Keresés:
Kereskedelem és marketing

ÚTMUTATÓ ÉS PROGRAM A FOSZK KM levelező MUNKARENDŰ KÉPZÉS HALLGATÓINAK  

SZAKMAI GYAKORLATÁHOZ

2019/2020. tanév tavasz

Kedves Hallgató!

Amennyiben megszakadt a gyakorlata, minden záró dokumentumot elektronikusan várunk Öntől legkésőbb április 30-ig az alábbi e-mail címre: karrier.kvik.mail@uni-bge.hu

-----------------------------------------------------------

Amennyiben Munkáltatói igazolást adott le a gyakorlatára vonatkozóan, a gyakorlati beszámolót elektronikusan várjuk Öntől legkésőbb április 30-ig az alábbi e-mail címre: karrier.kvik.mail@uni-bge.hu


1. Általános tudnivalók

A FOSZK Kereskedelem és marketing képzés tanterve a 4. félévben a levelező képzésen 240 óra szakmai gyakorlat elvégzését írja elő, amelyből 3 hetet egybefüggően kell teljesíteni (heti 5 munkanap és heti 40 munkaóra figyelembe vételével).

A szakmai gyakorlat tavaszi félévben 2020. január 20. (vagy az utolsó vizsga teljesítése után) és május 5.; az őszi félévben 2020. július 1. (vagy az utolsó vizsga teljesítése után) és november 27. között teljesíthető. 

Az előírt szakmai gyakorlatnak megfelelő munkaterületen eltöltött korábbi munkatapasztalat, illetve aktuális munka beszámítható. 

A gyakorlat előfeltétele, a résztvevő hallgatók köre

A gyakorlat kötelező jellegű. Az Intézményen kívül teljesítendő gyakorlatot legkorábban a mintatantervben rögzített félévben kell teljesíteni, a teljesítés lezárása háromfokozatú értékeléssel történik.

A gyakorlat jellege

Kereskedelmi / vállalati-vállalkozási / logisztikai / marketing gyakorlat.

A gyakorlat célja

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgató a felsőoktatási szakképzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizálva részt vegyen konkrét szakmai feladatok megoldásában, ismerje meg az adott szakmai gyakorlóhely tevékenységén keresztül a kereskedelem működését, az alapvető gazdasági, gazdálkodási, szervezési és vezetési feladatokat. A gyakorlat alatt a hallgató a projektmunkájához – amely a választott szakirányhoz kapcsolódik – anyagot gyűjt és a témavezető tanárral folytatott rendszeres konzultáció útmutatásai mellett a megadott határidőre elkészíti azt.

A gyakorlat helye

A szakmai gyakorlat helyeként a szakiránynak megfelelő kereskedelmi vállalatot, szolgáltató vállalatot, vagy egyéb kereskedelmi, logisztikai vagy marketing, reklám tevékenységet folytató gazdálkodási helyet kell választani, amely a gyakorlati cél megvalósítását biztosítani tudja.

A jelentkezés során a hallgatók egyénileg keresnek maguknak szakmai gyakorlati helyet a Kereskedelem Tanszék által megadott kritériumoknak megfelelően!

Ezen túlmenően, amennyiben valamely cég, intézmény felkeresi Intézményünket azzal a céllal, hogy szívesen fogadna szakmai gyakorlatra hallgatókat, ezek a megkeresések is meghirdetésre kerülnek (ilyenkor ugyanúgy a hallgatónak kell a részletekről megegyeznie a gyakorlati hellyel). Ezekről a lehetőségekről a Kereskedelem Tanszéken és a Karrier Irodában egyaránt kaphatnak felvilágosítást a hallgatók. (A jelentkezés módjai, feltételei kikerülnek a faliújságra.)

 

2. Szükséges dokumentumok

2.1 Munkáltatói Igazolás

Felsőoktatási szakképzés levelező munkarendű hallgatói részére, akik rendelkeznek a szakmai gyakorlattal szemben támasztott követelményeknek megfelelő munkahellyel, vagy korábbi – 5 éven belüli – munkatapasztalattal ezen igazolás kitöltésével mentesülnek új gyakorlati hely keresése alól. Jelenlegi munkahelyükön is teljesíthetik a projektmunkára vonatkozó gyakorlati feltételeket.

A jelenlegi munkahely beszámítás a Munkáltatói igazolás benyújtásával kérhető, ami a szakmai gyakorlatos dokumentumtárból letölthető. Ebben az esetben nem szükséges a Befogadó nyiatkozat és Együttműködési megállapodás beadása.

 VAGY

2.2. Befogadó nyilatkozat

A Befogadó nyilatkozat egy szándéknyilatkozat a cég részéről, hogy foglalkoztatni kívánja a hallgatónkat, továbbá ezen dokumentum alapján tudja elbírálni a szaktanszék, hogy a gyakorlat szakmailag megfelelő-e.

A hallgatónak el kell juttatnia a dokumentumot a befogadó intézmény részére, aki kitölti a rá vonatkozó részeket, majd cégszerű aláírással és pecséttel ellátja! Ezt követően a hallgatónak a Befogadó nyilatkozatot le kell adnia a Kereskedelem Tanszéken.

A leadást követően a Befogadó nyilatkozat a Kereskedelem Tanszéken a szakmai gyakorlat felelőse által értékelésre kerül, és a dokumentum átkerül a karrier Irodába.

A FOSZK KM képzés szakmai gyakorlati felelőse: Lipák Mária, e-mail: Lipak.Maria@uni-bge.hu; tel: +36/1/374-6219

 

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodást a BGE és a szakmai gyakorlati hely köti egymással.

A honlapról letöltött Együttműködési megállapodást legalább két eredeti példányban kell kitölteni. A hallgatónak ki kell töltenie a rá vonatkozó részeket a szerződésben, majd el kell vinnie a befogadó intézményhez, aki szintén kitölti a rá vonatkozó részeket, majd aláírással és céges pecséttel látja el a dokumentumokat. Ezt követően a hallgatónak a dokumentumokat a Karrier Irodában (Fsz. 3.) kell leadnia. A megállapodás ellenőrzése után kerül sor az egyetem általi aláírásra. Az eredeti példányok egyike BGE példány lesz, egyet pedig a befogadó intézmény kap.

Külföldi szakmai gyakorlat

Külföldi szakmai gyakorlat esetén angol nyelvű Befogadó nyilatkozat és Együttműködési megállapodás is elérhető a dokumentumtárban.

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos dokumentumok az alábbi linken érhetőek el (bejelentkezés után), magyar és angol nyelven:

http://uni-bge.hu/kvik/Hallgatok/Tanulmanyok/Szakmai_gyakorlat/doc

 

A dokumentumok leadási határideje: A szakmai gyakorlatos dokumentumokat legalább négy héttel a gyakorlat megkezdése előtt szükséges leadni.

A Befogadó nyilatkozat leadásának a helye: Kereskedelem Tanszék.

Az Együttműködési megállapodás leadásának a helye: Karrier Iroda.

A szerződés aláíratását követően a Karrier Iroda munkatársai e-mailt küldenek a hallgatók részére.

A hallgató munkáját a szakmai gyakorlat helyén a cégvezető által kijelölt gyakorlatvezető irányítja, aki biztosítja a gyakornok megfelelő foglalkoztatását, értékeli az elvégzett munkát, véleményt ad a hallgató tevékenységéről, kiállítja a gyakorlat igazolását, továbbá információk biztosításával segítséget nyújt a hallgatói projektmunka elkészítéséhez. Jogok és kötelességek tekintetében a szakmai gyakorlati idejére egyrészt a főiskolai szabályok, másrészt a szakmai gyakorlóhely előírásai az irányadóak. A gyakornok köteles elvégezni a gyakorlatvezető által kiadott feladatokat és rendszeresen konzultálni a projektmunkája témavezető tanárával. A konzultáció történhet személyesen a tanár fogadóórájában vagy e-mail-en.

 

A szakmai gyakorlat lezárása

A szakmai gyakorlat befejezése után a hallgatónak Gyakorlati igazolást kell hoznia a befogadó intézménytől, amit a gyakorlatvezetőjének kell kitöltenie és aláírnia. (Külföldi gyakorlati hely esetén a megfelelő nyelvű formanyomtatvány szintén megtalálható a dokumentumtárban.) Emellett a hallgatónak ki kell töltenie egy kérdőívet a szakmai gyakorlati helyéről (Gyakorlati helyek minősítése című formanyomtatvány), hogy ezzel is segítse a szakmai gyakorlat értékelését. Mind a Gyakorlati igazolás, mind pedig a Gyakorlati helyek minősítése formanyomtatvány megtalálható a szakmai gyakorlatos dokumentumtárban. Korábbi, vagy jelenlegi munkatapasztalat beszámítása esetén a Gyakorlati igazolás és Gyakorlati helyek minősítése formanyomtatványokat nem kell kitölteni!

 

A FOSZK KM képzés hallgatójának szakmai gyakorlati helyén végzett munkájáról gyakorlati beszámolót kell készítenie, amelyre épül a hallgató projektmunkája.

A gyakorlati beszámoló tartalmára vonatkozó követelmények:

A gyakorlati beszámolónak a hagyományos hármas felépítést célszerű követnie:

  • Bevezetés: Rövid cégbemutatás, mikor és hol végezte a hallgató a gyakorlatot
  • Tárgyalás, azaz a gyakornoki munka bemutatása: szervezeti egység, munkakör, gyakornoki feladatok (hogyan kapcsolódik a tanulmányokhoz?) és a projektmunka részletes bemutatása
  • Összegzés: tapasztalatok (mit profitált a munkavégzésből?), javaslatok bemutatása

 

A gyakorlati beszámoló formai kritériumai megegyeznek a projektmunka formai követelményével, azaz:

  • Sortávolság: 1,5
  • Margók: felső: 2,5 cm, alsó: 2,5 cm, jobb oldal: 2,5 cm, illetve bal oldal: 4,0 cm
  • Betűnagyság: 12
  • Betűtípus: Times New Roman (CE)

 

A gyakorlati beszámoló terjedelme: 5-7 oldal.

 

A szakmai gyakorlatot záró dokumentumok leadási határideje:

A Gyakorlati igazolás, Gyakorlati helyek minősítése és a Gyakorlati beszámoló leadási határideje tavaszi félév esetén legkésőbb 2020. május 12-e, de amennyiben 2020. május 5-e előtt befejezi a gyakorlatát, akkor legkésőbb a végzést követő 1 héten belül.

A gyakorlatot záró dokumentumok leadási határideje őszi félév esetén legkésőbb 2020. december 4-e, de amennyiben hamarabb befejezik a gyakorlatot, mint november 27-e, akkor a szakmai gyakorlat utolsó napját követő 1 héten belül.

A munkáltatói igazolás és beszámoló leadási határideje: 2020. április 17.

Amennyiben valaki nem tartja be a dokumentumok leadási határidejét, nem tud részt venni a záróvizsgán!

A szakmai gyakorlati idő alatt végzett lelkiismeretes munka a gyakorlati 30 kredit megszerzésének a feltétele.

 

Budapest, 2020.

   

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM