Keresés:
Gazdasági Szaknyelvek Tanszék

Hallgatói ügyintézés: e-mail-en keresztül.

Deák Gabriella: deak.gabriella@uni-bge.hu

Stroh-Vermes Beáta: stroh-vermes.beata@uni-bge.hu

A Gazdasági Szaknyelvek Tanszék elsődleges feladata a szaknyelvoktatás. Karunkon valamennyi alapképzési (BA/BSc) és felsőoktatási szakképzési (FOSZK) szak tantervében kötelező tárgyként szerepelnek a (szak)nyelvi tárgyak. A nyelvi tanulmányokhoz a kurzusokat a Gazdasági Szaknyelvek Tanszék biztosítja.

 

Nyelvi tárgyak száma az egyes szakokon:

Kereskedelem és marketing szak BSc: 3 félév

Kereskedelem és marketing szak FOSZK: 2 félév

Turizmus és vendéglátás szak BSc: 6 félév (1 vagy 2 nyelv)

Turizmus és vendéglátás szak FOSZK: 3 félév

Közösségszervezés szak BA: 2 félév

Üzleti szakoktató szak BA: 2 félév

 

Oktatott nyelvek:

angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol, magyar mint idegen nyelv

 

A szaknyelvoktatásról

Tanszékünk célja, hogy hallgatóink gyakorlati tudást szerezzenek, ezért a szaknyelvoktatás szorosan összefügg a szakmai képzéssel. A tanórákon készségalapú szaknyelvoktatás folyik, melyek során mind a négy nyelvi készséget (beszéd, beszédértés, olvasás, írás) fejlesztjük.  A nyelvi készségeken túl kurzusainkon olyan készségeket is fejlesztünk, melyek komoly előnyt jelentenek a munkaerőpiacon (pl. kooperatív és digitális készségek, autonóm tanulási készség).

Folyamatosan frissítjük tananyagainkat, oktatóink rendszeresen használják az információs és kommunikációs technológiákat (IKT) és törekszenek a módszertani megújulásra.

A szaknyelvi órákon hallgatóinkat felkészítjük a diplomához szükséges nyelvvizsgá(k)ra.

 

Készségfejlesztő tárgyak

Tanszékünk kínálatában a következő készségfejlesztő tárgyak szerepelnek:

 • Prezentációs készségfejlesztés (magyar, angol és német nyelven)
 • Interkulturális kommunikáció (angol és német nyelven)
 • Nemzetközi tárgyalástechnika (magyar, angol és német nyelven)
 • Karrierépítés (angol és német nyelven)
 • Üzleti kommunikáció (angol nyelven)

 

Szakmai tárgyak

Oktatóink részt vesznek egyes szakmai tárgyak oktatásában:

 • célországtanulmányok (magyar, angol, német, francia, olasz nyelven)
 • marketingkommunikáció (német nyelven)
 • kutatásmódszertan (magyar, angol és német nyelven)

 

Tudományos tevékenység

Oktatóink többsége a neveléstudomány, a nyelvpedagógia és a nyelvészet területén rendelkezik tudományos (PhD) fokozattal, de több más tudományág (irodalomtudomány, történelemtudomány stb.) is szerepel oktatóink kutatási területei között.

 

Tanszéki kutatási projektek

 • INCOLLAB: Interdisciplinary collaborative approaches to learning and teaching in Higher Education, Erasmus+ partnerpályázat, 2019–2021.
 • CORALL: Coaching-oriented Online Resources for the Autonomous Learning of LSP (languages for specific purposes), Erasmus+ partnerpályázat, 2019–2022.
 • Autonóm tanulás támogatása a szaknyelvi és készségfejlesztő kurzusok keretében. Módszertani Kísérleti Műhely, 2017–2019.
 • ICCAGE: Intercultural communicative competence as a competitive advantage in global employability. Erasmus+ partnerpályázat, 2015–2017. 
 • Fókuszban a XXI. századi készségek. Innovatív nyelvi és készségfejlesztő projekt, 2012–2015. Európai Nyelvi Díj I. helyezés 2013.

 

 

Elérhetőségek
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. II. emelet 212. szoba
Telefon: + 36 1 374-6201
Email: deak.gabriella@uni-bge.hu, stroh-vermes.beata@uni-bge.hu
Kapcsolódó szervezeti egységek
Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM