Keresés:
Vendéglátó és szálloda szakirány, 720 órás

 TÁJÉKOZTATÓ a nyári 720 órás vendéglátás és szálloda szakirányos gyakorlathoz

 

Kedves Hallgatók!

 

Minden záró dokumentumot elektronikusan várunk Önöktől az alábbi e-mail címre: karrier.kvik.mail@uni-bge.hu1. Ideje, előfeltétele:

A Budapesti Gazdasági Egyetem turizmus - vendéglátás alapszakán vendéglátás és szálloda szakirányon tanuló hallgató a 720 órás (40 órás munkahetekkel számolva 18 hét, 90 munkanap) összefüggő idejű szakmai gyakorlatot a negyedév első szemeszterében (6. félév után) teljesíti 2019. július 01. és 2019. november 29. között, tavaszi szemeszter esetén január első munkanapja és május 31. között. (Amennyiben a 720 és a 240 órás gyakorlat egyben kerül teljesítésre, azt az alábbi időszakban tehetik meg: 2019. július 01. és 2019. december 13.)

A szakmai gyakorlat elvégzése az alábbi tantárgyak teljesítéséhez kötött:

Magyar nyelvű képzésen:

 • Vendéglátás szervezése és gazdálkodása 4.
 • Szállodai gazdálkodás és vezetés 2.

Angol nyelvű képzésen:

 • Food and beverage management 4.
 • Hotel operation management 2.

A tantárgyi követelmények teljesítése nélkül a szakmai gyakorlat nem kezdhető meg.

A hallgató korábbi munkaviszonyai szakmai gyakorlatként nem fogadhatóak el.

 

2. A gyakorlat célja

A szakmai gyakorlat fő célja hogy a hallgató az egyetemen szerzett elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizálva részt vegyen konkrét szakmai feladatok megoldásában, tudását a gyakorlatban is kamatoztassa.

Ismerje meg a vendéglátó vállalkozásokat a következő szempontok szerint:

 • típusaik, működésük alapjai és szervezeti felépítésük,
 • az ellenőrzést végző szervek munkája,
 • irodai munkaterület és üzemeltetési, irányítási tennivalók.

Fejlessze személyes kompetenciáit

 • a szakma sajátosságai szerinti attitűd,
 • a kommunikációs készségek,
 • a szakmai kapcsolatokat,
 • a csapatmunka területén.

A gyakorlat menedzser asszisztensi gyakorlat, ez meghatározza a hallgatók tevékenységét gyakorlatukat akár vendéglátó üzletben, akár szállodában teljesítik. Amennyiben a gyakorlati képzőhely üzemeltetése megkívánja a hallgatók a gyakorlati területek között - természetesen jelentős arányeltolódás nélkül - átcsoportosíthatóak.


3. A gyakorlati hely kiválasztása

A hallgató önállóan, egyénileg választ képzőhelyet az alábbi üzletek közül:

 • szálláshelyek (szálloda, panzió, kemping, stb.),
 • melegkonyhás vendéglátóhely (étterem, vendéglő, csárda, kávéház, stb )

A megfelelő gyakorlati hely kiválasztásban a Vendéglátás Tanszék és a Karrier Iroda egyaránt segítséget nyújthat. A gyakorlati képzőhelyek hirdetéseit a Karrier Iroda folyamatosan gyűjti, az intézmény hirdetőin teszi közzé.

 

A gyakorlati képzőhely kiválasztása során a hallgatóknak az alábbi kérdésekre mindenképpen választ kapnia a gyakorlati képzőhely részéről:

 • szállás, ellátás biztosítása (főleg ha a lakóhelyétől távol folytat gyakorlatot)
 • a munkavégzés szabályait (munkaidő, munkavégzés helye, betöltendő pozíció)
 • díjazás (összeg, fizetés gyakorisága, módja)
 • baleset és betegbiztosítást (Európán belül váltsa ki az E-111-es nyomtatványt)

 

Magyar nyelvű képzésnél a gyakorlat vezető: Tóth Gábor

Angol nyelvű képzésnél a gyakorlat vezető: Karakasné Dr.Morvay Klára főiskolai docens

 

A Budapesti Gazdasági Egyetemnek nagy múltra visszatekintő partnersége van

 • az Accor-Pannónia Szállodaüzemeltető Zrt;
 • és a Danubius Zrt.

érdekeltségébe tartozó szállodákkal.

 

A hallgatónak joga van a kötelező szakmai gyakorlatát külföldön teljesíteni. Ebben az esetben hasonló módon kell eljárnia – egyénileg szervezett illetve a tanszék által meghirdetett helyekre tudnak jelentkezni. Ilyen például az évek óta számos hallgatót fogadó The Broadmoor Hotel Coloradoban (USA), a Sea Island Resort Georgiaban (USA), illetve a tajvani partneriskolák csereprogramja. Külföldi gyakorlat esetében angol nyelvű papírokat tudunk biztosítani. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a külföldi munkavállalás esetén vízumát, tartózkodási és munkavállalási engedélyét egyedül kell intéznie!


4. A gyakorlat megkezdésének dokumentációja

Befogadó nyilatkozat

A gyakorlati helyként választott szervezetnek befogadó nyilatkozattal kell igazolnia, hogy fogadja a hallgatót.

A befogadó nyilatkozat letölthető a DOKUMENTUMOK menüpontból.

A befogadó nyilatkozat hallgatóra vonatkozó adatait a hallgató, a szervezetre vonatkozó adatokat a szervezet tölti ki. A befogadó nyilatkozat cégszerűen aláírt (aláírási jogkör gyakorlója és bélyegző) példány fogadható el. A befogadó nyilatkozatban szereplő gyakorlati hely megfelelőségét a Vendéglátás Tanszék elbírálja.

Az érvényes befogadó nyilatkozattal

 • magyar nyelvű képzés esetén: Tóth Gábort
 • angol nyelvű képzés esetén: Karakasné Dr. Morvay Klárát

kell megkeresni, akik aláírásukkal igazolják a gyakorlati képzőhely megfelelőségét.

 

Befogadó nyilatkozat leadása nélkül a szakmai gyakorlat nem kezdhető meg.

 

Egyéni munkavállalásnak minősül, ha a hallgató nem, vagy késedelmesen adja le befogadó nyilatkozatát és a Vendéglátás Tanszék által jóvá nem hagyott helyen dolgozik. Ezt a munkavállalást a Vendéglátás Tanszéknek nem áll módjában gyakorlatként elfogadni.

A kötelező gyakorlaton túl végzett munka nem számít hallgatói jogviszonynak. Ez alatt az idő alatt az Egyetemnek semmiféle felelőssége nincs a hallgató felé.

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodást az Egyetem és a gyakorlati hely köti egymással. A honlapról letöltött együttműködési megállapodást három eredeti példányban kell kitölteni és cégszerűen aláírva a Karrier Irodához eljuttatni.

A gyakorlat idejének meghatározásakor az együttműködési megállapodásban rögzített dátum a mérvadó, a megállapodásnak a gyakorlat megkezdése előtt kell megköttetnie.

2012. szeptember 1-jén vagy azt követően megkezdett tanulmányok esetén

A 8/C típusú együttműködési megállapodást kell megkötni, amely 3 részből áll:

 1. Keretmegállapodás, ami határozatlan időre kerül megkötésre a szakmai gyakorlatot biztosító cégekkel, így ezt csak egyszer kell aláíratni mind a cégekkel, mind az egyetem képviselőjével.

Amennyiben már az előző félévek során aláírásra került a keretmegállapodás valamely partnerünkkel, úgy a következő félévekben már NEM kell újra aláíratni a dokumentumot.

 1. Különmegállapodás, amelyet minden olyan félévben újra meg kell kötni a partnerrel, mikor van olyan hallgató, aki az adott cégnél tölti a gyakorlatát.
 2. Melléklet, amely tartalmazza a hallgatónkénti részleteket a szakmai gyakorlatra vonatkozóan. Ezt a részt minden hallgató esetén külön ki kell tölteni.

Azon cégek listája, akikkel a 8/C együttműködési megállapodás már megkötésre került, letölthető a DOKUMENTUMOK menüpontból.

2012. szeptember 1-je előtt megkezdett tanulmányok esetén

A 8/A típusú keretmegállapodást kell megkötni, amely határozott időre szól, így minden hallgató esetén újra megkötésre kerül.

A hallgató kitölti a rá vonatkozó részeket a szerződésben, majd elviszi a befogadó intézményhez, ami szintén kitölti a rá vonatkozó részeket és cégszerűen aláírja a dokumentum mindhárom példányát. Ezt követően a hallgató eljuttatja a dokumentum mindhárom példányát az 5. pontban szereplő oktatók közül a megfelelőhöz.

Együttműködési megállapodás beadása nélkül a szakmai gyakorlat nem kezdhető meg.

Előtanulmányi nyilatkozat

A gyakorlat megkezdésének feltétele, hogy a hallgató a szakmai gyakorlat mintatantervben feltüntetett tanulmányi előfeltételeit-VSZG 4. és SZGV 2. tantárgyak- a szakmai gyakorlat megkezdéséig teljesíti. Erről az Előtanulmányi nyilatkozat formanyomtatvány kitöltésével írásban nyilatkoznia kell.

A nyilatkozat aláírásával a hallgató tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tanulmányi osztály munkatársai ellenőrizhetik a nyilatkozat valóságtartalmát – akár a szakmai gyakorlat teljesítése során vagy azt követően. Amennyiben az ellenőrzés folyamán kiderül, hogy a tanulmányi előfeltételek nem teljesültek, a tanulmányi osztály munkatársai törlik – akár a gyakorlat teljesítését követően is- a szakmai gyakorlati tantárgyat a Neptun rendszerből, és a szakmai gyakorlat az adott félévben a tanulmányok folytatása szempontjából nem teljesítettnek minősül.

Az előtanulmányi nyilatkozat letölthető a DOKUMENTUMOK menüpontból.

Nyilatkozat felelősségbiztosítás megkötéséről

Külföldön töltött szakmai gyakorlat esetén szükséges a „Nyilatkozat felelősségbiztosítás megkötéséről” nevű dokumentum kitöltése is, melyben a hallgató nyilatkozik arról, hogy a külföldön töltött szakmai gyakorlata idejére az egészségügyi- munkavédelmi és egyéb kint tartózkodással kapcsolatos felelősség biztosítás megkötéséről a saját felelősségével és költségével gondoskodik.

A nyilatkozat felelősségbiztosítás megkötéséről letölthető a DOKUMENTUMOK menüpontból.


5. A dokumentumok benyújtásának határideje

A dokumentumok leadásának határideje:

Őszi félév esetén: a szakmai gyakorlatot megelőző szorgalmi időszak utolsó napja (2019. május 17. péntek 12:00), de legkésőbb 4 héttel a gyakorlat megkezdése előtt.

Tavaszi félév esetén: a szakmai gyakorlatot megelőző szorgalmi időszak utolsó napja (2019. december 13. péntek 12:00), de legkésőbb 4 héttel a gyakorlat megkezdése előtt.

Kérjük, hogy lehetőség szerint minden szükséges dokumentumot szerezzenek be a megadott határidőig és egy mappában összegyűjtve adják le azokat a Vendéglátó Tanszéken

 • magyar nyelvű képzés esetén Tóth Gábornak
 • angol képzés esetén pedig Karakasné Dr. Morvay Klárának

Az oktatók a Befogadó nyilatkozatot aláírást követően eljuttatják a Karrier Irodába. Amennyiben a fenti határidőig nem tudják az összes szükséges dokumentumot beszerezni, kérjük, hogy a Befogadó nyilatkozatot akkor is adják le a tanszéken!

A szakmai gyakorlat megkezdéséhez szükséges dokumentumok az alábbi linken érhetők el, magyar és angol nyelven:

http://uni-bge.hu/kvik/Hallgatok/Tanulmanyok/Szakmai_gyakorlat/doc


6. Van-e lehetőség külföldön eltölteni a gyakorlatot és ennek milyen kritériumai vannak?

Természetesen van lehetőség. A dokumentáció összeállítása külföldi gyakorlati hely esetében időigényesebb, ezért érdemes egy magyar gyakorlati hely megállapodását is elindítani, ügyelve arra, hogy a gyakorlat visszamondása a gyakorlati hely felé időben történjen meg.


7. Gyakorlati hely megváltozatása

A hallgató indokolt esetben megváltoztathatja a gyakorlati helyét. Ehhez előzetes egyeztetés szükséges a Karrier Iroda munkatársaival. Az elhagyni kívánt gyakorlati helyről származó Gyakorlati igazolást a Karrier Irodában kell leadni. Az új gyakorlati helyről pedig Befogadó nyilatkozatot kell leadni a tanszéken a szakmai gyakorlatért felelős oktatónál valamint 3 eredeti, cégszerűen aláírt együttműködési megállapodást kell leadni a Karrier Irodában. Az új gyakorlati helyen csak a Tanszék jóváhagyása után kezdhető meg a gyakorlat. A szakmai gyakorlat végén mindkét gyakorlati helyről külön beszámolót kell benyújtani.


8. Van-e lehetőség bármiféle előzőleg végzett munka beszámítására a gyakorlatba?

Nincs.


9. Mivel záródik a szakmai gyakorlat?

A 720 órás szakmai gyakorlat az alábbi dokumentációval zárul.

Szakmai gyakorlati igazolás és értékelőlap

A szakmai gyakorlat befejezése után a hallgatónak gyakorlati igazolást kell hoznia a befogadó intézménytől, amit gyakorlatvezetőjének kell kitöltenie és aláírnia.

Gyakorlati helyek minősítése (a hallgató által)

A hallgatóknak is ki kell töltenie egy kérdőívet a gyakorlati helyről (gyakorlati helyek minősítése című formanyomtatvány segítségével) ezzel is segítve a szakmai gyakorlat értékelését.

Gyakorlati beszámoló

Tartalmi és formai követelményei alább találhatók.

A szakmai gyakorlat lezárásának dokumentumai letölthető a DOKUMENTUMOK menüpontból.

http://uni-bge.hu/kvik/Hallgatok/Tanulmanyok/Szakmai_gyakorlat/doc


10. Záródokumentumok leadási határideje

Őszi szemeszter esetén 2019. december 06.

(720+240 órás gyakorlat egyben teljesítése esetén: 2019. december 20.)

Ha a hallgató 2019. november 29-e előtt fejezi be a gyakorlatát, akkor a szakmai gyakorlat utolsó munkanapját követő egy héten belül.

Tavaszi szemeszter esetén 2019. június 07.

Ha a hallgató 2019. május 31. előtt fejezi be a gyakorlatát, akkor a szakmai gyakorlat utolsó munkanapját követő egy héten belül.

A záró dokumentumok a Karrier Irodának adhatóak le.


11. Mik a gyakorlati beszámoló tartalmi követelményei?

A szakmai gyakorlati beszámoló a hallgató munkavégzésének reflexiója.

Formai követelmény

Minimális terjedelem:              10 gépelt oldal (két gyakorlati hely esetén 10-10 oldal)

Tájolás:                                   álló

Margó:                                    normál

Betűtípus:                                Times New Roman

Betűméret:                              12

Sorköz:                                   1,5

Kizárás:                                   sorkizárt

Oldalszámok:                          igen

Tartalomjegyzék:                     igen

Élőláb:                                    nem

Borító:                                     igen

                                               cím: Beszámoló 720 órás szakmai gyakorlatról

                                               hallgató neve/szak/tagozat/ email-cím/ telefonszám

                                               neptun-kód

                                               gyakorlati hely neve (nem cégnév)

                                               beszámoló készítésének dátuma

Képek:                                    opcionális, terjedelembe nem számít bele

Ábrák:                                     opcionális, terjedelembe nem számít bele

Hivatkozás:                             igen

                                               szövegközi

                                               lábjegyzet

                                               honlap esetén url link + utolsó megtekintés dátuma

Nyomtatás:                              fekete-fehér vagy színes

                                               kétoldalas

Kötés:                                     bal felső sarokban tűzőgéppel tűzve (ne kötessék)

                                               genotermmel történő fűzés miatt

Tartalmi követelmény

 • Gyakorlati hely, létesítmény bemutatása (max. 1 oldal) - Az internetről levett egybefüggő szövegrészek plagizálásnak minősülnek, nem fogadhatók el.
 • Gyakorlati hely szakmai tevékenységének bemutatása (max. ½ oldal) - Nem fogadható el a gyakorlati hely honlapjáról levett marketinganyag. Természetesen lehet innen is adatokat felhasználni, de inkább a vezetőkkel való beszélgetésből, és saját tapasztalatból készüljön ez a rész.
 • Gyakorlati hely választásának indoklása
 • Gyakorlati hely piaci pozíciója, arra vonatkozóan a hallgató értékelése, véleménye, javaslatai. (max. ½ oldal a piaci pozíció bemutatása) -  Több legyen a hallgató értékelése, véleménye
 • Vendégkör összetételének bemutatása (nemzetiség, életkor, tartózkodási idő, átlagos költés, igények szempontjából)
 • Nemzetközi lánc telephelye esetén a szervezés és rendszer értékelése. Milyen pozitívumai és negatívumai és piaci előnyei vannak a nemzetköziségnek?
 • Önálló munkavégzés bemutatása - Nem bemásolt munkaköri leírásokat kérünk, hanem a hallgató saját gondolatait az önálló munkavégzésről. 
 • Egy munkanap bemutatása
 • Következtetések levonása (szakmai és személyes)
 • Ajánlások, javaslatok (kizárólag a szakmai tevékenységre vonatkozóan)

A gyakorlati beszámoló összességében a munkát végző hallgató véleményeit, meglátásait, javaslatait kell, hogy tartalmazza ezért kerüljük az internetről, honlapokról átvett oldalakat, egybefüggő szövegeket. A minősítési rendszer változása miatt, a bíráló oktatónak lehetősége van az árnyaltabb értékelésre, amelynek alapja mindenképpen az, hogy a hallgató hogyan tartja be a beszámoló formai, és tartalmi követelményeit.


12. Hogyan kerül elfogadásra a szakmai gyakorlat?

A szakmai gyakorlat elvégzését követően, az őszi félév regisztrációs hetében kell felvenni a hallgatóknak a Szakmai gyakorlat, 30 kredites tantárgyat. A szakmai gyakorlat a leadott dokumentumok alapján a szakmai gyakorlatért felelős oktatók által kerül elbírálásra, és az eredmény alapján a megfelelő vagy nem megfelelő minősítést beírja a Neptun rendszerbe.

Bármi további kérdés estén forduljanak bizalommal

Tóth Gábor (gabor190@gmail.com) és Karakasné Dr. Morvay Klára (karakasnemorvay.klara@uni-bge.hu) szakmai gyakorlati felelősökhöz a Vendéglátás Tanszéken vagy a Karrier Iroda munkatársaihoz. (Karrier Iroda, Fszt. 3., karrier.KVIK.mail@uni-bge.hu ; 061-301-3441)

 

Eredményes és hasznos gyakorlatot kíván a Vendéglátás Tanszék!GY.I.K

Munkaszerződés: szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát. A munkaszerződés a hallgató és a foglalkoztató cég között jön létre, ez egy magánokirat, amit az egyetem nem vizsgál, de javasoljuk, hogy figyeljenek oda, hogy legyen ilyen dokumentum.

További részletek a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletben

Munkaidő: heti 40 óra a kötelező munkaidő az alábbi szempontok szerint

a) éjszakai munka, valamint rendkívüli munkaidő nem rendelhető el,

b) a hallgató napi munkaideje nem haladhatja meg a nyolc órát, munkaidőkeret alkalmazása esetén legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni,

c) a hallgató számára legalább tizenkét óra tartalmú napi pihenőidőt kell biztosítani,

d) próbaidő nem köthető ki,

e) a munka törvénykönyve 105. § (2) bekezdésében és 106. § (3) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatók.

Fizetés: A Szakmai gyakorlóhely hat hét, vagy azt meghaladó, egybefüggő szakmai gyakorlat ideje alatt a hallgató részére a hallgatói munkaszerződésben részletezett módon köteles legalább az Nftv-ben meghatározott mértékű hallgatói munkadíj fizetésére, melynek pontos összegét a hallgatóval kötött hallgatói munkaszerződés tartalmazza.

A díjazás mértéke legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) hatvanöt százaléka, a díjat a szakmai gyakorlóhely fizeti. (2019-es minimálbér: 149.000Ft)

 


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM