Keresés:
Szakdolgozat formai követelményei

Szakdolgozat formai követelményei

 Rövid összefoglaló

A szakdolgozat formázása, szerkesztése

 • 12-es betűméret és másfeles sortávolság,
 • Újságokban szereplő betűtípusok (pl. Times New Roman) használata,
 • Sorkizárt szerkesztés.
 • A bekezdések első sorát 1-1,5 cm-rel beljebb kell húzni.
 • A margótávolság a jobboldalon 2,5 cm, a baloldalon 2,5 cm.
 • Az oldalszámok arab számokkal az oldallap alján vagy tetején középre igazítva szerepeljenek.
 • A szakdolgozat első számozott oldala szövegszerkesztővel készített tartalomjegyzék legyen. (Emlékeztetőül: a Word akkor tud automatikusan tartalomjegyzéket előállítani, ha a fejezetcímekre a megfelelő szintű „Címsor” stílust alkalmazzuk.)
 • A mellékletekben, függelékben, táblázatokban és illusztrációkban, ezek aláírásaiban a kisebb betűméretet és szimpla sortávolság alkalmazható, sorkizárt szerkesztés nélkül.
 • Az ábrákat, a diagramokat és a táblázatokat külön kell sorszámozni. Minden ábrát, diagramot, táblázatot a sorszám mellett címmel és forrással is el kell látni.
 • A számozások legyenek folyamatosak az egész dolgozatban: pl. 1. táblázat, 2. táblázat, 1. ábra, 2. ábra, I. melléklet, II. melléklet, stb. Ennek érdekében ajánlott az automatikus sorszámozás használata a Hivatkozás / Felirat beszúrása parancsokkal.
 • Táblázatok, grafikonok, képek csak azok érdemi elemzésével helyezhetők el a törzsrészben. Ellenkező esetben ezeket a mellékletbe vagy a függelékbe kell elhelyezni.
 • Kerülendők az öncélú dekorációk: a szöveghez csak lazán kötődő, a téma kifejtését, megértetését érdemben nem szolgáló illusztrációknak nincs helye a dolgozatban. Az ábrák és grafikonok esetében is az érthetőség és áttekinthetőség legyen a fő szempont.
 • Azonos szintű címeket azonos módon kell formázni: ezért is célszerű a „Címsor” stílusokat használni.
 • A fejezeteket és alfejezeteket következetesen kell számozni, pl. 1.1., 1.2., 1.2.1. stb. Háromnál több fejezetszint használatát célszerű kerülni.
 • Az új fejezetek lehetőleg mindig új oldalon kezdődjenek, az alfejezetek folyamatosan is írhatók. Az oldallap aljára azonban csak akkor kerüljön új alfejezetcím, ha legalább 2 sornyi szöveg írható alá.
 • A szövegben kifejtett gondolatmenetet megtörő információkat, kisebb jelentőségű megjegyzéseket ajánlott lábjegyzetben megjeleníteni. Ezeket az oldal alján arab számokkal folyamatosan számozva (nem fejezetenként újrakezdve) kell elhelyezni.
 • A szakdolgozatot A4-es méretű papírlapokra kétoldalas formában egy példányban kell kinyomtatni és köttetni. A leadásra kerülő kinyomtatott szakdolgozat - a hallgató döntése alapján - lehet fekete műbőrkötéses vagy fűzött is.

Hivatkozások

A hivatkozásokkal (Harvard-módszer szerinti hivatkozás) és a bibliográfia megszerkesztésével kapcsolatos részletes követelményeket az „Szakdolgozat-készítési útmutató” című dokumentum tartalmazza.

Terjedelem

Alapképzésen (BSc/BA) a szakdolgozat minimum 40, maximum 60 gépelt oldal (80.000-120.000 karakter) a bevezetéstől az összefoglalásig, nem számítva a kiegészítő szövegrészeket.

Egyidejűleg két specializációt végzett hallgató komplex szakdolgozata esetén annak terjedelme minimum 60 maximum 80 gépelt oldal (120.000-160.000 karakter) a bevezetéstől az összefoglalásig, nem számítva a kiegészítő szövegrészeket.

Mesterképzésen (MSc/MA) a szakdolgozat terjedelme minimum 60, maximum 80 oldal (120-160 ezer karakter) a bevezetéstől az összefoglalásig, nem számítva a kiegészítő szövegrészeket.

A dolgozat legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a felső terjedelmi korlátot.

A szakdolgozat felépítése

 • Címoldal (ld. 1. sz. melléklet)
 • Titkosítási kérelem (esetleges)
 • Konzultáció igazolólap (letölthető innen)
 • Eredetiségi nyilatkozat a szakdolgozatról/projektmunkáról (letölthető innen)
 • Köszönetnyilvánítás (nem kötelező eleme a szakdolgozatnak)
 • Tartalomjegyzék (az első számozott oldal),
 • Táblázatok, ábrák, illusztrációk jegyzéke (elsősorban nagyobb számú ábra, illusztráció, táblázat használat esetén. Tartalmazza annak sorszámát, címét, valamint a dolgozat oldalszámát, ahol megtalálható. Word-ben automatikusan generálható a Hivatkozás / Ábrajegyzék beszúrása paranccsal. Nem kötelező eleme a szakdolgozatnak)
 • Maga a szakdolgozat, melynek részei:
  • bevezetés
  • szakirodalmi áttekintés
  • alkalmazott kutatási módszerek
  • kutatás
  • eredmények
  • konklúziók, javaslatok
  • összefoglalás
 • Függelékek, illetve mellékletek,
 • Mellékletek listája (csak ha valóban szükséges),
 • Felhasznált irodalom

Szakdolgozat leadása

A szakdolgozatot elektronikus formában fel kell tölteni a Moodle-rendszerbe. Az elektronikus verzióval kapcsolatban a következők tartandók be:

 • a dolgozat PDF formátumban tölthető fel.

További részletek az „Eljárási követelmények szakdolgozat/projektmunka feltöltéshez” című dokumentumban olvashatók

1. sz. melléklet

A címoldal formátuma

Budapesti Gazdasági Egyetem
Kereskedelmi, Vendéglátóipari
és Idegenforgalmi Kar

 

 

 

[A szakdolgozat konkrét, elfogadott címe]

 

 

 

 

 

Konzulens:   Készítette:
[név]   [név]
[beosztás]   [szak]
    [specializáció]
    [tagozat]
    [év]

 

Letölthető verzió

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM