Keresés:
ALUMNI ösztöndíj pályázati felhívás - 2018/2019. tanév
2018.09.21

Az ösztöndíj célja

Az ALUMNI ösztöndíj támogatás célja a Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) iránti személyes elkötelezettség erősítése a volt és jelenlegi hallgatók részéről, továbbá az intézményben végzett hallgatók iránti megbecsülés kifejezése.

 

A pályázók köre

ALUMNI ösztöndíjra pályázhat az Egyetem azon hallgatója, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

  • az Egyetem valamely karán önköltséges/költségtérítéses finanszírozási formában tanulmányokat folytat alapképzésen (BA), mesterképzésen (MA), felsőoktatási szakképzésen (FOSZK) vagy szakirányú továbbképzésen (SZTK)
  • a szülei közül legalább az egyik az intézményben (vagy annak jogelődjében) szerzett oklevelet, és az Egyetem ALUMNI rendszerének regisztrált tagja.

 

Az a hallgató pályázhat, aki

  • aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a félévben;
  • befizette a teljes önköltségi díjat.

 

Pályázaton elnyerhető ösztöndíj mértéke, tartalmi követelményei

Az ösztöndíj mértéke a beiratkozás féléve szerinti költségtérítés vagy önköltségi díj 10%-a félévente. Az ALUMNI ösztöndíj alapja az az önköltségi díj, ami a hallgatói képzési szerződésben szerepel (kreditarányos önköltségi díj esetén a képzési szerződés módosításával meghatározott önköltségi díj).

Az ösztöndíj legfeljebb annyi féléven át folyósítható, amennyi az adott szak hivatalos, tanterv szerinti képzési ideje. Intézményen belüli szak-, munkarend-, vagy képzésinyelv-váltás esetén a folyósítási időszak folytatólagosan számítandó.

A hallgatónak a pályázatot csak egyszer kell beadnia tanulmányai során. Az Egyetem a hallgató jogosultságát az ösztöndíjra minden félévben automatikusan vizsgálja. 

Amennyiben a hallgató utólagosan passziválja a félévét, az ösztöndíjat vissza kell fizetnie.

 

A pályázat beadásának módja, helye, határideje

A pályázatot a Modulo rendszeren keresztül, elektronikus úton lehet beadni, az ALUMNI ösztöndíj pályázati űrlap kitöltésével, melyhez csatolni kell az egyik szülő megszerzett oklevelének másolatát, valamint a rokoni kapcsolatról szóló nyilatkozatot.

 

A pályázat beadási határideje:

  • 2018. október 28.

Az eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázat értékelése, döntéshozatal

A pályázatokról az oktatási Igazgató dönt a pályázati kiírás alapján.  

A pályázó a döntésről elektronikus úton kap értesítést, amely ellen 15 napon belül a Felülbírálati Bizottságnál élhet jogorvoslattal.

 

A Pályázat elbírálásának határideje:

  • 2018. november 20.

 

Az ösztöndíj folyósításának tervezett időpontja:

  • 2018. december 10-ig.

 

Az ösztöndíj egyösszegben kerül kifizetésre.

 

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket feltenni az kovacs.veronika@uni-bge.hu e-mail címen, az e-mail tárgyában a pályázat elnevezését megjelölve lehet.

 

 

Budapest, 2018. szeptember 17.

 

Görög Zsolt

oktatási igazgató


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM