Keresés:
Turizmus-menedzsment mesterszak

Turizmusmenedzsment MSc

Diplomadolgozat témaválasztása

Jelen tájékoztatás azokra a Turizmusmenedzsment mesterszakos hallgatókra vonatkozik, akik 2020. júniusában szeretnének záróvizsgázni.

A diplomadolgozati téma meghatározása a hallgató feladata, a témajavaslat elfogadásáról a konzulens oktató dönt. A téma meghatározásához a következő útmutatást, illetve segítséget adjuk.

A Diplomadolgozati kerettémák cím alatt szakterületenként csoportosítva láthat témajavaslatokat. Két lehetőség közül választhat:

 1. A megadott javaslatok egyikét konkretizálva vagy kisebb mértékben módosítva határozza meg témáját. Pl. a „Térségi marketingstratégia kialakítása vagy továbbfejlesztése egy hazai térség vagy település esetében” témát egy konkrét településre alkalmazza.
 2. Saját témajavaslatot tesz, valamelyik szakterület keretein belül.

Amennyiben konkrét tanulmányokból, dolgozatokból merítenének inspirációt, két lehetőséget ajánlunk elsősorban:

 1. Böngésszen turisztikai témájú szakcikkeket. Most még elegendő, ha az ígéretes című cikkek kivonatából (absztraktjából) tájékozódik, illetve a legérdekesebbnek tűnő cikkekbe beleolvas, mélyreható kutatást még nem kell végezni. Hazai források keresésére a Matarka adatbázist javasoljuk, a jóval bőségesebb nemzetközi kínálat áttekintésének kiindulópontjául a Scimago turisztikai folyóirat-listáját ajánljuk.
 2. Nézzen szét a BGE Repozitóriumában, ahol az utóbbi évek szak- és diplomadolgozatai érhetők el. Itt a részletes keresésénél a Tanszékhez írja be a „Turizmus” szót, a képzés szintjénél válassza a „mesterképzések” jelölést.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy nem határozhat meg valamely korábban leadott szakdolgozatokkal azonos vagy ahhoz nagyon közel álló témát. A hasonlóságot annak tükrében mérlegeljük, hogy a választott téma kidolgozása milyen terjedelmű önálló munkát igényelne akkor, ha rendelkezésére áll a korábbi dolgozat szövege.

A témaválasztás határideje: 2019. november 8.

A fenti határidőig a konkrét témajavaslatot kell majd megadni az alábbiak szerint (vagy az itt található útmutató szerint):

 • Lépjen be a Neptunba, és válassza ki a Tanulmányok > Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés menüpontot, majd az új képernyőn a Szakdolgozat jelentkezés gombot.
 • Válasszon időszakot. Az időszak megnevezésében szereplő félév a szakdolgozat tervezett leadásának féléve. Egynél több érvényes időszak akkor jelenik meg, ha több tanszék is ajánl szakdoglozati témákat.
 • Az egyes időszakok (tanszékek) alatt látja a konzulensek neveit. Minden konzulensnél a Leírás mezőben szerepel egy hivatkozás, amelyet követve megtalálja a javasolt témákat. A Turizmus tanszék témái alább olvashatók.
 • A választott téma sorában a + gombra kattintva jelentkezhet.
 • A cím mezőben kell megadnia konkrét témajavaslatát, a Fájl feltöltése gombon pedig egy kb. egyoldalas témavázlatot (koncepciót) kell feltöltenie. A fájlt nevezze el saját nevére és Neptun-kódjára ("Vezetéknév Keresztnév ABCDEF.docx").

A határidő lejárta után a Neptun lezárja a feltöltés lehetőségét.

Diplomadolgozati kerettémák

Dr. Nagy Adrienne – Egészségturizmus

 • A klimatikus gyógyturizmus helyzete és fejlesztési lehetőségei Magyarország valamely üdülőterületén.
 • A magyarországi egészségturisztikai fejlesztések komplex, szakmai hatáselemzése.
 • Egészségturisztikai vendégek ellátására specializálódott szállodák, vendéglátóhelyek, vállalkozások vagy gyógyhelyek elemzése, vizsgálata; fejlődési lehetőségek bemutatása.
 • Egy hazai fürdő élménykínálatának értékelése, a vendégelégedettség vizsgálata, fejlesztési lehetőségei az előbbiek és a versenyhelyzet figyelembe vételével.

Dr. Jancsik András – Információs társadalom és turizmus

 • A megosztáson alapuló gazdaság egyes jelenségei és azok hatásai a hagyományos piaci szereplőkre
 • Turisztikai szolgáltatásokat értékesítő online platformok stratégiái és működésük piaci hatásai
 • Turisztikai vállalkotások piacra lépési stratégiái az információs társadalom korában
 • Turisztikai vállalkozások válaszai az információs társadalom kihívásaira (technológiai változások, új üzleti modellek, alkalmazkodási stratégiák)

Dr. Tóth Zoltán – A turizmus makrogazdasági és államigazgatási vonatkozásai

 • A gazdasági, politikai trendek hatásainak vizsgálata a turizmusra.
 • A teljes idegenforgalmi egyenleg tényezői – az idegenforgalom makrohatásainak mérése.
 • A turizmus GDP-re gyakorolt hatásának elemzése. Nemzetközi kitekintés.
 • A turizmus, mint növekedési tényező és foglalkoztatás-generátor egy ország gazdaságában.
 • Az állam szerepvállalása a turizmusban a jelenlegi gazdasági helyzetben. Elemzés, javaslatok.
 • Turizmuspolitika a fejlett és felzárkózó nemzetgazdaságokban, Európában. A turisztikai növekedés stratégiái. Összehasonlító elemzés.

Sipos Erika – Marketing

 • A magyarországi turisztikai kereslet szegmentálása egy adott ismérv alapján; a termékkínálat strukturálása az egyes szegmensek szerint.
 • Benchmarking és marketing audit a turisztikai szolgáltatóknál.
 • Fogyasztói magatartás és annak változásai a turizmusban.
 • Magyarországi üdülőterületek életciklusa és marketingstratégiái.
 • Márkastratégia és márkamenedzsment egy hazai turisztikai szolgáltató vagy térség esetében.
 • Térségi marketingstratégia kialakítása vagy továbbfejlesztése egy hazai térség vagy település esetében.
 • Turisztikai imázsvizsgálat egy-egy régióban, tájegységben vagy településen.

Dr. Szalók Csilla – Menedzsment, vállalkozásfejlesztés

 • A minőségmenedzsment feladatai a turisztikai, vendéglátó vállalkozásokban. Minőségkép, minőségdimenziók, minőségparaméterek mérhetősége, a minőség és a marketing kapcsolata, minőségügyi módszerek.
 • A turisztikai vagy vendéglátó vállalkozás stratégiai döntéseit előkészítő pénzügyi számítások. Számviteli, pénzügyi és likviditási terv készítése, Cash-flow elemzés.
 • Egy hazai turisztikai (vállalati) fejlesztés megvalósíthatósági tanulmánya.
 • Pénzügyi kockázatok elemzése a magyarországi szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazatban.
 • Vállalati kultúra elemzése a turisztikai vállalkozásoknál

Dr. Formádi Katalin – Ökoturizmus

 • Fenntartható turizmus védett területeken (lehetőségek és korlátok elemzése, az értékmegőrzés és a turizmus szempontjainak figyelembe vétele).
 • Környezettudatosság, környezeti nevelés és látogatómenedzsment a védett területeken – hazai és külföldi példák elemzése
 • Természetvédelmi területek, nemzeti parkok idegenforgalmi hasznosításának vizsgálata, fejlesztési irányok meghatározása.
 • Turisztikai kínálat és gyakorlat az EU tagországok védett területein (összehasonlító elemzés)

Dr. habil. Remenyik Bulcsú – Regionális fejlesztés

 • A turisztikai stratégiai és operatív programok szerepe és hozzájárulása a tervezési régiók turisztikai fejlődéséhez. A turisztikai célra allokált európai uniós források felhasználásának hatékonysága.
 • A városi turizmus sajátosságai és fejlesztési lehetőségei.
 • Egy turisztikai nagyprojekt hatásvizsgálata a megvalósulás térségében
 • Elmaradott térségek felzárkózását segítő turisztikai beruházások lehetőségei Magyarországon.
 • Falusi és agrárturizmus fejlesztésének motivációi Magyarországon
 • Turizmus attitűd vizsgálat: a helyi lakosok turizmushoz való hozzáállása és a turizmus fejlődése közötti kapcsolat.

Oláh Péter Károly – Szálláshelyek menedzsmentje

 • A magyarországi kereskedelmi szálláshelyi vendégforgalom piaci trendjei és növekedési tényezői.
 • Eltérő specializációjú szállodák (üzleti-, butik-, konferencia-, városi-, gyógy-, wellness-, üdülő-, sport-, kastély-) jövedelmezőségi vizsgálata. Az elért teljesítmények, eredmények és legjobb gyakorlatok bemutatása, innovatív jövőképek megfogalmazása.
 • Nemzetközi szállodavállalatok stratégiáinak összehasonlító elemzése
 • Szállodavállalatok vezetési és irányítási rendszereinek elemző értékelése
 • Versenyképesség vizsgálati módszerek alkalmazási lehetőségei a szállodaiparban

Dr. Fekete-Frojimovics Zsófia – Vendéglátás-menedzsment

 • Az élelmezéstudományok szerepe a gasztronómiában. Élelmiszerek összetevői, élelmiszerek konyhatechnológiai felhasználásának értékelése, étel és italválaszték szakmai elemzése.
 • Energiagazdálkodás és környezetvédelem a vendéglátásban. Felhasznált energiahordozók, fogyasztói szerződések, energiatakarékossági lehetőségek, hulladékenergiák és megújuló energiák felhasználási lehetőségei, hulladék- és szemétkezelés.
 • Költséggazdálkodás és költséghatékonyság, jövedelmezőségi és üzletpolitikai szempontok érvényesítése a magyarországi vendéglátó vállalkozásoknál a változó gazdasági környezetben. Nemzetközi kitekintés.
 • Táplálkozás, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és egészségturizmus. Hazai és nemzetközi kitekintés.

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM