Keresés:
Online karrier platform és űrlapkitöltő rendszer

Szakmai gyakorlati adminisztráció lépésről lépésre

Online Karrier Platform bemutatása

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapesti Gazdasági Egyetem elindítja az Online Karrier Platform és űrlapkitöltő rendszerét, melynek célja, hogy a korszerű technikai lehetőségek kiaknázásával jelentősen csökkentse a kapcsolatok kezelésének és az adminisztrációs folyamatoknak az időigényét. Az online rendszer az eddigi évek tapasztalatait valamint a céges és hallgatói visszajelzéseket alapul véve került kifejlesztésre.

Az online színtér két nagy területre bontható:

  1. online űrlapkitöltő rendszer
  2. karrier platform (várható indulás hamarosan)

Az online űrlapkitöltő rendszer – amelyet a Budapesti Gazdasági Egyetem az eddigi papír formátumú űrlapok kitöltése helyett tesz elérhetővé – célja a teljes szakmai gyakorlatos adminisztrációs folyamat online úton történő bonyolítása, a folyamat papírmentessé tétele, a szakmai gyakorlattal kapcsolatos űrlapok kitöltési menetének egységessé és szabályozottá tétele, valamint a hibás kitöltés elkerülése.

A Karrier platform egy olyan virtuális színtér, ahol a cégek és a hallgatók munkaerőpiaci ajánlatai, igényei találhatnak egymásra, a cégek álláslehetőségeket, projektmunkát és szakmai gyakorlati lehetőségeket hirdethetnek a BGE-s hallgatók számára.

A 2020-21-es tanévtől a szakmai gyakorlatok adminisztrációja a BGE Online Karrier Platformján zajlik. Valamennyi szükséges adat ebben a rendszerben kerül rögzítésre, illetve a Platform generálja a szükséges dokumentumokat is.

Amennyiben hallgatóink sikeresen megtalálták a gyakorlati helyüket, úgy a szükséges adminisztrációval kapcsolatban jelezzék a gyakorlóhely számára, hogy regisztráljanak a rendszerben, és a gyakornoki foglalkoztatással kapcsolatos dokumentumokat az online rendszerben fogják tudni kitölteni.

A Karrier platform és online űrlapkitöltő rendszer URL címe:

https://karrierplatform.uni-bge.hu/

A rendszerbe a hallgatók a Neptun felhasználónevükkel és jelszavukkal tudnak belépni. A Karrier platform és online űrlapkitöltő rendszer használatával kapcsolatban további részletes felhasználói kézikönyvet talál a karrier Platfomon a GYIK-be feltöltve.


Az online rendszerben kitöltésre kerülő dokumentumok:


1. Befogadó nyilatkozat (partnernek szükséges kitöltenie)

E dokumentum kitöltésével a szakmai gyakorlati hely nyilatkozik a hallgató fogadásának szándékáról. Ahhoz, hogy tartalmilag megfelelő legyen a nyilatkozat, a hallgatónak meg kell adnia a szakmai gyakorlati hely számára az alábbi információkat:

  • név
  • Neptun-kód
  • kar
  • szak. 2. Hallgatói nyilatkozat (hallgató tölti ki)

A szakmai gyakorlati hely által elkészített befogadó nyilatkozatot a hallgató megkapja az online rendszeren keresztül. Ekkor a hallgatónak meg kell erősíteni, hogy valóban az adott cégnél, a cég által megjelölt pozícióban és időpontban szeretné teljesíteni a gyakorlatot. Egyúttal hozzá kell járulnia ahhoz, hogy személyes adatait megadja az Egyetem a szakmai gyakorlati hely részére az együttműködési megállapodás megkötéséhez, továbbá nyilatkoznia kell róla, hogy a szakmai gyakorlat kezdetéig várhatóan eleget tesz a tantárgyi követelményeknek.

3. Szaktanszéki nyilatkozat

Ezt követően az egyetem szakmai gyakorlati felelős munkatársa elbírálja, hogy szakmailag megfelelő-e a pozíció, amely döntésről mind a partner, mind a hallgató visszajelzést kap a rendszerben.

 

A Befogadó nyilatkozat benyújtása legkésőbb a gyakorlat kezdete előtt 4 héttel szükséges. Ha nem sikerül a gyakorlat kezdete előtt a megadott határidőig regisztrálni a gyakorlóhelynek az Online Karrier Platformon, kérem lépjen kapcsolatba a kari Karrier és Alumni Iroda munkatársaival.

4. Együttműködési megállapodás

Az együttműködési megállapodást az Egyetem és a szakmai gyakorlati hely köti egymással az online rendszeren keresztül. A megállapodás rögzíti a gyakorlat munkajogi vonatkozásait, illetve a felek jogait és kötelességeit a gyakorlat kapcsán.

Az online rendszerben kitöltött dokumentumot ki kell nyomtatnia a partnernek két példányban, cégszerűen aláírnia és pecséttel ellátnia, majd ezt követően eljuttatnia a Karrier Iroda munkatársai számára. Amennyiben ez a megállapodás az online rendszerben már megkötésre került az Egyetem és a Partner között, úgy a következő félévek során ezt nem szükséges újra megkötni.

Amennyiben egy partnerünkkel már megkötésre került a megállapodás, úgy ez az információ látható a belépést követőn a Szakmai gyakorlat / Partnerek szakmai gyakorlathoz fül alatt.

5. Szakmai gyakorlat teljesítése

A hallgató az online rendszerben rögzített időintervallumban végzi gyakorlatát, a szakmai gyakorlati hely által meghatározott instruktor/szakmai vezető irányításával. Az együttműködési megállapodásban rögzített körülményektől való lényeges eltérés, vagy a gyakorlat során felmerült jelentős probléma esetén a hallgatónak vagy a gyakorlati helynek értesítenie kell az Egyetemet.

6. Szakmai gyakorlat értékelése

A gyakorlat végén háromféle értékelésre is sor kerülhet:

–        A szakmai gyakorlati hely kitölti a Szakmai gyakorlati igazolás és értékelőlap című űrlapot. Ezen a hallgató teljesítménye többféle szempont alapján, százalékos formában kerül értékelésre. Az összesített érték alapján a tanszék rögzíti a hallgató érdemjegyét a Neptunban.

–        A hallgató kitölti a Gyakorlati helyek minősítése című űrlapot, visszajelzést adva az Egyetem számára tapasztalatairól. A hallgatói minősítések átlaga a későbbiekben megjelenik a rendszerben, tájékoztatást adva a későbbiekben jelentkező hallgatóknak a gyakorlati hellyel való elégedettségről.

–        Amennyiben előírás a szakon, úgy a szaktájékoztató szerint el kell készíteni a beszámolót, melyet csatolni kell a Karrier Platformon.

7. Külföldi szakmai gyakorlatok sajátosságai

Az online rendszer a bevezetés időszakában még csak magyar nyelven áll rendelkezésre, ezért a külföldi gyakorlatok esetében jelenleg még a hagyományos, „offline” módon történik az adminisztráció. 

8. A gyakorlati hely megváltoztatásának menete:

A hallgató indokolt esetben megváltoztathatja a gyakorlati helyét. Kérjük, erről előzetesen egyeztessen a Karrier Iroda munkatársaival!

Gyakorlóhely váltása esetén le kell zárni a már megkezdett gyakorlatot a Karrier Platformban a partnernek is a Szakmai gyakorlati igazolás és értékelőlap kitöltésével, illetve a hallgatónak is az általa kitöltendő Hallgatói minősítés/partner értékelő űrlap kitöltésével.

Az új gyakorlati helynek pedig elölről kell kezdeni az online rendszerben történő adminisztrációs folyamatot a hátralévő időszak feltüntetésével.

Fontos, hogy amennyiben az Egyetem által mind a két gyakorlóhelyen teljesített gyakorlati időszak elfogadásra kerül, úgy a két gyakorlóhelyen eltöltésre kerülő időszakoknak együttesen kell kiadniuk az előírt kötelező óraszámot.

A szakmai gyakorlat végén mindkét gyakorlati helyről külön beszámolót kell benyújtani, amennyiben a beszámoló az adott szakon kötelező.

 

Bármi további kérdés esetén keresse a Karrier Iroda munkatársait az alábbi elérhetőségeken:

 

BGE KVIK

Karrier és Alumni Iroda munkatársak

Kékesi Katinka

061/301-3441

karrier.KVIK.mail@uni-bge.hu

Hegedűs Annamária

061374-6273

BGE

Karrier és Alumni Osztályvezető

Kovács Veronika

061/469-6759

Kovacs.Veronika@uni-bge.hu

 

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM