Keresés:
Turizmus

TÁJÉKOZTATÓ A FOSZK TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS, TURIZMUS SZAKIRÁNY LEVELEZŐ TAGOZATÚ KÉPZÉS HALLGATÓINAK A KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATRÓL

2019/2020. tanév tavasz

Kedves Hallgató!

Amennyiben megszakadt a gyakorlata, minden záró dokumentumot elektronikusan várunk Öntől legkésőbb május 5-ig az alábbi e-mail címre: karrier.kvik.mail@uni-bge.hu

-----------------------------------------------------------

Amennyiben Munkáltatói igazolást adott le a gyakorlatára vonatkozóan, a gyakorlati beszámolót elektronikusan várjuk Öntől legkésőbb május 5-ig az alábbi e-mail címre: karrier.kvik.mail@uni-bge.hu


1. Általános tudnivalók

A FOSZK Turizmus-vendéglátás, Turizmus szakirány képzés tanterve a 4. félévben a levelező képzésen 240 óra szakmai gyakorlat elvégzését írja elő, amelyből 3 hetet egybefüggően kell teljesíteni (heti 5 munkanap és heti 40 munkaóra figyelembe vételével).

A szakmai gyakorlat tavaszi félévben 2020. január 20. (vagy az utolsó vizsga teljesítése után) és május 5. között teljesíthető.

A szakmai gyakorlat őszi félévben 2020. július 1. (vagy az utolsó vizsga teljesítése után) és november 27. között teljesíthető.

Az előírt szakmai gyakorlatnak megfelelő munkaterületen eltöltött korábbi munkatapasztalat, illetve aktuális munka beszámítható. 

1.1 A gyakorlat előfeltétele, a résztvevő hallgatók köre

A gyakorlat kötelező jellegű. Az Intézményen kívül teljesítendő gyakorlatot legkorábban a mintatantervben rögzített félévben kell teljesíteni, a teljesítés lezárása háromfokozatú értékeléssel történik.

1.2 A gyakorlat célja

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgató a felsőoktatási szakképzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizálva részt vegyen konkrét szakmai feladatok megoldásában, ismerje meg az adott szakmai gyakorlóhely tevékenységén keresztül a turizmus működését, az alapvető gazdasági, gazdálkodási, szervezési és vezetési feladatokat. A gyakorlat alatt a hallgató a projektmunkájához – amely a választott szakmai blokkhoz kapcsolódik – anyagot gyűjt és a témavezető tanárral folytatott rendszeres konzultáció útmutatásai mellett a megadott határidőre elkészíti azt.

1.3 A gyakorlat helye

A szakmai gyakorlat helyeként a szakiránynak megfelelő kereskedelmi szálláshelyet, utazási irodát illetve egyéb, a turizmus területén működő gazdálkodó szervezetet kell választani, amely a gyakorlati cél megvalósítását biztosítani tudja.

A jelentkezés során a hallgatók egyénileg keresnek maguknak szakmai gyakorlati helyet a Turizmus Tanszék által megadott kritériumoknak megfelelően!

2. Szükséges dokumentumok

2.1 Munkáltatói Igazolás

Felsőoktatási szakképzés levelező munkarendű hallgatói részére, akik rendelkeznek a szakmai gyakorlattal szemben támasztott követelményeknek megfelelő munkahellyel, vagy korábbi – 5 éven belüli – munkatapasztalattal. ezen igazolás kitöltésével mentesülnek új gyakorlati hely keresése alól. Jelenlegi munkahelyükön is teljesíthetik a projektmunkára vonatkozó gyakorlati feltételeket.

A jelenlegi munkahely beszámítás a Munkáltatói igazolás benyújtásával kérhető, ami a szakmai gyakorlatos dokumentumtárból letölthető. Ebben az esetben nem szükséges a Befogadó nyilatkozat és Együttműködési megállapodás beadása.

VAGY

2.2.1 Befogadó nyilatkozat

Befogadó nyilatkozat egy szándéknyilatkozat a cég részéről, hogy foglalkoztatni kívánja a hallgatónkat, továbbá ezen dokumentum alapján tudja elbírálni a szaktanszék, hogy a gyakorlat szakmailag megfelelő-e.

A hallgatónak el kell juttatnia a dokumentumot a befogadó intézmény részére, aki kitölti a rá vonatkozó részeket, majd cégszerű aláírással és pecséttel ellátja! Ezt követően a hallgatónak a Befogadó nyilatkozatot le kell adnia a Turizmus Tanszéken.

A leadást követően a Befogadó nyilatkozat a Turizmus Tanszéken a szakmai gyakorlat felelőse által értékelésre kerül, és a dokumentum átkerül a Karrier Irodába.

A FOSZK TV, Turizmus szakirány szakmai gyakorlati felelőse: Sóvári Katalin, e-mail: Sovari.Katalin@uni-bge.hu , telefonszám: +36/1/374-6217

2.2.2 Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodást a BGE és a szakmai gyakorlati hely köti egymással.

A honlapról letöltött Együttműködési megállapodást legalább két eredeti példányban kell kitölteni. A hallgatónak ki kell töltenie a rá vonatkozó részeket a szerződésben, majd el kell vinnie a befogadó intézményhez, aki szintén kitölti a rá vonatkozó részeket, majd aláírással, céges pecséttel látja el a dokumentumokat. Ezt követően a hallgatónak a dokumentumokat a Karrier Irodában (Fsz. 3.) kell leadnia. A megállapodások ellenőrzése után kerül sor az egyetem általi aláírásra. Az eredeti példányok egyike BGE példány lesz, egyet pedig a befogadó intézmény kap.

2.2.3. Nyilatkozat felelősségbiztosítás megkötéséről

Külföldi szakmai gyakorlat esetén még szükséges a Nyilatkozat felelősségbiztosítás megkötéséről  dokumentum, melyben a hallgató nyilatkozik arról, hogy a külföldön töltött szakmai gyakorlata idejére az egészségügyi- munkavédelmi és egyéb kint tartózkodással kapcsolatos felelősség-biztosítás megkötéséről a saját felelősségével és költségével gondoskodik.

A dokumentumok az alábbi linken érhetőek el (bejelentkezés után), magyar és angol nyelven:

http://uni-bge.hu/kvik/Hallgatok/Tanulmanyok/Szakmai_gyakorlat/doc

A kezdő dokumentumok leadási határideje

A szakmai gyakorlatos dokumentumokat legalább 4 héttel a gyakorlat megkezdése előtt szükséges leadni! Ha a hallgató január 20-án kezdi meg a gyakorlatot, akkor a leadási határidő legkésőbb december 13. !

A Befogadó nyilatkozat leadásának helye: Turizmus Tanszék

Az Együttműködési Megállapodás leadásának helye: Karrier Iroda


A dokumentumok elbírálásáról és aláírásáról a Karrier Iroda munkatársai e-mailt küldenek a hallgatók részére.

A hallgató munkáját a szakmai gyakorlat helyén a cégvezető által kijelölt gyakorlatvezető irányítja, aki biztosítja a gyakornok megfelelő foglalkoztatását, értékeli az elvégzett munkát, véleményt ad a hallgató tevékenységéről, kiállítja a gyakorlat igazolását, továbbá információk biztosításával segítséget nyújt a hallgatói projektmunka elkészítéséhez. Jogok és kötelességek tekintetében a szakmai gyakorlati idejére egyrészt az egyetemi szabályok, másrészt a szakmai gyakorlóhely előírásai az irányadóak. A gyakornok köteles elvégezni a gyakorlatvezető által kiadott feladatokat és rendszeresen konzultálni a projektmunkájával kapcsolatban a témavezető tanárával. A konzultáció történhet személyesen a tanár fogadóórájában vagy e-mail-en.

3. A szakmai gyakorlat lezárása

A szakmai gyakorlat befejezése után a hallgatónak Gyakorlati igazolást kell hoznia a befogadó intézménytől, amit a gyakorlatvezetőjének kell kitöltenie és aláírnia. (Külföldi gyakorlati hely esetén a megfelelő nyelvű formanyomtatvány szintén megtalálható a dokumentumtárban.) Emellett a hallgatónak ki kell töltenie egy kérdőívet a szakmai gyakorlati helyéről (Gyakorlati helyek minősítése című formanyomtatvány), hogy ezzel is segítse a szakmai gyakorlat értékelését. Mind a Gyakorlati igazolás, mind pedig a Gyakorlati helyek minősítése dokumentumok megtalálhatóak a szakmai gyakorlatos dokumentumtárban. Korábbi vagy jelenlegi munkaviszony beszámítása esetén a Gyakorlati igazolás és Gyakorlati helyek minősítése formanyomtatványokat nem kell kitölteni!

A gyakorlatot záró dokumentumok az alábbi linken érhetőek el (bejelentkezés után), magyar és angol nyelven:

http://uni-bge.hu/kvik/Hallgatok/Tanulmanyok/Szakmai_gyakorlat/doc

A szakmai gyakorlatról egyúttal beszámolót is kell készíteni, amelyet a konzulensnek alá kell írnia.

A szakmai gyakorlatról szóló dolgozat elkészítésének követelményei:

A dolgozat terjedelme:  5 oldal, másfeles sortávolsággal gépelve (12-es betűméret). Táblázatok, fényképek, grafikonok beiktatásával a dolgozat értéke növelhető, de ez a terjedelembe nem számít bele.

 A borítólap tartalma:

     BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM

     KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS

     IDEGENFORGALMI KAR

     FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

  

 

BESZÁMOLÓ A SZAKMAI GYAKORLATRÓL

(A gyakorlati hely neve)

 

 

     Hallgató Ilona

                                                                      Neptun kód

                                                                        FOSZK T-V

                                                                                 Turizmus szakirány

                                                            Nappali tagozat

                                                                        2020. május ….

 

 

Segédlet a dolgozat tartalmához:

  • A választott és engedélyezett gyakorlati hely általános ismertetése.
  • A hallgató által végzett tevékenységek, feladatok ismertetése.
  • A hallgató javaslatai, értékelése a szerzett tapasztalatok alapján.

A dolgozat akkor kerül elfogadásra, ha abban a hallgató önálló véleménye is megjelenik. 

A szakmai gyakorlatot záró dokumentumok leadási határideje:

Az őszi félév esetén legkésőbb 2020. december 4-e, de amennyiben hamarabb befejezi a gyakorlatát, mint november 27-e, akkor a szakmai gyakorlat utolsó napját követő 1 héten belül.

A tavaszi félév esetén a Gyakorlati igazolás, Gyakorlati helyek minősítése és a Gyakorlati beszámoló leadási határideje legkésőbb 2020. május 12-e, de amennyiben 2020. május 5-e előtt befejezi a gyakorlatát, akkor legkésőbb a végzést követő 1 héten belül.

munkáltatói igazolás és beszámoló leadási határideje: 2020. április 17.

Amennyiben valaki nem tartja be a dokumentumok leadási határidejét, nem vehet részt a záróvizsgán! 

Budapest, 2020.

 

                                                                       Sóvári Katalin

                                                                       Gazdasági tanár, Képzésvezető

                                                                       FOSZK T-V, Turizmus szakirány

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM