Keresés:
Turizmus-vendéglátás alapszak

Turizmus-vendéglátás BSc

Szakdolgozat témaválasztása

Jelen tájékoztatás azokra a Turizmus-vendéglátás alapszakos, idegenforgalom és szálloda szakirányos hallgatókra vonatkozik, akik 2020. júniusában szeretnének záróvizsgázni.

A szakdolgozati téma meghatározása a hallgató feladata, a témajavaslat elfogadásáról a szakfelelős tanszék (jelen esetben a Turizmus tanszék) dönt. A téma meghatározásához a következő útmutatást, illetve segítséget adjuk.

Alább a Szakdolgozati témajavaslatok cím alatt konzulensek szerint csoportosítva láthat témajavaslatokat. Két lehetőség közül választhat:

 1. A megadott javaslatok egyikét konkretizálva vagy kisebb mértékben módosítva határozza meg témáját.
 2. Saját témajavaslatot tesz, az adott oktatók által megadott témákhoz tartalmilag igazodva. Ha nem biztos abban, hogy az Ön által kitalált téma illeszkedik-e a konzulens szakmai profiljához, egyeztessen vele a téma megadása előtt.

Amennyiben konkrét tanulmányokból, dolgozatokból merítene inspirációt, két lehetőséget ajánlunk elsősorban:

 1. Böngésszen turisztikai témájú szakcikkeket. Most még elegendő, ha az ígéretes című cikkek kivonatából (absztraktjából) tájékozódik, illetve a legérdekesebbnek tűnő cikkekbe beleolvas, mélyreható kutatást még nem kell végezni. Hazai források keresésére a Matarka adatbázist javasoljuk, a jóval bőségesebb nemzetközi kínálat áttekintésének kiindulópontjául a Scimago turisztikai folyóirat-listáját ajánljuk. Természetesen nem csak tudományos, hanem szakmai cikkekből is meríthet ötletet (lásd pl. a skift.com elemzéseit)
 2. Nézzen szét a BGE Repozitóriumában, ahol az utóbbi évek szak- és diplomadolgozatai érhetők el. Itt a részletes keresésénél a Tanszékhez írja be a „Turizmus” szót, a képzés szintjénél válassza az „alapképzések” jelölést.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy nem fogadunk el valamely korábban leadott szakdolgozattal azonos vagy ahhoz nagyon közel álló témát. A hasonlóságot annak tükrében mérlegeljük, hogy a választott téma kidolgozása milyen terjedelmű önálló munkát igényelne akkor, ha rendelkezésére áll a korábbi dolgozat szövege.

A témaválasztás határideje: 2019. november 8. 23:59

A fenti határidőig a konkrét témajavaslatot kell majd megadni az alábbiak szerint (vagy az itt található útmutató szerint):

 • Lépjen be a Neptunba, és válassza ki a Tanulmányok > Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés menüpontot, majd az új képernyőn a Szakdolgozat jelentkezés gombot.
 • Válasszon időszakot. Az időszak megnevezésében szereplő félév a szakdolgozat tervezett leadásának féléve. Egynél több érvényes időszak akkor jelenik meg, ha több tanszék is ajánl szakdoglozati témákat.
 • Az egyes időszakok (tanszékek) alatt látja a konzulensek neveit. Minden konzulensnél a Leírás mezőben szerepel egy hivatkozás, amelyet követve megtalálja a javasolt témákat. A Turizmus tanszék témái alább olvashatók.
 • A választott téma sorában a + gombra kattintva jelentkezhet.
 • A cím mezőben kell megadnia konkrét témajavaslatát, a Fájl feltöltése gombon pedig egy kb. egyoldalas témavázlatot (koncepciót) kell feltöltenie. A fájlt nevezze el saját nevére és Neptun-kódjára ("Vezetéknév Keresztnév ABCDEF.docx").

A határidő lejárta után a Neptun lezárja a feltöltés lehetőségét.

Szakdolgozati témajavaslatok

Bártfai Endre

 • Szálloda üzemeltetés elemzése
 • Szállodai rendezvényszervezés, konferenciaszervezés
 • Szállodai szervezet kialakítása különböző szállodákba - nyitó és átalakuló esetekben is
 • Szállodai személyzet képzése, tréningek
 • Front office tevékenységének elemzése
 • Housekeeping tevékenységének elemzése
 • Éttermi kínálat kialakítása, változtatása új és átalakuló tevékenységek esetén
 • Szállodák fejlesztése, specializációk kialakítása
 • Szállodák nyitása és zárása feladatai
 • Szállodaláncok brandjeinek vizsgálata
 • Különböző országok szállodáinak elemzése szervezeti, üzemeltetési vonatkozásban

Bottyán Éva

 • A Sport turizmus múltja, jelene és jövője
 • Világversenyek rendezése Magyarországon
 • A hivatásturizmus fejlődése Magyarországon
 • Olimpiák kihatása egy ország turizmusára

Dr. Egedy Tamás

 • A turizmus terület- és településfejlesztési kérdései
 • Városi turizmus, a városfejlődés és a turizmus kapcsolata
 • Turizmusföldrajzi kutatások Magyarországon és külföldön
 • A turizmus hatása a társadalmi környezetre

Fábián Tamás

 • Fejlesztési irányok. Gyógyturizmus, vagy wellness turizmus?
 • A fogászati turizmusban rejlő további lehetőségek. (Új piacok, új szegmensek, vagy már meglévők további fejlesztése, stb)
 • Az újonnan megalakult Ensana Hotels (korábban Danubius) gyógyszálloda lánc elemzése, lehetőségei, stb.
 • A biztosítók szerepe az egészségturizmusban. (Jelenlegi biztosítási formák, hazai, külföldi, EU, stb lehetőségek, problémák)
 • Sport rendezvények hatásai a turizmusra, gazdaságra és a társadalomra. (A növekvő számú nagyszabású sportrendezvények elemzése, hatásai).

Halpern Péter

 • A szervezeti kultúra, a hatékonyság és a siker kölcsönhatásának összetevői, kérdései
 • A szervezet belső és külső felelőssége (CSR, fenntarthatóság) tágabb értelmezésben
 • Vezető és szervezet autonómiája, szerepe (multi- és nem multi), kölcsönhatása
 • Hazai és külföldi szervezetek hasonlóságai, különbségei (szállodaipar)
 • Hazai és külföldi szervezetek managementjének hasonlóságai, különbségei (szállodaipar)
 • Management és best practice a világban
 • Management és best practice Mo.-n és a közeli országokban
 • Benchmarking: funkció, működés, konfrontációk-gátak, esélyek
 • Benchmarking a turizmusban: funkció, működés, konfrontációk-gátak, esélyek
 • Benchmarking a szállodaiparban: funkció, működés, konfrontációk-gátak, esélyek
 • Infokommunikációs társadalom és emberi erőforrás
 • Emberi erőforrás jelen és jövője a turizmusban
 • Emberi erőforrás jelen és jövője a szállodaiparban
 • Turizmus és best practice a HR-ben
 • Szállodaipar és best practice a HR-ben
 • Szervezeti kultúra és a HR (összefüggések, kölcsönhatások) – szállodán belül és kívül
 • Management és a HR (összefüggések, kölcsönhatások) – szállodán belül és kívül

Dr. Hanusz Árpád

 • Vallási turisztikai fejlesztések és hatásuk az adott térség fejlődésére
 • Kiemelt turisztikai desztinációk fejlesztései és komplex értékelésük
 • Funkcióvesztett falvak és a falusi turizmus koncepció váltása
 • Fenntartható fejlődés biztosítása egy konkrét természeti erőforrás fejlesztése kapcsán
 • Ökoturisztikai fejlesztések és a fenntartható fejlődés bemutatása egy konkrét példa alapján
 • A felső Tisza és a mellékfolyók vízi turizmusának fejlesztése és hatásuk a helyi gazdaságra

Hefelle-Kis Ferenc

 • A 21. századi fürdőfejlesztések hatása hazánk történelmi fürdőkultúrájára. Mi történik, merre tart, hova vezet a fürdők wellness célú felújítása, átalakítása.
 • Fürdővárosok fejlődése Magyarországon. Hány pólusú a magyarországi fürdőturizmus? Kiváltja-e az ország kétpólusú turisztikai kínálatát a fürdővárosok kínálata?

Holczerné Szentirmai Ágnes

 • A desznitációmenedzsment szervezti megoldásai a nemzetközi gyakorlatban

Dr. Jancsik András

 • Fogyasztói magatartás és vásárlási döntési folyamat az információs társadalom turizmusában
 • Kultúrák és szubkultúrák hatása a fogyasztói magatartásra napjainkban
 • Döntési tényezők szerepe, változása egy-egy piaci szegmens esetében
 • Hitelességi rendszerek ("reputation systems", pl. TripAdvisor) megbízhatósága, szerepe a döntési folyamatban
 • Fogyasztói attitűdök befolyásolásának korszerű eszközei a turisztikai marketingben

Karsai Árpád

 • Hazai világörökségek és az Unesco intellektuális világörökségek listájára felvett értékeink  turisztikai teljesítménye
 • Brand-építés a hazai turizmusban
 • A Nemzeti Turizmus Stratégia 2030 és a turizmusfejlesztés kihívásai
 • Az üzleti turizmus hazai piaca. A hazai business tourism nemzetközi piaci részesedése. Trendek, kihívások
 • Az Unesco szellemi világörökségek listáján szereplő hazai örökségek és a turisztikai hasznosítás
 • A kulturális turisztikai termékek interpretációjának trendjei és a gazdasági fenntarthatóság
 • Városi turizmus és integrált városfejlesztés
 • Látogatómenedzsment és „overtourism”
 • Turizmus és klímaválság
 • Desztináció menedzsment és desztinációs marketing  a hazai fogadóterületeken
 • A turizmus intézményrendszerének átalakulása Magyarországon a paradigmaváltás óta (2016-tól)
 • Az utazási irodai piac átalakulása, kihívásai. Utazási szolgáltatások értékesítési csatornái (O.T.A-k, Kuponos irodák, tradicionális irodák, utazók direkt foglalásai stb.)
 • Hungarikumok esélyei a turizmus piacán.
 • Vonzerőfejlesztés a hazai turizmusban az évezred második évtizedében.
 • Turizmusfejlesztési szakstratégiák továbbélése a desztináció-alapú tervezés időszakában
 • Római örökségek, mint kulturális turisztikai termékek jelene és jövője ( Savaria Fesztivál, Tác-Gorsium, Limes stb.)
 • A Pannoniai Limes világörökségi nevezése és a Duna-Limes kulturális turisztikai Program

Kovács Edina

 • turizmusmarketing: a desztináció-marketing kihívásai és lehetőségei, DMO-k szerepe, a felelős szolgáltatói marketing kérdései 
 • önkéntesturizmus (voluntourism): a felelős utazó kérdésköre, a nemzetközi önkéntesség mint turisztikai élmény, az önkéntesmunka hatása a fogadóterületre és az utazóra
 • turizmus mint az interkulturális kommunikáció egy platformja (pl. csereprogramok, külföldi szakmai gyakorlatok, tanulmányutak hosszútávú hatásainak vizsgálata)
 • overtourism: a túlturizmus által érintett területek és azok érintettjeinek vizsgálata gazdasági-, társdalmi-, környezeti szempontok alapján, a helyiek életminősége és a döntéshozói preferenciák
 • fogyasztói magatartás a turizmusban: generációs különbségek, a turisztikai élmény kialakulása és az arra ható tényezők vizsgálata, a közösségi média, illetve a technológiai fejlődés hatása a fogyasztói magatartásra
 • az elöregedő társdalom (ageing society) és a turizmus: az idősek turisztikai bevonásának lehetőségei, a demográfiai átalakulásra válaszként adott társadalmi innovációs gyakorlatok vizsgálata, a turisztikai bevonódás hatásai az idősek jóllétére
 • social media és a turizmus kölcsönhatása: a közösségi médiatartalmak hatása a turisztikai fogyasztói magatartásra, a turisztikai élmény reprezentációja a közösségi médiafelületeken, generációs különbségek e tekintetben

Dr. Kovács Miklós

 • Stratégiai tervezés és nemzeti színtű turizmus stratégiák
 • A turizmus tervezési kérdései
 • Területfejlesztés
 • Területfejlesztés és turizmus
 • Regionális fejlesztési stratégiák és a turizmus
 • Regionális turizmus politika
 • Turisztikai termékfejlesztés
 • Turisztikai projektfejlesztés
 • Turisztikai pályázatok
 • Nemzeti turizmus marketing stratégiák és tervek
 • Turizmus marketing tervek
 • Turizmus és turisztikai brand-ek
 • Országimázs és turizmus
 • Desztinációs és településmarketing

Dr. Nagy Adrienne

 • egészségturizmus választott részterületének vizsgálata példa alapján,
 • összehasonlító elemzés az egészségturizmusban, annak részterületén
 • gyógytényezők hasznosítása a turizmusban
 • kastélyhasznosítás
 • épített örökség turisztikai célú hasznosítása és jellemzői
 • É-Magyarország (részterületének) idegenforgalmi szempontú vizsgálata
 • turisztikai termékfejlesztés konkrét példa alapján
 • Budapest szabadidős kínálata és változásai
 • városi turizmus jellemzői konkrét példa alapján
 • sportturizmus egy részterületének vizsgálata
 • trendek az egészségturizmusban, sportturizmusban, idegenforgalmi szolgáltatások terén,
 • egyéni ötletek egyeztetés alapján

Dr. Nagy Éva

 • utazási irodák üzletágai és  jövedelmezősége
 • egy választott utazási iroda tevékenységének elemzése
 • fogyasztóvédelmi kérdések a turisztikai piacon
 • programszervezés sajátos szervezési és pénzügyi kérdései
 • a szervezett turizmus változásai és lehetőségei Magyarországon
 • egy, a magyar kiutazó turizmusban jelentős ország elemzése
 • változó küldőpiacok  a magyar turizmusban- országelemzés

Oláh Péter

 • Szabadon választott szálloda gazdálkodásának komplex elemzése.
 • Fiktív szálloda jövedelmezőségi tervének bemutatása
 • Szállodák bevételgazdálkodásának stratégiai kérdései
 • Fiktív szálloda megvalósíthatósági tanulmányterve
 • Innovatív szállodai koncepciók
 • Mesterséges intelligencia megjelenésének lehetőségei a szállodaiparban
 • Szállodaipar jelene versus jövője

Dr. Petykó Csilla

 • Smart city vizsgálatok
 • Digitális turizmus
 • Turizmusfejlesztési lehetőségek vizsgálata választott régióban
 • A városi turizmus jellemzőinek vizsgálata választott településen
 • Az akadálymentes turizmus különböző aspektusainak vizsgálata
 • Kempingek és kempingturizmus Magyarországon
 • A fenntarthatóság és a turizmus összefüggéseinek vizsgálata
 • Alternatív energiaforrások a turizmusban
 • A turisztikai kereslet és kínálat jellemzőinek vizsgálata választott nemzeti parkban
 • Környezetbarát közlekedési eszközökhöz kötődő turisztikai lehetőségek vizsgálata
 • Az aktív turizmus jellemzőinek vizsgálata egy választott régióban
 • Különböző aktív turisztikai termékek (kerékpáros turizmus, vízi turizmus, lovas turizmus, kalandturizmus, stb.) jellemzőinek vizsgálata egy választott régióban
 • A sportturizmus helyzete és fejlesztési lehetőségei Magyarországon
 • Különböző sportágak rendezvényeinek (különböző szintű versenyek) hatása adott településre vagy térségre

Dr. habil. Remenyik Bulcsú

 • A túlzott turizmus hatásai (overtourism) az európai városok és Budapest természeti erőforrásaira, társadalmára, fejlesztéseire, rendezvényeire, sportturizmusára, szállodaiparára, közlekedésére, gasztronómiájára stb…,
 • A városi közlekedés átalakulás a fővárosban, közösségi közlekedés, fenntartható közlekedés, sharing economy,
 • Fenntartható turizmus a városokban, okosvárosok és turizmus,
 • Fenntartható turizmus Budapesten (zöld szállodák, zöld rendezvények stb…).

Schultz Éva

 • Egy desztináció kulturális turizmusa (a turisztikai termékek vizsgálata és/vagy a termékfejlesztés lehetőségeinek modellezése)
 • Keresleti és/vagy kínálati trendek vizsgálata a kulturális turizmusban
 • Kulturális/alternatív turisztikai termékek komplex vizsgálata 
 • Az interkulturalitás szerepének vizsgálata a turisztikai szolgáltatásokban (kulturális antropológiai és/vagy kommunikációelméleti megközelítés alapján).
 • A kultúraközvetítés gyakorlatának vizsgálata egy intézmény(típus)/egyesület példáján keresztül
 • A kultúrafogyasztás keresleti és kínálati trendjeinek vizsgálata. 

Sipos Erika

 • A marketing szerepe a turisztikai vállalkozásoknál
 • Marketing eszközök használata és fejlesztése a turisztikai vállalkozásoknál
 • A turisztikai trendek napjainkban
 • Az élmény szerepe a turizmusban,
 • Élményközpontú attrakciók, programok szerepe
 • A posztmodern fogyasztó érdeklődése napjaink turizmusában
 • Fogyasztói magatartás vizsgálata
 • Az imázs szerepe a turizmusban
 • Imázsvizsgálatok desztinációkban
 • Budapest turizmus marketing sajátosságai, lehetőségei
 • A social média eszközei a turizmusban

Stroh Péter

 • szállodák működésének vizsgálata, összehasonlítások, belföldön, külföldön
 • valamennyi téma, ami a vendéglátással kapcsolatos
 • éttermek üzemeltetése
 • új vendéglátó egységek kialakítása
 • rendezvényszervezés A - Z ig
 • kongresszusok szervezése
 • magyar éttermek esetleges külföldi üzemeltetése
 • szakmai záróvizsgák tapasztalatai (pincér, szakács, cukrász)
 • szállodai vendéglátás legfontosabb követelményei
 • gazdálkodás a vendéglátó egységekben, költségek, nyereség, veszteség vizsgálata

Dr. Szalók Csilla

 • A valódi vállalkozó megtalálása, turisztikai KKV-k és startupok.
 • Kooperáció és turisztikai KKV szektor
 • Multik és KKV együttműködések a turisztikai piacon.
 • Családi vállalkozások és öröklődés a turisztikai KKV piacon
 • Támogatások, pályázatok a turisztikai KKV szektorban
 • Turisztikai kisvállalkozások versenyképessége
 • Overtourism, a falusi turizmus növekedésének irányítása
 • Kreatív turizmus és falusi turizmus
 • A felelős turista és felelős turisztikai vállalkozások dilemmák
 • Mit vár el a munkaerőpiac a turisztikai felsőoktatástól?
 • A turisztikai munkaerőpiac kihívásai, az Y, Z generáció
 • A munkáltatók elvárásai – megnyerni a Z generációt (álláshirdetések, képzések)
 • Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése, jó gyakorlatok
 • Települések turisztikai teljesítményének összehasonlítása
 • A helyi lakosság és turizmus összefüggései (elégedettségi index)
 • A turisztikai célpontok lakosságának turisztikai attitűdje (mérési lehetőségek, bizalmi index)

Talabos István

 • Regionális fejlesztés egy választott régió esetében
 • Turisztikai potenciál egy választott térségben, településen
 • Utazási irodák összehasonlítása – versenyképesség szempontjából
 • Likviditás és cashflow management fontossága az utazási irodákban
 • A technológia fontossága az utazási irodákban
 • Fogyasztói szokások változása az elmúlt 5 évben
 • Utazási irodai csődök – potenciális okok vizsgálata
 • Az idegenvezető szerepe az ország image kialakításában
 • A közösségi média hatása a döntési folyamatban, hova utazzak
 • A Duna vízállása változásának hatása Magyarország turizmusára
 • Új turisztikai termék piacra juttatása
 • A gyors növekedés veszélyei egy utazási irodára
 • A rendszeres útlezárások (futóversenyek hétvégén stb.) hatása Budapest versenyképességére

Dr. Tóth Zoltán

 • A (jelentősebb) nemzetközi idegenforgalmi szaksajtó átfogó tartalomelemzése (2000 - ). Tanulságok a hazai gyakorlat számára.
 • A BGE - Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar képzési programjaiban résztvevő hallgatók szociológiai szempontú vizsgálata. (szakmenedzser, graduális képzések, mesterszakok, kereskedelem - marketing, turizmus-vendéglátás alapszak)
 • A falusi turizmus és vendéglátás infrastruktúrája, fejlesztésének regionális és kistérségi sajátosságai. (Adott példa alapján)
 • A falusi turizmus, mint önálló turisztikai termék a magyarországi beutaztató valamint a belföldi turizmussal foglalkozó utazási irodák körében (piackutató elemzés)
 • A hazai gyógyidegenforgalom fejlesztési irányai választott kistérség alapján
 • A klimatikus gyógyturizmus helyzete és fejlesztési lehetőségei Magyarország valamely (üdülő) területén.
 • A központi és regionális turisztikai fejlesztési pályázatok összehasonlító értékelése.  (Előzetes) hatásvizsgálat. A gazdaságossági szempontok érvényesülése a területi/lokális szintű turisztikai fejlesztéseknél. (Példák bemutatása.)
 • A magyar utazási irodai piac elemzése az üzletágak megoszlása és összetettsége tekintetében. Üzletági összetétel és jövedelmezőség vizsgálata 3-5 utazási iroda példáján keresztül.
 • A magyarok utazási szokásai Horvátországban az elmúlt 3 év összehasonlításában
 • A másodlakások szerepe a hazai turizmusban, különös tekintettel a (kereskedelmi jellegű) vendégforgalom által kevésbé érintett területekre (szakirodalmi áttekintés, felmérés, egyéni kutatás).
 • A pénzügyi ismeretek meglétének fontossága a turisztikai menedzsmentben
 • A stratégiai kockázat menedzselése a hazai turisztikai vállalkozásoknál
 • A szálláshely-szektor és a turizmus fejlődése Magyarországon/egy választott régióban
 • A turisztikai fejlesztések hatása Magyarországon egy-egy település, kisrégió életére. A fejlesztések hatásvizsgálata gazdasági, ökológiai, társadalmi, szempontból.
 • A turizmus, mint fejlesztési stratégia a kistérségekben néhány konkrét példa bemutatásával.
 • A turizmus/vendéglátás/szállodaipar területén való továbbtanulás motivációi
 • A vasút szerepe a hazai turizmusban
 • Ár-összehasonlító, kapacitás- és vendégforgalmi összehasonlító elemzés a budapesti (magyarországi) szállodapiacon.
 • Az idegenforgalmi tervezés helyi megítélése. (Összehasonlító esettanulmány)
 • Az idegenforgalmi vállalkozások gazdasági környezetének elemzése Magyarországon.  A gazdasági környezet hatása a turisztikai szektor szereplőire (2010 - )
 • Az idegenforgalom és a mezőgazdaság kapcsolata Magyarországon
 • Az új szállodai beruházások hatása Budapesten a piacbővülésre és munkaerő-vándorlásra. (2010 - )
 • Benchmarking a hazai turizmusban
 • Elmaradott térségek felzárkózását segítő idegenforgalmi beruházások lehetőségei Magyarországon/(Közép-Európában)
 • Forgótőke-ellátottság összehasonlító értékelése néhány utazási irodánál.
 • Idegenforgalmi KKV-k fejlődési perspektívái Magyarországon. Nemzetközi kitekintés
 • Jelentősebb magyarországi turisztikai cégek pénzügyi beszámolójának időbeni összehasonlító elemzése (2010 - )
 • Külföldi érdekeltségek a hazai turisztikai piacon. Motivációk, területi irányultság, tőkekoncentráció, globalizációs törekvések.
 • Magyarországi üdülőterületek életciklusa és stratégiái
 • Marketinghatékonyság a magyar szállodaiparban/utaztatói szektorban
 • Pénzügyi csődök okai és hatásai a turisztikai piacon (utazásai irodák, egyéb turisztikai szervezetek; (külföld / Magyarország)
 • Pénzügyi mutatószámok elemzése és összehasonlító értékelése turisztikai vállalkozásoknál
 • Regionális repülőterek szerepe az európai turizmusban
 • Szabadidős ingatlanfejlesztések Magyarországon
 • Szállodai befektetések, finanszírozási költségek, refinanszírozás a szállodaiparban
 • Telephelyválasztás vizsgálata az utazási irodai szektorban. (tevékenységi kör, fogyasztói piac mérete, értékesítés módja, méretgazdaságossági, jövedelmezőségi szempontok, stb.)
 • Tőkekoncentrációs és integrációs folyamatok az európai turizmusban. Tőkekoncentrációs folyamatok a magyarországi utaztatói szektorban.
 • Turisztikai vállalkozások pályázati lehetőségei (2010- ). A pályázati lehetőségek kihasználása a magyar turizmusban. Értékelés.
 • Turizmuspolitika a fejlett és felzárkózó nemzetgazdaságokban. A turisztikai növekedés stratégiái

Vértes János

 • Közlekedés és turizmus összefüggései többféle aspektusból.
 • Turisztikai vállalkozások sikeres tényezői.
Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM