Keresés:
Kereskedelem Tanszék

Az egyetem kereskedelmi fakultása olyan kereskedelmi szakemberek képzését tűzte ki célul, akik mind a hazai, mind a külföldi piacokon használható korszerű közgazdasági és kereskedelmi ismeretekkel rendelkeznek, és képesek a gazdálkodó szervezetek kereskedelem és a marketing szakterületeinek menedzselésére, a kis, közepes és nagy kereskedelmi szervezetek vezetésére, illetve önálló kereskedelmi vállalkozások átfogó irányítására. A BA Kereskedelem és Marketing szakot az egyetemi kar Kereskedelmi Intézeti Tanszéke gondozza.

A szakon folyó oktatás kétlépcsős:

Az egyetemi egységes általános és szakmai alapképzés során a hallgatók a gazdasági, matematikai, számviteli alapismeretek elsajátítása mellett megismerkednek a marketing, a jog, a logisztika, valamint a kereskedelmi üzletkötés sajátosságaival. Az általános képzés során a hallgatóknak lehetőségük van érdeklődési körüknek megfelelőtárgyakat választani.

A BA Kereskedelem és Marketing képzés során a hallgatóknak alapképzésük keretében szakirány(oka)t is fel kell venniük, amely(ek) elsajátítása során kiválasztott szakterületükön mélyreható ismereteket szerezhetnek. A Kereskedelmi Intézeti Tanszék által gondozott szakirányok:

- a Kereskedelem szakirány,

- a Kereskedelmi logisztika szakirány

- a Kereskedelmi kommunikáció szakirány

(Bővebb tájékoztató a "Kereskedelem és marketing alapszak szakirány tájékoztató" menüpontban)

A szakon folytatott tanulmányokat - az egységes általános és szakmai alapképzést, valamint a szakirány speciális szakismereteinek oktatását követően - menedzserasszisztensi gyakorlat zárja le. Az itt szerzett tapasztalatok segítséget nyújtanak a hallgatóknak diplomamunkájuk elkészítéséhez is.

A szak sikeres elvégzése után a hallgatók Közgazdász a Kereskedelem és Marketing alapszakon, Kereskedelem/Kereskedelmi logisztika/Keresked-elmi kommunikáció szakirányon oklevelet kapnak.

A Kereskedelem és Marketing alapszakon német és angol nyelvű graduális képzésre is lehetőség van. Ennek megindítását indokolttá tették többek között az Európai Uniós csatlakozásból adódó új feladatok, a Magyarországon mind nagyobb számban jelen lévő külföldi vállalkozások, illetve önmagában az a tény, hogy a leendő szakemberek ennek a képzésnek a keretében magas szintű szakmai ismereteiket idegen nyelven sajátíthassák el. A képzésben nemcsak hazai, hanem külföldi hallgatók is részt vehetnek.
 

Elérhetőségek
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
Telefon: 1/374-6219, 1/374-6284
Email: Lendvai.Noemi@uni-bge.hu , Mahunka.Balazs@uni-bge.hu
Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM