Keresés:
Vendéglátó és szálloda szakirány, 240 órás

TÁJÉKOZTATÓ a nyári 240 órás vendéglátás és szálloda szakirányos gyakorlathoz (2016/2017-es mintatanterv)

 

1. Ideje, előfeltétele:

A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban Egyetem) turizmus - vendéglátás alapszakán vendéglátás és szálloda szakirányon tanuló hallgatók a 240 órás (6 hetes) összefüggő idejű szakmai gyakorlatot a másodév után (4. félév után) teljesítik, július 1. és augusztus 31. között. A gyakorlat július 1. előtt is megkezdhető, amennyiben a hallgató a tanulmányi és vizsgakövetelményeinek eleget tett. A szakmai gyakorlat elvégzése az alábbi tantárgyak teljesítéséhez kötött:

Magyar nyelvű képzésen:

 • Élelmianyag ismeret,
 • Italismeret,
 • Értékesítési ismeretek 2.
 • Ételkészítési ismeretek 2.

Angol nyelvű képzésen:

 • Food science,
 • Introduction to beverages,
 • Food preparation 2.
 • Restaurant service 2.

A tantárgyi követelmények teljesítése nélkül a szakmai gyakorlat nem kezdhető meg!

 

2. A gyakorlat célja

A szakmai gyakorlat fő célja a vendéglátás és szállodaipar alapvető munkaköreinek megismerése. A szakmai gyakorlat sikeres elvégzéséhez az egyetemi tanulmányok, különösen az Oktató Kabinet ételkészítési- és értékesítési gyakorlatain, valamint a szakmai előadásokon, szemináriumokon megszerzett ismeretanyag megfelelő alapot adnak.

 

3. A gyakorlati hely kiválasztása

Szakmai gyakorlati hely önálló vagy szállodához tartozó melegkonyhás üzlet (pl. étterem, vendéglő, csárda), továbbá önálló termelőüzemmel rendelkező cukrászda lehet.

Betölthető munkakörök:

 • konyhai előkészítő, reggeliztető
 • felszolgáló, pultos
 • cukrászati kisegítő
 • recepciós
 • szobalány,
 • valamint asszisztensi munkakörök

 

A megfelelő gyakorlati hely kiválasztásban a Vendéglátás Tanszék segítséget nyújthat.

Magyar nyelvű képzésnél gyakorlat vezető: Debreceni János, tanársegéd

Angol nyelvű képzésnél gyakorlatvezető: Karakasné Dr. Morvay Klára főiskolai docens

A Budapesti Gazdasági Egyetemnek nagy múltra visszatekintő partnersége van

 • Accor Hotels
 • Danubius Hotels
 • Mellow Mood Hotels érdekeltségeibe tartozó szállodákkal.

 

4. A gyakorlat megkezdésének dokumentációja

4.1. Befogadó nyilatkozat

A gyakorlati helyként választott szervezetnek befogadó nyilatkozattal kell igazolnia, hogy fogadja a hallgatót. A befogadó nyilatkozat letölthető a Dokumentumtárból, URL link az 5. pont végén.

A gyakorlati hely alapadatait, a gyakorlatra fogadott hallgató adatait és a szakmai gyakorlat főbb ismérveit tartalmazza. Befogadó nyilatkozatból csak cégszerűen aláírt (aláírási jogkör gyakorlója és bélyegző), eredeti példány fogadható el. A befogadó nyilatkozatot egy eredeti példányban kell a Vendéglátás Tanszéken leadni. A befogadó nyilatkozatban szereplő gyakorlati hely megfelelőségét a Vendéglátás Tanszék bírálja el.

Befogadó nyilatkozat leadása nélkül a szakmai gyakorlat nem kezdhető meg!

Egyéni munkavállalásnak minősül, ha a hallgató nem, vagy késedelmesen adja le befogadó nyilatkozatát és a Vendéglátás Tanszék által jóvá nem hagyott helyen dolgozik. Ezt a munkavállalást a Vendéglátás Tanszéknek nem áll módjában gyakorlatként elfogadni.

A kötelező gyakorlat 240 órás munkaidején túl végzett munkaórákra a hallgatói jogviszony nem terjed ki. A 240 órán túl végzet munka nem szakmai gyakorlatnak, hanem egyéni munkavállalásnak minősül, annak bejelentése és adminisztrációja a munkavállaló és a munkáltató közös felelőssége.

4.2. Együttműködési megállapodás

Az együttműködési megállapodást az Egyetem és a gyakorlati hely köti egymással. A honlapról letöltött együttműködési megállapodást három eredeti példányban kell kitölteni és cégszerűen aláírva a Karrier Irodához eljuttatni. A gyakorlat idejének meghatározásakor az együttműködési megállapodásban rögzített dátum a mérvadó, a megállapodásnak szigorúan a gyakorlat megkezdése előtt kell megköttetnie.

Együttműködési megállapodás nélkül a szakmai gyakorlat nem kezdhető meg!

 

4.2.2. 2012. szeptember 1-jén vagy azt követően megkezdett tanulmányok esetén

A 8/C típusú együttműködési megállapodást kell megkötni, amely 3 részből áll:

 1. Keretmegállapodás a gyakorlati hely és az Egyetem között. Határozatlan időre szól, ezért egyszer kell megkötni.

Ha az adott gyakorlati hely és az Egyetem korábban megkötötte a keretmegállapodást, újabb megállapodást nem kell kötni.

 1. 2.      Különmegállapodás a gyakorlati hely és az Egyetem között. Határozott időre szól, minden félévben egyszer kell megkötni.
 2. Melléklet, amely tartalmazza az egyes hallgatók gyakorlati munkavégzésének részleteit. Hallgatónként külön mellékletet kell kitölteni.

A keretmegállapodással rendelkező cégek listája letölthető a Dokumentumtárból, URL link az 5. pont végén.

4.2.3. 2012. szeptember 1-je előtt megkezdett tanulmányok esetén

A 8/A típusú keretmegállapodást kell megkötni, amely határozott időre szól, így minden hallgató esetén újra megkötésre kerül. A megállapodást 3 eredeti, cégszerűen aláírt példányban kell a Karrier Irodához eljuttatni.

4.3. Előtanulmányi nyilatkozat

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele, hogy a hallgató a tanulmányi előfeltételeket – Élelmianyag ismeret, Ital ismeret, Értékesítési ismeretek 2., Ételkészítési ismeretek 2. tárgyakat - a szakmai gyakorlat megkezdéséig teljesíti. A hallgatónak írásban kell nyilatkoznia az előtanulmányok teljesítéséről.

A nyilatkozat aláírásával a hallgató tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tanulmányi osztály munkatársai ellenőrizhetik a nyilatkozat valóságtartalmát – akár a szakmai gyakorlat teljesítése során vagy azt követően. Amennyiben az ellenőrzés folyamán kiderül, hogy a tanulmányi előfeltételek nem teljesültek, az Egyetemnek a hallgató szakmai gyakorlatát nem áll módjában elfogadni.

Az előtanulmányi nyilatkozat letölthető a Dokumentumtárból, URL link az 5. pont végén.

4.4. Nyilatkozat felelősségbiztosítás megkötéséről

Külföldön végzett szakmai gyakorlat esetén a hallgatónak a felelősségbiztosítás megkötéséről írásban nyilatkoznia kell. A nyilatkozat tartalma, hogy a hallgató a külföldön végzett szakmai gyakorlata idejére az egészségügyi- munkavédelmi és a kint tartózkodással kapcsolatos egyéb biztosítás megkötésére felelősséget vállal és saját költségén gondoskodik.

A nyilatkozat felelősségbiztosítás megkötéséről letölthető a Dokumentumtárból, URL link az 5. pont végén.

 

5. A kezdő dokumentumok benyújtásának határideje

A dokumentumok leadásának határideje: a szakmai gyakorlatot megelőző szorgalmi időszak utolsó napja: 2019. május 17. péntek 12:00

A hallgatónak ügyelnie kell arra, hogy jóval a szakmai gyakorlat megkezdése előtt az összes dokumentumot eljuttassa a Karrier Irodához. Mivel a dokumentumokon az Egyetem valamely képviselője is aláíró fél, azok feldolgozása, az aláíró személyhez történő eljuttatása és adott esetben a gyakorlati helyhez történő visszaküldése időigényes folyamat, amelyet meghosszabbíthat a formai vagy tartalmi hibák miatti hiánypótlás.

A Befogadó Nyilatkozatot a Vendéglátás Tanszéken kell leadni:

 • magyar nyelvű képzés esetén Debreceni János tanársegédnek,
 • angol képzés esetén pedig Karakasné Dr. Morvay Klára főiskolai docensnek.

Ha a hallgató a szorgalmi időszak utolsó napjáig nem tudja az összes szükséges dokumentumot beszerezni, a befogadó nyilatkozatot akkor is adja le a Vendéglátás Tanszéken. A még hiányzó dokumentumokat a Karrier Irodában kell leadni.

A szakmai gyakorlat megkezdéséhez szükséges dokumentumok az alábbi linken érhetőek el, magyar és angol nyelven:

http://uni-bge.hu/kvik/Hallgatok/Tanulmanyok/Szakmai_gyakorlat/doc

 

6. Van-e lehetőség külföldön végezni a szakmai gyakorlatot? Ennek milyen feltételei vannak?

A szakmai gyakorlat külföldön történő végzésére van lehetőség. A gyakorlati hely kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy 240 munkaórán túli foglalkoztatásukra nem érvényes a hallgatói jogviszonyuk. Külföldi gyakorlati hely esetében szintén a 4. pontban felsorolt dokumentumokat kell leadni angol nyelven. A dokumentáció általában időigényesebb, ezért a gyakorlati helyhez történő jelentkezést, sikeres felvétel esetén pedig a nyilatkozatok és megállapodások elkészítését érdemes mihamarabb kezdeményezni.

 

7. Van-e lehetőség szakmai tapasztalat szakmai gyakorlatként való beszámítására?

Nincs.

 

8. Hogyan fogadtatható el a szakmai gyakorlat?

A 240 órás szakmai gyakorlat az alábbi dokumentációval zárul.

8.1. Szakmai gyakorlati igazolás és értékelőlap

A szakmai gyakorlatot a gyakorlati hely igazolja. A gyakorlati hely részéről a gyakorlatvezető tölti ki és írja alá az igazolást.

8.2. Gyakorlati hely minősítése (a hallgató által)

A hallgatóknak ki kell töltenie egy kérdőívet a gyakorlati helyről ezzel is segítve a szakmai gyakorlat értékelését.

8.3. Gyakorlati beszámoló

A hallgató szakmai gyakorlatáról írásban számol be. A formai és tartalmi követelmények alább találhatók.

A záródokumentumok letölthetők a Dokumentumtárból, URL link az 5. pont végén.

8.4. Tárgyfelvétel

A hallgatónak fel kell venni a 240 órás szakmai gyakorlatot a Neptun rendszerben (ha a hallgató 2019 nyarán végzi a gyakorlatot, 2019/2020/1. félévében kell felvennie). A szakmai gyakorlat aláírása 2020 januárjában kerül rögzítésre.

 

9. Záró dokumentumok leadási határideje

2019. szeptember 06., péntek

A záró dokumentumokat a Karrier Irodában kell leadni.

 

10. A gyakorlati beszámoló formai és tartalmi követelményei

A szakmai gyakorlati beszámoló a hallgató munkavégzésének reflektív értékelése.

10.1. Formai követelmény

 

Karakterek száma

8.000 – 10.000

Tájolás

álló

Margó

normál

Betűtípus

Times New Roman

Betűméret

12

Sorköz

1,5

Kizárás

sorkizárt

Oldalszámok megjelenítése

igen

Borító

hallgató neve/szak/tagozat

neptun-kód

gyakorlati hely neve (nem cégnév)

beszámoló készítésének dátuma

Képek

fakultatív

Hivatkozás

szövegközi + irodalomjegyzék

lábjegyzet

honlap esetén url link + utolsó megtekintés dátuma

Nyomtatás

fekete-fehér vagy színes

kétoldalas

Kötés

csak a bal felső sarokban tűzőgéppel tűzve, genotermben történő tárolás miatt

10.2. Tartalmi követelmény (javaslat)

 • Gyakorlati hely, létesítmény bemutatása (rövid történet, kapacitás)
 • Gyakorlati hely szakmai tevékenységének bemutatása
 • Vendégkör bemutatása
 • Gyakorlati hely választásának indoklása
 • Önálló munkavégzés bemutatása (végzett tevékenységek)
 • Egy munkanap bemutatása
 • Következtetések levonása (szakmai és személyes)
 • Ajánlások, javaslatok (kizárólag a szakmai tevékenységre vonatkozóan)

 

További kérdéseikkel forduljanak bizalommal a Vendéglátás Tanszéken Debreceni Jánoshoz, Debreceni.Janos@uni-bge.hu (magyar nyelvű képzés esetén), illetve Karakasné Dr. Morvay Klárához, KarakasneMorvay.Klara@uni-bge.hu (angol nyelvű képzés esetén) vagy a Karrier Iroda munkatársaihoz a Karrier.KVIK.Mail@uni-bge.hu e-mail címen.


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM