Keresés:
Közgazdasági és Üzleti Tudományok Tanszék

Hallgatói ügyintézés: kizárólag emailon keresztül!

PÉNTEK VIKTÓRIA  email: pentek.viktoria@uni-bge.hu

Tanszékünknek elsősorban az alapozó képzésben van kiemelkedő szerepe. Ezért igen fontosnak ítéljük, hogy minél magasabb szintű elméleti, szakmai alapot nyújtsunk a hallgatók számára a különböző gazdasági és menedzsment jellegű tárgyak oktatásán keresztül. Célunk, hogy növeljük a hallgatók gazdasági és gazdaságpolitikai kérdésekben való tájékozottságát, segítsük a mikro-, nemzet- és világgazdasági információk megértését, értékelését, és azok felhasználását a gazdasági gyakorlatban.

Részt veszünk a teljes idős – BSc/BA magyar és idegen nyelvű, MSc/MA és FOSZK – és a rész idős – BSc/BA, MSc/MA levelező és FOSZK levelező – oktatásban egyaránt. A fenti képzéseken számos tárgyat tanítunk a hallgatóknak magyar és idegen (angol, német) nyelven.  A tantárgyaink között vannak kötelező jellegű, kötelezően és szabadon választható tárgyak egyaránt. Ez olyan kiváltságos helyzethez vezet, hogy már az első évfolyamon megismerjük, oktatjuk a kar valamennyi hallgatóját.

A Tanszék munkatársainak szerteágazó kutató tevékenységét a KÖT Tudományos Műhely fogja össze. Kutatásaink egy részét az általunk szervezett „Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok” Szimpóziumon mutatjuk be, amelyen évről évre egyre több érdeklődő vesz részt a BGE többi karáról, más felsőoktatási intézményből, a magán és a közszférából egyaránt.

Hallgatóinkat is szeretettel várjuk a Tanszék tudományos munkájába való bekapcsolódásba.   Számos szak-, diploma és TDK dolgozati témát kínálunk azoknak, akik Tanszékünk oktatóját választják témavezetőnek, illetve akik részt kívánnak venni a közös Műhelymunkában.

 

DEPARTMENT OF ECONOMICS AND BUSINESS STUDIES

Our department has an integral role in offering foundation courses at the faculty. Consequently, it is of great importance to provide high-level theoretical and specialized courses for students. Our aim is to build strong understanding of fundamental economic and economic policy issues, in order to facilitate students ability to evaluate, and use information gained from micro, national or global economy in prevalent economic decisions.

We participate in the teaching of all training types: the full-time BSc/BA and MSc/MA programs, and the Higher-level Vocational Training (HLVT), as well as the part-time BSc/BA, MSc/MA corresponding and HLVT corresponding programs. There are many courses we offer for students studying at the above-mentioned programs in both Hungarian and English.  Some of our courses are obligatory and others are optional. It is our privilege to know all first year students of the faculty from the very start.

The diverse research activity of our staff is encapsulated within the KÖT Science Think Tank. A selection of our research projects are presented at our Symposium titled ‘Multidisciplinary Challenges, Diverse Responses’ which attracts more and more participants from other faculties of the university, other higher education institutions and from the public sector as well.

We encourage all our students to participate in our research projects. There is an extensive list of thesis and SSA (Scientific Students’ Association - TDK) topics students can choose from and we see an upward trend recently of those students who write their thesis under our supervision and participate in our research work.

Elérhetőségek
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. I. emelet 121.
Telefon: 36(1) 374-6240; 374-6241
Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM