Keresés:
Idegenforgalom és szálloda szakirány, 960 óra

TÁJÉKOZTATÓ

 a 960 órás szakmai gyakorlatról

 a nappali tagozatos idegenforgalom és szálloda szakirányos hallgatóknak(BA) - 2016/2017-es mintatanterv

2019/2020.tanév tavaszi félév

Kedves Hallgatók!

Minden záró dokumentumot elektronikusan várunk Önöktől az alábbi e-mail címre: karrier.kvik.mail@uni-bge.hu

1.      Ideje, előfeltételei:

Az Egyetem Turizmus-vendéglátás alapszakán, idegenforgalom és szálloda szakirányon tanuló hallgató 960 órás, összefüggő idejű szakmai gyakorlatát a harmadév második szemeszterében (6. félév) teljesíti, február 1. és augusztus 31. között (40 órás munkahetekkel számolva ez 24 hét, 4 hetes hónapokkal számolva 6 hónap). Természetesen a hangsúly azon van, hogy a megadott időtartamon belül az óraszám meglegyen. A gyakorlat január 20-tól megkezdhető abban az esetben, ha a hallgató addigra teljesíti a harmadév első szemeszterében felvett összes tantárgyát.

A szakmai gyakorlat elvégzése bizonyos tantárgyak elvégzéséhez kötött. Ezek az előfeltételi tárgyak a következők (magyar/angol/német nyelvű képzés):

 • Szállodai alapismeretek /Basic in Hotel Operations/ Grundlagen der Hotellerie
 • Gasztronómia alapismeretek /Basic Studies in Gastronomy/ Grundlagen der Gastronomie
 • Értékesítési alapismeretek / Restaurant service/ Grundlagen des Verkaufs
 • Utazásszervezés és értékesítés I. / Tour Operation I. / Organisation von Reiseveranstaltungen I

Ezek teljesítése nélkül nem engedhető el a hallgató szakmai gyakorlatra, tárgyfelvétele a Neptun rendszerből törlődik és nem kerül elfogadásra a gyakorlat. A hallgatónak írásban is ki kell jelentenie (Előtanulmányi Nyilatkozat), hogy az előfeltételeket teljesíti a gyakorlat megkezdése előtt.

MEGJEGYZÉS: A hallgató esetleges korábbi munkaviszonyai szakmai gyakorlatként nem fogadhatóak el, mivel hallgató ekkor még nem rendelkezik a megfelelő tudással és kompetenciákkal.

2.      A szakmai gyakorlat célja:

A szakmai gyakorlat elsődleges célja az, hogy a hallgató az egyetemen szerzett elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizálva részt vegyen konkrét szakmai feladatok megoldásában, tudását a gyakorlatban is kamatoztassa.

Ennek keretében lehetőség szerint egyrészről ismerje meg az idegenforgalmi vállalkozásokat:

 • a különböző típusokat, működésük alapjait és szervezeti felépítésüket;
 • a különböző ellenőrzést végző szervek munkáját, az egymás közötti kapcsolatokat;
 • kapjon átfogó képet az egyes szállodai, ill. utazási irodai munkaterületek üzemeltetési, irányítási tennivalóival kapcsolatosan.

Másrészről pedig saját kompetenciáit is fejlessze:

 • alakítsa ki a szakma sajátosságai által megkívánt hozzáállást, attitűdöt;
 • fejlessze kommunikációs készségeit, építsen ki új szakmai kapcsolatokat;
 • tanuljon meg csapatban dolgozni.

Ezt figyelembe véve a következő területeken végezhet szakmai gyakorlatot a hallgató, ahol az alábbi tevékenységekkel, folyamatokkal kell megismerkednie:

Szállodai gyakorlattal összefüggésben:

 • front office munka ismerete (porta, recepció, kassza);
 • emeleti munka megismerése;
 • munkakapcsolat az emelet dolgozóival;
 • a szálloda értékesítési munkájának megismerése;
 • kommunikáció a vendéggel, a nyelvtudás hasznosítása.

Étterem területén (értékesítési gyakorlat):

 • az értékesítési módok ismerete és gyakorlása;
 • kapcsolattartás a termelő üzemrészekkel;
 • vendégfogadás megvalósítása;
 • számlázás, számlakészítés menete.

Lehetőség szerint a három egység közül (front office, emelet, étterem) legalább kettő munkájába betekintést kell nyerjen a hallgató. A gyakorlatot megelőzően, az előző 2 félév során a hallgatók gyakorlati oktatás keretében (az Egyetem tanéttermében és 4-5 csillagos budapesti szállodákban) sajátíthatják el a vendéglátóipari értékesítési ismereteket. Amennyiben a ház üzemeltetése megkívánja, a hallgatók a gyakorlati területek között - természetesen jelentős arányeltolódás nélkül - átcsoportosíthatóak.

Vendéglátó egységben NEM TÖLTHETŐ le a gyakorlat. Kivételt képez a szállodai vendéglátás.

Utazási irodában a hallgató ismerje meg:

 • az utaztatási terület üzlettípusait;
 • az árualap megteremtésének és értékesítésének folyamatát (pl. utak összeállítása, szállásfoglalás);
 • az on-line foglalási rendszerek működését.

Rendezvényszervezés keretében a hallgató ismerje meg:

 • a cég működését;
 • illetve vegyen részt a rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, szervezésében.

3.      A szakmai gyakorlati hely kiválasztása:

Ha az előfeltételek teljesülnek a gyakorlat megkezdéséig, a hallgató jogosult a szakmai gyakorlatra való jelentkezésre. A hallgatónak megfelelő gyakorlati helyet kell találnia magának, ahol a szakmai gyakorlatot teljesítheti, a fentebb összefoglalt ismereteket megszerezheti.

A gyakorlati helyek típusai a következők lehetnek:

 • szálláshelyek (szálloda, panzió, stb.)
 • utazásszervező – közvetítő cégek (utazási iroda, tour operátor)
 • szakmai szövetségek, non-profit társaságok, civil szervezetek (MTÜ Zrt., Tourinform, MSzÉSz, FATOSZ stb.)
 • rendezvényszervező cégek

A gyakorlati helyekre való jelentkezés egyrészről történhet úgy, hogy a hallgatók egyénileg keresnek maguknak a fentebb felsorolt kritériumoknak megfelelő intézményt. Ebben az esetben a TANSZÉK ELŐZETES JÓVÁHAGYÁSÁRA is szükség van, mivel ilyenkor az ellenőrzi, hogy az illető cég megfelel-e szakmai és jogi szempontból annak, hogy a hallgató számára gyakorlati helyként szolgáljon. Ebben az esetben a hallgatónak a következő szempontokra is figyelnie kell:

 • Tisztázza a munkavégzés szabályait (munkaidő, munkavégzés helye, betöltendő pozíció)
 • Rögzítsék a munka díjazását (összeg, fizetés gyakorisága, módja)
 • Szállás, ellátás kérdését tisztázza főleg, ha a lakóhelyétől távol folytat gyakorlatot)

Másrészről a Turizmus Tanszék által ellenőrzött gyakorlati helyek valamelyikére is jelentkezhet a hallgató. Számos partnerünk keres rendszeresen gyakornokokat, mint például például az Accor-Pannonia és a Danubius szállodalánc tagjai, illetve a Neckermann utazási iroda fiókintézményei.

Ezen felül ha valamilyen cég vagy intézmény felkeres minket, hogy szívesen fogadna gyakorlatra hallgatókat, és mind szakmai, mind jogi szempontból megfelel az elvárásoknak, akkor ezek is meghirdetésre kerülnek. Ebben az esetben is a hallgatónak kell a részletekről megegyeznie a gyakorlati hellyel. Ezekről a lehetőségekről a Tanszéken és a Karrier Irodában egyaránt kaphatnak felvilágosítást a hallgatók.

Külföldi munkavégzés:

A hallgatónak joga van a kötelező szakmai gyakorlatát külföldön teljesíteni. Ebben az esetben is hasonló módon kell eljárnia – egyénileg szervezett, illetve a tanszék által meghirdetett helyekre tud jelentkezni. Ilyen például az évek óta számos hallgatót fogadó The Broadmoor Hotel Colorado Springs-ben (USA), illetve a thaiföldi partneriskolák csereprogramja.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a külföldi munkavállalás esetén vízumát, tartózkodási és munkavállalási engedélyét, baleset és betegbiztosítását egyedül kell intéznie!

MEGJEGYZÉS: A hallgatónak van lehetősége arra, hogy két helyen végezze el a szakmai gyakorlatát, ha nagyjából egyenlő időtartamban (480óra-480óra) szállodai, rendezvényszervezői, utazásszervezői és civil területen helyezkedik el ennek keretében. Ebben az esetben egyrészt figyelnie kell arra, hogy az első hely utolsó munkanapja és a második hely első munkanapja egymást követő napra essen. Másrészt a gyakorlathoz kapcsolódó dokumentáció is megduplázódik, azaz két Befogadó nyilatkozatot és két Együttműködési megállapodást kell kötnie a hallgatónak (ld. 3. pont).

3.1.   Szükséges dokumentumok:

3.1.1. Befogadó Nyilatkozat

A hallgatónak Befogadó nyilatkozatot kell hoznia az adott intézménytől! A dokumentum hallgatóra vonatkozó részét a hallgató kitölti, aláírja és elviszi a befogadó intézményhez. A befogadó intézmény szintén kitölti a rá vonatkozó részeket, majd cégszerű aláírással és pecséttel ellátja. Ezt követően a hallgató a Befogadó nyilatkozattal eljön a Turizmus Tanszékre és ott azt elfogadtatja. Nagyon fontos, hogy a Befogadó nyilatkozat leadása nélkül NEM KEZDHETŐ MEG A GYAKORLAT!!

Egyéni munkavállalásnak minősül, ha a hallgató nem, vagy késedelmesen adja le Befogadó nyilatkozatát és a Turizmus Tanszék által jóvá nem hagyott helyen dolgozik. Ezt a munkavállalást a Turizmus Tanszéknek nem áll módjában gyakorlatként elfogadni!

A kötelező gyakorlaton túl végzett munka nem számít hallgatói jogviszonynak! Ez alatt az idő alatt az Egyetemnek semmiféle felelőssége nincs a hallgató felé!

3.1.2. Együttműködési Megállapodás:

Együttműködési megállapodást az Egyetem és a gyakorlati hely köti egymással. A honlapról letöltött Együttműködési megállapodást három eredeti példányban kell kitölteni! A hallgató kitölti a rá vonatkozó részeket a szerződésben, majd elviszi a befogadó intézményhez, aki szintén kitölti a rá vonatkozó részeket, aláírással és céges pecséttel látja el a dokumentum mindhárom példányát. Ezt követően a hallgató behozza a dokumentumokat és leadja a Karrier Irodában (Fszt. 3.). A Karrier Iroda munkatársai ellenőrzik, majd az Egyetem képviselőivel aláíratják azt. A három eredeti példány közül egyet az iskola, egyet a diák, egyet pedig a befogadó intézmény kap.

Azon hallgatóink esetében, akik 2012. szeptember 1-jén vagy azt követően kezdték meg tanulmányaikat, a 8/C típusú együttműködési megállapodást kell megkötni.

A 8/C típusú együttműködési megállapodás 3 részből áll:

A megállapodás első része egy Keretmegállapodás, ami határozatlan időre kerül megkötésre a szakmai gyakorlatot biztosító cégekkel, így ezt csak egyszer kell aláíratni mind a cégekkel, mind az Egyetem képviselőjével.

Amennyiben már az előző félévek során aláírásra került a keretmegállapodás valamely partnerünkkel, úgy a következő félévekben már NEM kell újra aláíratni a dokumentumot.

Az együttműködési megállapodás második része egy Különmegállapodás, amelyet minden olyan félévben újra meg kell kötni a partnerrel, mikor van olyan hallgató, aki az adott cégnél tölti a gyakorlatát.

A megállapodás harmadik része pedig egy Melléklet, amely tartalmazza a hallgatónkénti részleteket a szakmai gyakorlatra vonatkozóan. Értelemszerűen ezt a részt minden hallgató esetén külön ki kell tölteni.

Azon cégek listája, akikkel a 8/C együttműködési megállapodás már megkötésre került, letölthető a DOKUMENTUMOK menüpontból.

Azon hallgatóinkra, akik 2012. szeptember 1-je előtt kezdték meg tanulmányaikat, a 8/A jelű keretmegállapodás vonatkozik. Ezen megállapodás határozott időre szól, így minden hallgató esetén újra megkötésre kerül.

MEGJEGYZÉS: A gyakorlat idejének meghatározásakor az Együttműködési megállapodásban rögzített dátum a mérvadó, a megállapodásnak szigorúan a gyakorlat megkezdése előtt kell megköttetnie, a megállapodás leadása nélkül NEM KEZDHETŐ MEG A GYAKORLAT!! A megállapodáson eredeti aláírásnak és céges pecsétnek kell szerepelnie!

3.1.3. Előtanulmányi Nyilatkozat

Az Együttműködési megállapodáson és a Befogadó nyilatkozaton kívül minden hallgatónak le kell adnia a Karrier irodában az Előtanulmányi nyilatkozatot, melyben a hallgató vállalja, hogy szakmai gyakorlat mintatantervben feltüntetett tanulmányi előfeltételeit – tantárgyak és kreditszám előírás- a szakmai gyakorlat megkezdéséig teljesíti. A nyilatkozat aláírásával a hallgató tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tanulmányi osztály munkatársai ellenőrizhetik a nyilatkozat valóságtartalmát – akár a szakmai gyakorlat teljesítése során vagy azt követően. Amennyiben az ellenőrzés folyamán kiderül, hogy a tanulmányi előfeltételek nem teljesültek, a tanulmányi osztály munkatársai törlik – akár a gyakorlat teljesítését követően is- a szakmai gyakorlati tantárgyat a Neptun rendszerből, és a szakmai gyakorlat az adott félévben a tanulmányok folytatása szempontjából nem teljesítettnek minősül.

3.1.4. Nyilatkozat felelősségbiztosítás megkötéséről

Külföldi szakmai gyakorlat esetén még szükséges a Nyilatkozat felelősségbiztosítás megkötéséről  dokumentum, melyben a hallgató nyilatkozik arról, hogy a külföldön töltött szakmai gyakorlata idejére az egészségügyi- munkavédelmi és egyéb kint tartózkodással kapcsolatos felelősség-biztosítás megkötéséről a saját felelősségével és költségével gondoskodik.

A dokumentumok az alábbi linken érhetők el, magyar és angol nyelven (illetve németül a Befogadó Nyilatkozat).

http://uni-bge.hu/kvik/Hallgatok/Tanulmanyok/Szakmai_gyakorlat/doc

A fenti dokumentumokat: a szakmai gyakorlatvezető által aláírt Befogadó Nyilatkozatot, a 3db Együttműködési Megállapodást, az Előtanulmányi Nyilatkozatot és külföld esetén a Nyilatkozat felelősségbiztosítás megkötéséről dokumentumot a Karrier Irodában kell leadni a hallgatónak!

A Karrier Iroda nyitvatartása a következő linken érhető el: https://uni-bge.hu/kvik/Szervezeti-egysegeink/KVIK_SZOLG/KARRIER

A kezdő dokumentumok leadási határideje: 2019. december 13. (péntek) 12:00-ig!

4.      A gyakorlati hely megváltoztatásának menete:

A hallgató indokolt esetben megváltoztathatja a gyakorlati helyét! Ebben az esetben megfelelő indoklással alátámasztott írásos kérelmet kell írnia! A kérelemhez csatolnia kell az előző gyakorlóhelyről származó Gyakorlati igazolást, továbbá az új helyről a Befogadó nyilatkozatot (a fennmaradó óraszám feltüntetésével)! Az új helyen csak a tanszék jóváhagyása után kezdhető meg a gyakorlat! A dokumentumokat a Karrier Irodában kell leadnia a hallgatónak.

5.      A szakmai gyakorlat lezárása:

A szakmai gyakorlat befejezése után a hallgatónak Szakmai gyakorlati igazolás és értékelőlapot kell hoznia a befogadó intézménytől, amit gyakorlatvezetőjének kell kitöltenie és aláírnia. (Külföldi gyakorlati hely esetén a megfelelő nyelvű formanyomtatvány szintén megtalálható a honlapon.) Illetve a hallgatóknak is ki kell töltenie egy kérdőívet (Gyakorlati helyek minősítése) a gyakorlati helyről, hogy ezzel is segítsék a szakmai gyakorlat értékelését. Ezen felül a hallgatónak a gyakorlatról beszámolót kell készíteni (formai és tartalmi követelményeket ld. lentebb) és azt a konzulensével el kell fogadtatnia a Konzulensi nyilatkozat aláíratásával.

A gyakorlatot záró dokumentumok az alábbi linken érhetőek el, magyar és angol nyelven:

http://uni-bge.hu/kvik/Hallgatok/Tanulmanyok/Szakmai_gyakorlat/doc

A fenti dokumentumokat (Gyakorlati igazolás, Gyakorlati helyek minősítése, Gyakorlati beszámoló, Konzulensi nyilatkozat) a Karrier Irodában kell leadni a hallgatónak!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a 2018/2019-es tanév második félévétől a Turizmus-vendéglátás alapszakos, idegenforgalom és szálloda specializáción tanuló hallgatók szakmai gyakorlatának értékelése két részletben és ötfokozatú skála alapján fog történni.

Az állami ösztöndíjas és önköltséges rangsorok kialakításához a szakmai gyakorlat első felének értékelését 2020. július 12-ig le kell zárni.

Ehhez első lépésben 2020. június 22-ig kell leadni – a szakmai gyakorlóhely által kitöltött – új igazoló és értékelő dokumentumot a BGE-KVIK Karrier Iroda számára. A 2020. június 22-ig leadandó első értékelés esetében elegendő az ötfokozatú értékelő és igazoló dokumentumon – az alapadatok mellett – a százalékos értékelést kitöltenie a foglalkoztatónak.

Második lépésben a szakmai gyakorlat teljes lezárását követően, 2020. szeptember 4-ig újra be kell nyújtania egy második igazoló és értékelőlapot is, amelynek már tartalmaznia kell a szöveges értékelést is.

A Szakmai Gyakorlóhelynek – előre megadott szempontok alapján, százalékos formában – kétszer kell értékelnie a munkavégzést. Ez alapján kerül végső lezárásra a gyakorlat. Amennyiben a gyakorlat végén benyújtásra kerülő második értékelés az elsőtől jelentősen eltér, akkor a szakmai gyakorlat végén a gyakorlat értékelése módosításra kerül. A szakmai gyakorlatról a beszámolót, a Gyakorlati helyek minősítése dokumentumot és a Konzulensi nyilatkozatot a 2. értékelő lappal együtt továbbra is le kell adni.

Az ötfokozatú igazoló és értékelőlap az alábbi linkről érhető el:

magyar nyelven - https://uni-bge.hu/kvik/Hallgatok/Tanulmanyok/Szakmai_gyakorlat/doc/magyar

angol ynelven - https://uni-bge.hu/kvik/Hallgatok/Tanulmanyok/Szakmai_gyakorlat/doc/angol

A záró dokumentumok leadási határideje: a szakmai gyakorlat utolsó munkanapját követő 1 héten belül, de legkésőbb 2020. szeptember 4. péntek 12:00-ig!

 A beszámoló formai követelményei:

 • Fedőlap (ld. a oldal alján) - nem számít bele a terjedelembe.
 • Minimum 10 oldal, másfeles sortávolsággal gépelve (12-es betűméret). A beszámolót lehet 2 oldalas formátumban is nyomtatni.
 • Táblázatok, fényképek, grafikonok beiktatásával a dolgozat értéke növelhető, de ez a terjedelembe nem számít bele, ezt mellékletként lehet csatolni a beszámoló végén.
 • A nyomtatott lapokat a bal felső sarokban összetűzve kérjük leadni! (Kérjük, semmibe ne fűzzék le, tegyék be a beszámolót, ellenkező esetben NEM VESSZÜK ÁT!)

A beszámoló tartalmi követelményei:

 • A választott és engedélyezett gyakorlati hely általános ismertetése.
 • A választott cég fő tevékenységeinek, üzletköreinek leírása (pl.: gyógyturizmus, kongresszusi turizmus, rendezvényszervezés, stb.)
 • Az adott cég hazai, nemzetközi piacon betöltött szerepe, működése. Pozitívumok, negatívumok, eladható-e a piacon a terméke vagy nem, miért, stb. (A hallgató saját véleménye is szerepeljen a dolgozatban!)
 • A cég vendégkörének jellemzői több szempontból vizsgálva (nemzetiség, életkor, érdeklődés, tartózkodási idő, átlagos költés, stb.)
 • Megfelel-e a szolgáltatás a jelenlegi piacok, vendégkör elvárásainak?
 • Ha a cég valamely külföldi lánc tagja, milyen elvárásokat jelent ez a cég felé, hogyan tudják ezt teljesíteni, milyen előnyt vagy hátrányt jelent ez számukra?
 • A hallgató által végzett tevékenységek, feladatok ismertetése.
 • A hallgató javaslatai, értékelése a szerzett tapasztalatok alapján.
 • A beszámoló akkor kerül elfogadásra, ha abban a hallgató önálló véleménye is megjelenik.

Az angol nyelvű képzésen tanulóknak angolul, a német nyelvű képzésen résztvevőknek német nyelven kell megírni a beszámolót!

Amennyiben a hallgató két cégnél teljesítette a gyakorlatát, akkor két gyakorlati igazolást kell hoznia és a beszámolót mindkét cégre vonatkozóan el kell készítenie (minimum 10-10oldal)!

A fedőlap tartalma:

 

 

Beszámoló a szakmai gyakorlatról

(A gyakorlati hely neve)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Név:

Neptun kód:

Turizmus-vendéglátás szak

Idegenfogalom és szálloda szakirány

Nappali tagozat

Dátum:                                                                                

Befogadó nyilatkozat és egyéb gyakorlattal kapcsolatos kérdések ügyében keressék a Turizmus Tanszék ügyintézőit a 207-es szobában, a kiírt fogadó órákban, vagy e-mailben a turizmus@uni-bge.hu címen. Az Együttműködési megállapodások, és egyéb adminisztrációs kérdésekkel kapcsolatban a Karrier Iroda (fszt.3) ad felvilágosítást a 06/1-301-3441-es telefonszámon, vagy a karrier.KVIK.mail@uni-bge.hu e-mail címen.

 


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM