Keresés:
Web-programozó
TÁJÉKOZTATÓ A WEB PROGRAMOZÓ képzésben résztvevő (2012/2013. I. évfolyam) hallgatók részére

1 Ideje, előfeltételei:

A 2. félévet sikeresen befejező WEB PROGRAMOZÓ nappali képzésben résztvevő hallgatók az érvényes tanterv szerint kötelesek nyári szakmai gyakorlatot teljesíteni.

A gyakorlat ideje, időtartama: 4 hét, a teljesítendő munkaórák száma 160 óra (heti 5 munkanap, napi 8 óra). A gyakorlat 2013. július 1-je és augusztus 31-e kötözött teljesíthető.

 

2 a szakmai gyakorlati hely kiválasztása:

A gyakorlati helyekre való jelentkezés egyrészről történhet úgy, hogy a hallgatók egyénileg keresnek maguknak a fentebb felsorolt kritériumoknak megfelelő intézményt! (Elsősorban ezen a módon történik a gyakorlati hely kiválasztása!) Ebben az esetben a TANSZÉK ELŐZETES JÓVÁHAGYÁSÁRA is szükség van, mivel ilyenkor az ellenőrzi, hogy az illető cég megfelel-e szakmai és jogi szempontból annak, hogy a hallgató számára gyakorlati helyként szolgáljon.

Másrészről a Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály által ajánlott helyeken is teljesíthető a gyakorlat.

Ezen felül, ha valamilyen cég, intézmény felkeres minket, hogy szívesen fogadna gyakorlatra hallgatókat, és mind szakmai, mind jogi szempontból megfelel az elvárásoknak, akkor ezek is meghirdetésre kerülnek (ilyenkor ugyanúgy a hallgatónak kell a részletekről megegyeznie a gyakorlati hellyel). Ezekről a lehetőségekről a Tanszéken és a Karrier Irodában egyaránt kaphatnak felvilágosítást a hallgatók (a jelentkezés módjai, feltételei kikerülnek a faliújságra, a kontakt személyek elérhetőségeit viszont a Tanszéken vagy a Karrier Irodában adják csak ki a főiskola hallgatóinak.)


3.1 Szükséges dokumentumok, a gyakorlat elfogadásának feltételei:

 3.1 Befogadó nyilatkozat

A hallgatónak Befogadó nyilatkozatot kell hoznia az adott intézménytől! A dokumentum hallgatóra vonatkozó részét (adatok, elérhetőségek, Neptun – kód stb.) a hallgató kitölti, aláírja és elviszi a befogadó intézményhez. A befogadó intézmény szintén kitölti a rá vonatkozó részeket, majd a kijelölt gyakorlatvezető aláírja, cégszerű aláírással és pecséttel ellátja! Ezt követően a hallgató a Befogadó nyilatkozattal eljön a Módszertani Intézeti Tanszéki Osztályra, és ott azt elfogadtatja (a képzésvezető Dr. Zimányi Krisztina írja alá).

Nagyon fontos, hogy a Befogadó nyilatkozat leadása nélkül NEM KEZDHETŐ MEG A

GYAKORLAT!!

Egyéni munkavállalásnak minősül, ha a hallgató nem, vagy késedelmesen adja le Befogadó nyilatkozatát és a Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály által jóvá nem hagyott helyen dolgozik. Ezt a munkavállalást a a Tanszéknek nem áll módjában gyakorlatként elfogadni! A kötelező gyakorlaton túl végzett munka nem számít hallgatói jogviszonynak! Ez alatt az idő alatt a Főiskolának semmiféle felelőssége nincs a hallgató felé!

A befogadó nyilatkozat leadásának határideje: 2013. július 25.

3.2 együttműködési megállapodás:

Szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató a NFTV. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, szakmai gyakorlóhellyel kötött munkaszerződés alapján végezhet munkát. Ezen felül Együttműködési megállapodást kell kötni a Főiskola és a gyakorlati hely között, ha a felsőfokú szakképzés képzési és kimeneti követelményei 6 hét vagy annál hosszabb szakmai gyakorlatot határoznak meg.

Bár a web programozó képzés kimeneti követelményei 4 hetes szakmai gyakorlatot írnak elő, de a főiskola szeretné az Együttműködési megállapodás megkötését minden esetben. 2013. június 21-től új Együttműködési megállapodás lép életbe, figyeljék a fejlécet, a web-programozó hallgatókra a 8.d számú melléklet vonatkozik.)

Az Együttműködési megállapodást három eredeti példányban kell kitölteni! A hallgató kitölti a rá vonatkozó részeket a szerződésben, majd elviszi a befogadó intézményhez, ami szintén kitölti a rá vonatkozó részeket, aláírással és céges pecséttel látja el a dokumentum mindhárom példányát. Ezt követően a hallgató behozza a dokumentumokat és leadja a Karrier Irodában (I. emelet 123.). A Karrier Iroda munkatársai ellenőrzik, majd a dékán asszonnyal aláíratja azt. A három eredeti példány közül egyet az iskola, egyet a diák, egyet pedig a befogadó intézmény kap.

A dokumentumok a Karrier Iroda honlapján érhetők el a dokumentumtárban.

http://www.bgf.hu/kvik/szervezetiegysegeink/KVIK_SZOLG/KARRIER/SZAKMAIGYAK/dok

4 A szakmai gyakorlat lezárása:

A szakmai gyakorlat befejezése után a hallgatónak gyakorlati igazolást kell hoznia a befogadó intézménytől, amit gyakorlatvezetőjének kell kitöltenie és aláírnia. Illetve a hallgatóknak is ki kell töltenie egy kérdőívet a gyakorlati helyről, (gyakorlati helyek minősítése című formanyomtatvány segítségével), hogy ezzel is segítsék a szakmai gyakorlat értékelését. Ezen 2 dokumentumot (gyakorlati igazolás, és gyakorlati helyek minősítése) a gyakorlatról szóló beszámolójával együtt kell leadnia a Karrier Irodában.

A gyakorlati igazolás és a Gyakorlati beszámoló leadási határideje:

2013. szeptember 15.

 

A beszámoló formai követelményei:

 • Minimum 10 oldal, másfeles sortávolsággal gépelve (12-es betűméret). (A beszámolót lehet 2 oldalas formátumban is nyomtatni.)
 • Táblázatok, fényképek, grafikonok beiktatásával a dolgozat értéke növelhető, de ez a terjedelembe nem számít bele.
 • A nyomtatott lapokat a bal felső sarokban összetűzve kérjük leadni! (Kérjük, semmibe ne fűzzék le, ne spirálozzák össze, ellenkező esetben NEM VESSZÜK ÁT!)

 

A beszámoló tartalmi követelményei:

 • A választott és engedélyezett gyakorlati hely általános ismertetése.
 • A választott cég fő tevékenységeinek, üzletköreinek leírása
 • Az adott cég hazai, nemzetközi piacon betöltött szerepe, működése. Pozitívumok, negatívumok, eladható-e a piacon a terméke vagy nem, miért, stb. (A hallgató saját véleménye is szerepeljen a dolgozatban!)
 • Megfelel-e a szolgáltatás a jelenlegi piacok, vendégkör elvárásainak?
 • Ha a cég valamely külföldi lánc tagja, milyen elvárásokat jelent ez a cég felé, hogyan tudják ezt teljesíteni, milyen előnyt vagy hátrányt jelent ez számukra?
 • A hallgató által végzett tevékenységek, feladatok ismertetése.
 • A hallgató javaslatai, értékelése a szerzett tapasztalatok alapján.
 • A beszámoló akkor kerül elfogadásra, ha abban a hallgató önálló véleménye is megjelenik.

 A fedlap tartalma:

 Beszámoló a szakmai kutatási gyakorlatról

(A gyakorlati hely neve)

 Név:

Neptun kód:

Web programozó képzés

Nappali tagozat

Dátum:

 

Szakmai kérdésekkel forduljanak a képzésvezetőhöz, Dr, Zimányi Krisztinához a zimanyi.krisztina@kvifk.bgf.hu e-mail címen.

 

Az Együttműködési megállapodás, és egyéb adminisztrációs kérdésekkel kapcsolatban a Karrier Iroda ad felvilágosítást a 06/1-301-3441-es telefonszámon, vagy a Karrieriroda@kvifk.bgf.hu e-mail címen, vagy személyesen a karrier irodában.

Segítségüket előre is megköszönve

 

Dr. Zimányi Krisztina képzésvezető, dékán

Web programozó képzés

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM