesztivál-, esemény-, program-, esküvő- stb. szervezők, turizmussal foglalkozó média, utazási portálok, önfoglalkoztatás (pl. idegenvezetés)
 • Szakmai kompetenciák: kreativitás, rendszerben való gondolkodás, pontosság és alaposság, kulturális nyitottság

Turizmusfejlesztés és térségmenedzsment

 • Települések, térségek vonzerejének növelése
 • Kulcsszó: „tervezés”
 • Karrier: turisztikai és fejlesztési ügynökségek, marketingirodák, önkormányzatok, tanácsadók, kutatók
 • Szakmai kompetenciák: stratégiai gondolkodás, projektek menedzselése, kritikai elemzőkészség, együttműködési hálózatok szervezése

Egészség-, sport- és ökoturizmus

 • Egészséges, felelős szabadidőtöltés szervezése
 • Kulcsszó: „értékőrzés”
 • Karrier: fürdők és wellnessközpontok, nemzeti parkok, aktív túrák szervezői, sportesemény-szervezők, túravezetők
 • Szakmai kompetenciák: empatikus gondolkodás, egészséges életvitel iránti elkötelezettség, környezettudatosság, jó szervezőkészség

European Tourism

 • Európa kivételes adottságainak kiaknázása
 • Kulcsszó: „fejlesztés”
 • Karrier: (európai) program-, utazás- és rendezvényszervezők, desztinációmenedzsment-szervezetek, kulturális intézmények
 • Szakmai kompetenciák: „európai” műveltség és helyismeret, széles látókör, tervezési és szervezési képességek

A vendéglátás szakterület specializációi

Kereskedelmi vendéglátás

Főbb témakörök

 • Vendéglátás szervezése, gazdálkodása
 • Konyhai, éttermi ismeretek, gyakorlatok
 • Élelmiszer- és italismeret, laboratóriumi gyakorlatok, higiéné, táplálkozási ismeretek

Szakmai gyakorlat

 • Melegkonyhás vendéglátóhely (önálló egység, vagy szálloda)
 • Itthon, külföldön

Elhelyezkedési lehetőségek

 • Éttermek, egyéb vendéglátóegységek (vendéglő, bisztró, kávézó, söröző, stb.) vezető pozícióiban
 • Önálló vállalkozás alapítása vendéglátás területén
 • Szállodák F&B részlegének vezető pozícióiban

Intézményi vendéglátás – közétkeztetés

Jellegzetességei

 • Döntően állami szabályozók által meghatározott terület (pl. közbeszerzés)
 • Iskola, óvoda, kórház, szociális intézmények, katonaság, sok munkavállalót foglalkoztató munkahelyek
 • Döntően hétközbeni munkavégzés, szezonalitás kevésbé jellemző

Főbb témakörök

 • Szervezés, gazdálkodás
 • Konyhai gyakorlatok – nagykonyhai körülmények között
 • Élelmiszerismeret, laboratóriumi gyakorlatok, higiéné-élelmiszerbiztonság, táplálkozási ismeretek

Szakmai gyakorlat

 • Közétkeztetési szolgáltatást (is) végző vállalkozásoknál

Elhelyezkedési lehetőségek

 • Közétkeztetési szolgáltatást (is) végző vállalkozásoknál
 • Önálló vállalkozás alapítás közétkeztetés területén

Vendéglátó rendezvényszervezés

Főbb témakörök

 • Etikett, protokoll
 • Gasztronómia, étel-italismeret, ételkészítés, higiéné
 • Rendezvényszervezés, menedzsment

Szakmai gyakorlat

 • Rendezvényszervező vállalkozásoknál, partiszerviz-cégeknél
 • Szállodában
 • Itthon, külföldön

Elhelyezkedési lehetőségek

 • Határtalan lehetőségek
 • Önálló vállalkozás alapítása
Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM