Keresés:
Közgazdasági Intézeti Tanszéki Osztály

Kutatás

Rövid leírás

Résztvevők

Időtartam

Borravaló és feketemunka a vendéglátásban

A vendéglátóhelyek üzemeltetési költségeit vagy éppen bevételeit számos törvényes és törvénytelen eszközzel lehet módosítani. A kutatásunk ezeket az eszközöket kívánja beazonosítani, illetve szekunder és empirikus kutatás segítségével megközelítően feltárni ezek nagyságrendjét.

Fenyvesi Éva (BGE, KVIK), Vágány Judit (BGE, KVIK), Lakatos Viktor , Székely Ilona (BGE, KVIK) Somogyi Csaba (hallgató):

2018-2020

Tárgyak – Vizsgák – Eredmények

Az alapozó tárgyak mellet a Tanszék a későbbi évfolyamok oktatásában is részt vesz, így ideális helyzetben van ahhoz, hogy longitudinális eredményességi vizsgálatokat végezzen és értékelje a hallgatók elért eredményeit, akár első évfolyamos, nagy létszámú hallgatócsoportokról, akár kisebb létszámú csoportokról van szó.

Kajári Karolina (BGE, KVIK)

2014-

EU integráció

Egy ország EU-s integrációjának nemcsak politikai, hanem gazdasági, társadalmi vetületei is vannak. A már EU-tag közép-kelet-európai és csatlakozni kívánó nyugat-balkáni országok sajátosságainak bemutatása, integrációs pályájuk elemzése multidiszciplináris keretrendszert igényel.

Pintér Tibor (BGE, KVIK)

2016-

Munkavállalók iránti felelős vállalati magatartás.

A kutatásom célja elméleti oldalról a felelős vállalati magatartásról rendelkezésre álló hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása, elemzése, gyakorlati oldalról pedig annak meghatározása, hogy mely dimenziók mentén mérhető a vállalatok munkavállaló-központú, felelős gyakorlatai. A felelős gyakorlatok felmérése arra is lehetőséget ad, hogy egyes szervezeti jellemzők tükrében vizsgáljuk a vállalatok munkavállalókhoz kapcsolódó CSR gyakorlatainak érettségét.

Polák-Weldon réka

2015-

A politikai szervezetek fejlődésének vizsgálata a lakossági igények változásának figyelembe vételén keresztül

A változás több szinten vizsgálható, amely vizsgálat egyik tényezője a politikai pártok differenciálása és kategorizálása. A felállított kategóriáknak megfelelően értékelni szükséges a szervezetek által használt kommunikációs csatornákat, a szimbólumrendszer és a domináns ideológia összefüggéseit, valamint a pártpropagandát. Feltételezésem szerint amennyiben egy szervezet követi a lakossági trendeket, úgy relatív helyzetének elmozdulása is megfigyelhető egy általam összeállított politikai skálán (ez egy háromdimenziós skála, melynek dimenziói: (1) politikai, (2) személyes és (3) gazdasági szabadságjogok). Így bizonyítható egy szervezet újra-márkázási képessége.

Dobó Róbert

2016-

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM