Keresés:
Teendők áttekintése

Szakdolgozat és záróvizsga – áttekintés

Szabályok

A szakdolgozat-készítésre és a záróvizsgára vonatkozó legfontosabb általános szabályok a Hallgatói követelményrendszer 69-70. paragrafusaiban olvashatók.

Az egyes szakokra vonatkozó követelményeket a tantervek tartalmazzák (9. pont: dolgozat, 11. pont: záróvizsga):

A fenti tantervek a tanulmányaikat 2017-ben megkezdő hallgatókra vonatkoznak. A korábban beiratkozók záróvizsga-előírásait a Hallgatói követelményrendszer III/1. melléklete tartalmazza.

Folyamat

1. Előkészületek

A képzés során a hallgatók megismerkednek a dolgozat elkészítésének módszereire vonatkozó tudnivalókkal és a lehetséges kerettémákkal. Erre alapszakon a Kutatásmódszertan, mesterszakon a Szakszeminárium című tárgy szolgál (utóbbi csak 2017-től szerepel a tantervben ezen a néven).

Felsőoktatási szakképzésen a hallgató szakmai gyakorlatára épülő projektmunka készül, itt nem elvárás a tudományos módszertan alkalmazása.

2. Témaválasztás

A dolgozat tervezett leadása előtti félévben témát és konzulenst kell választani (a konzulens a témaválasztástól függ). A választás menetét és a lehetséges témákat az alábbi oldalakon találja:

3. Kutatás és dolgozatírás

A dolgozat készítése konzultációs támogatással történik, de alapvetően a hallgató önálló munkáját feltételezi. A készítés ütemezéséről, a dolgozat tartalmáról a konzulenssel kell egyeztetni.

A dolgozat formai követelményei itt találhatók:

4. A dolgozat leadása

A dolgozat hivatalos példánya az elektronikus verzió, amit a BGE Repozitóriumába kell feltölteni. Alap- és mesterszakos hallgatóknak ezen kívül ugyanezt a példányt fel kell tölteni a Moodle-rendszerbe, ahol plágiumszűrésre kerül sor.

A dolgozatot egy db nyomtatott példányban is le kell adni a HSZO-n. A nyomtatott példány a záróvizsgán történő betekintés célját szolgálja, a vizsga után a hallgató visszakapja. – Ezt a szabályt 2020-ban felfüggesztettük a járványügyi intézkedések keretében, így most csak elektronikus verzió szükséges.

5. Jelentkezés záróvizsgára

Záróvizsgára abban a félévben lehet jelentkezni, amelynek a végére a hallgató meg tudja szerezni az előírt összes kreditet és le tudja adni a szakdolgozatát. A jelentkezés a Neptunban történik (Neptun-segédlet 9.4 pont).

6. Felkészülés

A záróvizsgára való felkészülés a hallgató egyéni felelőssége. Tanszékünk ugyanakkor rendszeresen szervez felkészítő programot. A program általában egy napos, a részvétel ingyenes és nincs feltételhez kötve. Az időpontot később tesszük közzé. – 2020-ban a járványhegyzet miatt megváltozott a záróvizsga tartalma, így a felkészítő program sem indokolt.

7. Témakörök

Az alapszakos záróvizsgán az itt található témakörökben kell jártasnak lenni (2020-ban nem tartunk komplex vizsgát, így a témakörök csak tájékoztató jellegűek). Mesterszakon konkrét témaköröket nem adunk meg.

8. A záróvizsga menete

  • Felsőoktatási szakképzésen a gyakorlati félévről összeállított összefoglaló írásbeli munka (záródolgozat) védésére és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdés szóbeli megválaszolására kerül sor.
  • Alap- és mesterszakon a záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből áll, amely magában foglalja az eredmények prezentációját és az arra épülő szakmai vitát. Ez utóbbi bizonyos fokig eltávolodhat a szakdolgozat konkrét témájától a vizsgázó szakmai felkészültségének általános értékelése céljából.

9. A záróvizsga után

A hallgató jogosult az oklevél átvételére, amennyiben rendelkezik a tantervben előírt nyelvvizsgákkal és azokat bemutatta a HSZO-n. (*)

Határidők

A folyamat egyes lépéseire vonatkozó határidők itt találhatók:

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM