Keresés:
Pedagógia Intézeti Tanszék

Kutatás

Rövid leírás

Résztvevők

Időtartam

A BGE KVIK első évfolyamos hallgatóinak jövőképe

A kutatás célja, hogy tartalomelemzés módszerével elemezze a Kar elsőévfolyamos hallgatóinek jövőképét 2012-2017 között. Cél, hogy kiegészítsük a DPR hallgatói motivációs kérdőívek adatait, illetve, hogy összehasonlítsuk a kapott eredményeket más hazai kutatásokkal.

Oláhné Zieser Zsuzsanna (BGE, KVIK), Keszei Barbara (BGE, KVIK)

2017-2018

Sportmenedzsment

Globális és nemzeti tényezők kölcsönhatásának vizsgálata az egyetemi sport menedzsmentjében.

Hédi Csaba (BGE, KVIK)

2018

Nemzetközi boldogságkutatás

A kutatás célja a boldogság összetevőinek a vizsgálata, a boldogság és a családi kapcsolatok szerepének a feltárása a felsőoktatásban résztvevő fiatalok körében, ill. ezek összehasonlítása nemzetközi viszonylatban.

Keszei Barbara (BGE, KVIK), Thuma Orsolya (BGE, KVIK)

Vesarach Aumeboonsuke (ICO Nida, Bangkok)

2017-2018

A térszintaktika és a környezeti preferencia kapcsolatának vizsgálata

A kutatás célja a térszintaktikai mutatók és a térszintaktikai elmélet általnem vizsgált, egyéb környezeti faktorok hatásának vizsgálata a viselkedésre, gondolkodásra.

Keszei Barbara (BGE, KVIK)

Losonczi Anna (MTA posztdoktor, Halász Bálint (Ginkgo Architects), Dúll Andrea (ELTE, BME)

2016-2019

Mentális térképezés

A kutatás célja a mentális térképezés módszertanának és elméleti beágyazottságának vizsgálata, valamint a módszer lehetséges alkalmazási, felhasználási területeinek

Keszei Barbara

Brózik Péter (ELTE, Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszék)

2013-2019

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM