Keresés:
Alkalmazott Tudományok II. Fóruma
2015.03.12

A turizmus, mint élménygazdaság szekcióban hét előadás volt, amelyek mindegyike a turisztikai élményt más szempontból közelítette meg. Az eredetihez képest eggyel kevesebb előadás hangzott el az előadó megbetegedése miatt.

A szekcióvezető röviden felvázolta az élménygazdaság klasszikus modelljét (Pine and Gilmore, 1998), miszerint az erős versenyhelyzetben, a vállalatok sikere már nem a szolgáltatásnyújtás minőségétől, hanem az adott szolgáltatás fogyasztása által megszerezhető-, elérhető élménytől függ. Szinte minden előadásban elhangzott, hogy nincsenek bevált receptek, kész élmények, mert a fogyasztó tudása, ideje, percepciója stb. kell az élmény kibontásához. Az előzetes percepciókra rögtön az első előadásban rávilágított Michalkó Gábor, melyben bemutatta, hogy a balkániságot hogyan értelmezik a Tripadvisor utazási portált használó fogyasztók. Későbbi előadásokban elhangzott, hogy a turisztikai élményt befolyásolja az együtt fogyasztók jelenléte és viselkedése, valamint a fogyasztók sokfélesége. Szita Klára a fogyasztói elvárások különbségét, az elvárt élmények eltérését mutatta be az orosz és az amerikai szervezetten utazók példáján keresztül. Schultz Éva előadásában az autentikusság és modernitás kérdéskörét vizsgálta Dubai és Abu Dzabi alapján: melyik milyen mértékben fontos a jelenlegi fogyasztóknak a csúcsélmény eléréséhez.

A szekcióban az élmény mérésének multidiszciplináris megközelítése is előtérbe került: Hübner Andrea az emlékhelyek felkeresésének motivációs hátterét kutatta a szociálpszichológia eszköztárára építve, míg Faluvégi Katalin a többnyelvűség szempontjából vizsgálta az élményt. Karsai Árpád pedig felvázolt egy ún. turisztikai promóciós élményindexet a TDM honlapok elemzése alapján.

Összességében a szekció előadásai sokoldalúan, multidiszciplinárisan járták körül a választott témát, további mérési lehetőségeket felvázolva.


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM