Keresés:
Záróvizsga-témakörök alapszakon

Témakörök a záróvizsgára való felkészüléshez

Turizmus-vendéglátás alapszak, idegenforgalom és szálloda specializáció

A magyar turisztikai piac elemzése (figyelemmel az EU és a világ turizmusának trendjeire, tendenciáira is)

 • turisztikai piac fogalma, összetevői; környezeti rendszer és hatótényezők; döntési tényezők a turizmusban;
 • változó fogyasztói szokások, a fogyasztói magatartást befolyásoló trendek
 • a magyar turisztikai piac területi vonatkozásai;
 • területi (regionális, megyei, járási) KSH vendégforgalmi statisztikák; vendégforgalom területi megoszlása (belföldi, külföldi bontásban);
 • szállodai kínálat (és kereskedelmi szálláshelyi) férőhelyek (vagy kapacitás), kereslet (vendégéjszakák), szerkezeti minőségi összetétel és az ott lebonyolódó vendégforgalom területi jellemzői; piaci pozíció és részarány
 • gazdaságossági jellemzők (kihasználtság, realizált átlagárak, RevPar-mutató, stb.)
 • utazási irodák piaca, tevékenységi jellemzők, szervezett be- és kiutaztatás volumene; irodai profilok, piacszegmentáció; telepítési hely kiválasztása
 • jogi szabályozás (jogi környezet) – kiemelten fontos (kormány- és miniszteri rendeletek, határozatok)
 • fejlesztések a magyar turisztikai fogadókapacitás terén
 • szállodavezetés külső környezetének hat kiemelt területe
 • turizmus rendszerének belső környezete, turizmusban résztvevő szakmák és vállalkozások
 • az EU piacának jellemzői keresleti és kínálati oldalról
 • a gazdasági környezet alakulása, árfolyamok
 • információs technológia fejlődésének hatása a szolgáltatókra és a fogyasztókra
 • a globalizáció hatásai a turisztikai keresletre, kínálatra
 • a hazai turisztikai vonzerők elemzése és ezek kihasználtsága, leterheltsége, és a fenntarthatóság kritériumai
 • hazai turisztikai termékek és ezek piacra vitele, fejlesztési lehetőségek a belföldi és a beutaztató turizmusban (kulturális, egészség, aktív, falusi, passzív sport, hivatás, stb.)
 • a fesztiválok, témaparkok, tematikus utak kínálatának növelése, ezek hatása a keresletre
 • turisztikai szolgáltatók minősítési rendszerei

A turizmus hazai irányítási rendszere, a vonatkozó jogszabályok tükrében

 • Országgyűlés Gazdasági Bizottsága
 • Turizmusirányításban szerepe van: Miniszterelnök Kabinetfőnöke,
 • Miniszterelnökséget vezető miniszter, Külgazdasági és Külügyminisztérium
 • Magyar Turisztikai Ügynökség
 • Nemzeti Turisztikai Tanácsadó Testület
 • közigazgatási szint, (megyei, helyi)
 • Regionális marketing irodák megszüntetésre kerültek, helyettük a Magyar Turisztikai Ügynökségen belül működik a Turizmus Szakmai Igazgatóság, mely felel a desztinációfejlesztések koordinációjáért (Jelenleg turisztikai szempontból kiemelt fejlesztési térségek: Balaton, Sopron-Fertőd, Tokaj–Felső-Tisza-vidék, Nyírség, Debrecen-Hajdúszoboszló-Hortobágy-Tisza-tó)
 • Önkormányzati tv. megyei önkormányzatokat érintő része eltérő területi szintek szerepe a turizmusban (régiók, megyék, járások, települési önkormányzatok). (vonatkozó jogszabályok)
 • Szakmai és civil szervezetek a turizmusban
 • A turizmus desztináció menedzsment szervezetek szerepe
 • A Tourinform irodák feladatai
 • Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
 • EDEN (European Destinations of Excellence / Kiváló Európai Desztinációk)
 • Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia
 • Kisfaludy Program
 • 2016. évi CLVI. törvény, a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól

Az idegenforgalom gazdasági, társadalmi jelentősége, a világ turizmusa számokban, tendenciák

 • Magyarország földrajzának jellemzői (nemzetközi áramlási irányok, központi fekvés, vonzerők, stb.
 • a hazai vendégforgalom fontosabb adatai (statisztika)
 • a belföldi turizmus (életminőség vizsgálata) és a nemzetközi turizmus
 • a turizmus nemzetgazdasági szerepe, ennek változása Magyarországon
 • nemzetközi turisztikai bevételek és kiadások, hozzájárulás nemzetgazdaságunk bevételeihez (fizetési mérleg), adózási szempontok
 • fajlagos költés és költésszerkezet alakulása
 • Manilai és Hágai Nyilatkozat a turizmusról
 • fenntartható fejlődés és feltételei, ökológiai hatások, ökoturizmus
 • szociológiai hatások (szegregáció, irritáció, elzárkózás, vendégbarátság, stb.)
 • kulturális hatás
 • jövőbeli szállodai szolgáltatások, elvárások
 • Turizmus Szatellit Számla értelmezése

A turizmus vállalkozásainak tulajdonosi és üzemeltetési jogi formái. Tulajdonosi és üzemeltetési konstrukció a szállodaiparban

 • a vezetők folyamatos, naprakész tájékoztatásának szükségessége, a statisztika lényege, főbb elemei, döntés előkészítés üzleti stratégiához, üzleti tervhez, fejlesztéshez, stb.
 • az utazási vállalkozások típusai, alapítási, működési feltételei utazási vállalkozások típusai a tevékenységi kör szerint, konkurencia a hazai piacon
 • Szállodaipar szereplői
 • Üzemeltetési konstrukciók: bérlet, lízing, management, névhasználati, Time-sharing
 • a magyar turisztikai vállalkozások tulajdonosi struktúrájának jellemzői
 • szállodaipar vállalkozásainak jogi formái: Rt., Kft. stb.
 • szállodaipar fejlődése; főbb trendek
 • 239/2009.(X.20) Korm. r. a szálláshely szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről.
 • Szálláshelyi minősítési rendszerek / eljárások
 • nemzetközi szállodaláncok magyarországi működése, jelentőségük
 • a turizmus hazai piacának sajátosságai

Hazai utazási irodák piacának jellemzői

 • a piacra lépés feltételei, a működés engedélyezése, nyilvántartásba vétel – (vonatkozó jogszabályok: 2005. évi CLXIV tv. a Kereskedelemről, 213/1996. (XII. 23.) Korm. r. az utazásszervező és közvetítő tevékenységről) legutóbbi módosítása: 473/2017. (XII. 28.) Korm. r. az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. r. módosításáról (hatálybalépés: 2018. 07.01.)
 • Bejegyzés: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal helyett 2017. jan. 1-től Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelezési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktárfelügyeleti Osztály
 • bejegyzett irodák területi megoszlása
 • a szervezett turizmus mutatószámai a KSH statisztikák alapján
 • külföldi érdekeltségek gazdasági kamarák szakmai szövetségek (hazai és nemzetközi)

Az utazási irodák tevékenysége

 • az utazási vállalkozások alapítása (szakmai szempontok, jogszabályok)
 • GANTT diagram értelmezése
 • alapvető és nem alapvető üzletágak és ezek összefüggései
 • utazásszervezés folyamata
 • ügynöki munka
 • rendezvényszervezés
 • egyes tevékenységekhez szükséges feltételek, szakképesítések
  • nemzetközi vasúti jegykiadás (MÁV-előírások)
  • repülőjegyek értékesítése (IATA-előírások)
  • pénzváltás – 297/2001. (XII. 27.) Korm. r
  • idegenvezetés – vonatkozó jogszabályok (33/2009. (XII. 18.) ÖM. r.)
 • magánszálláshelyek közvetítése üzleti utaztatás sajátosságai

Szerződések az utazási irodáknál

 • az árualap megteremtése céljából (együttműködési, eseti, kontingens, bérleti, bizományosi)
 • az árualap értékesítése érdekében (megbízásos vagy ügynöki, bizományosi) az utassal kötött utazási szerződés – 472/2017. (XII. 28.) Korm. r.
 • a garanciális szerződések hatása az utazási vállalkozás gazdálkodására

Jövedelmezőségi és üzletpolitikai szempontok érvényesítése, az árképzés és áralkalmazás (kalkuláció és utókalkuláció)

 • Szállodáknál:
  • marketingterv szerepe a szállodai gazdálkodásban
  • az árképzés elméleti és gyakorlati szempontjai, kínálati ár kialakításának folyamata
  • Yield management
  • értékesítési szempontok, értékesítési csatornák, árszegmentáció
  • disztribúció és szobafoglalás
  • package árak, áralkalmazás, speciális árak
  • szállodai vendéglátás jellemzői, a jövedelemtermelő képességgel összefüggésben
  • szállodai vendéglátás árképzése
  • A vendéglátás ÁFA változásai
 • Utazási vállalkozásoknál:
  • az utazási vállalkozások kalkulációs tevékenységének menete. A kiajánlási ár megállapítása (forint, deviza)
  • a kalkulált árrés mértékének megállapítása, az árrés összetevői
  • az elő- és utókalkuláció közötti különbség okai, az utókalkuláció szükségességének indoklása.
  • általános árrés-elemzés, az árrés alakulására ható tényezők
  • utazási csomag
  • Előkalkuláció
   • célja az egy főre jutó kiajánlási ár (beutazás) vagy részvételi díj (belföld, kiutazás) megállapítása
   • csoportáraknál osztószám alkalmazása
   • autóbuszos utaknál alternatív díjszabás
   • ÁFA felszámítása
  • Utókalkuláció
   • célja az út eredményességének megállapítása,
   • a kitermelt árrés kiszámítása mindig a teljes csoport összes ráfordítását tartalmazza

A költséggazdálkodás kérdései, összehasonlító elemzés

 • Szállodáknál
  • költség fogalma
  • költség csoportosítása
  • költséggazdálkodás vezetői döntései költségek megjelenési formái szállodai költségviselők fedezeti pont számítása költség standardok
  • szakmai költségek nagysága, jellemző költségszintek anyagfelhasználás és árrés hatékonyság összefüggései
 • Utazási vállalkozásoknál:
  • Az utazási vállalkozások költségszerkezete. Az ésszerű költségtakarékosság lehetőségei. Költséghatékonyság mérése, a mutatók tartalma.
  • a bér- és létszámgazdálkodás lényege, szerepe
  • bérezési formák, bérrendszerek a bér részei, az egyes tételek hatása a tevékenység hatékonyságára

Az eredménykimutatás formája és a jövedelmezőség elemzésének kérdései

 • Szállodáknál:
  • szállodai eredmény-kimutatás céljai, formái szállodai tevékenységek eredmény-kimutatása 
  • árbevétel és költségek bontása, tartalma
  • eredményszintek és értékelésük, döntési szintek
  • jövedelmezőségi mutatók
  • jövedelemgazdálkodás vezetői döntései
 • Utazási vállalkozásoknál:
  • az eredmény-kimutatás típusai a számviteli törvény előírásai szerint, tartalmi különbségek
  • az eredmény alakulásának speciális – számviteli összegző adatokon túlmenő – részletezése az utazási vállalkozások tevékenységének elemzéséhez (árbevétel, alvállalkozói ráfordítások, árrés részletes kimutatása)
  • jövedelmezőségi elemzés, hatékonysági mutatók lényege, tartalma

A szállodai vállalkozások céljai, üzleti filozófia, tervezés és stratégia

 • a gazdálkodási tevékenység legfontosabb területeinek ismertetése
 • szállodai vezetés filozófiája
 • szállodák céljainak csoportosítása
 • profit maximalizálás
 • hosszú és rövid távú tervezés
 • stratégiai tervezés
 • tervezés folyamata tervezési elemzési, statisztikai módszerek, szekunder források

Szállodai beruházás, rekonstrukció

 • szállodai fejlesztés fogalma
 • beruházás – rekonstrukció – szolgáltatásfejlesztés
 • beruházás (elkerülhetetlen, üzemeltetési, stratégiai, fejlesztési)
 • megvalósíthatósági tanulmány tartalma
 • szükséges megtérülési számítások

Erőforrások, élőmunka- és vagyongazdálkodás kérdései a szállodákban és utazási vállalkozásokban

 • létszámigény és összetétel a szállodákban
 • létszámigényt befolyásoló tényezők
 • bér szerkezete és ösztönzés
 • élőmunka költség tartalma, nagyságát meghatározó tényezők
 • termelékenység (mutatószámok)
 • élőmunka gazdálkodás elemzése, tervezése
 • oktatás, továbbképzés, tréningek
 • kis és nagy szállodák szervezeti felépítésének összehasonlítása, elemzése
 • erőforrások hatékony működtetése a vezetés, management feladatai
 • szállodai tevékenység vagyon igénye
 • vagyon és eszközgazdálkodás
 • jövedelmezőségi gazdálkodás vezetői döntései
 • szállodák sajátos eszköz igénye: az ingatlanból fakadó sajátosságok,
 • szállásértékesítés, vendéglátó tevékenység, gyógyászat, egyéb tevékenység egyes szállodatípusok vezetési és gazdálkodási sajátosságai (pl. gyógy, wellness, kastély, üdülő, konferencia, /termék, értékesítés, vezetés, vendégigény)

Pénzgazdálkodás

 • pénzgazdálkodás területei, likviditás (fogalma, mutatók), pénzügyi terv felépítése, elemzései:
  • likviditás elemzése
  • pénzügyi tervezés direkt, indirekt módszerek
  • bevételek és kiadások, szállodai specifikációk
 • szállodai és utazási vállalkozások pénzgazdálkodásának összehasonlító elemzése

A marketing koncepció kialakítása és megvalósítása

 • marketing koncepció célja, tartalma
 • helyzetelemzés
 • előrejelzés
 • vállalati célok
 • vállalati stratégia
 • marketing célok
 • marketing stratégia (termékpolitika, árpolitika, értékesítési csatorna-politika, marketingkommunikációs politika)
 • célpiaci marketing és kínálatfejlesztés

A marketing mix alkalmazása az idegenforgalmi vállalkozásoknál

 • az idegenforgalmi marketing sajátosságai,
 • termékpolitika,
 • árpolitika,
 • értékesítési csatorna-politika
 • marketingkommunikációs politika a turizmus vállalkozásainál
 • alkalmazás/példa: egyes szállodatípusokra vagy utazási vállalkozások által összeállított idegenforgalmi termékek marketingje, annak értékesítési csatornái
 • marketingkommunikációs mix tartalma (reklám, a PR, az értékesítés-ösztönzés, a személyes eladás, szponzorálás, termékelhelyezés, direkt marketing)

Az emberierőforrás-menedzsment feladatai és funkciói

 • szervezettervezés
 • munkaerő-ellátás
 • munkaerő kiválasztás
 • teljesítményértékelés
 • személyzetfejlesztés
 • ösztönzés
 • munkaügyi kapcsolatok tartása
 • stratégiai, végrehajtási, interaktív vonatkozások
 • különbség a szervezet, a szerep, a tevékenység, a tervezés, a gazdálkodás, az ellenőrzés, a munkaügyi kapcsolatok tekintetében (SEEM modell)

A kisvállalkozások jellemzői és szerepük a hazai idegenforgalomban

 • kisvállalkozások szerepe a piacgazdaságban/turizmusban
 • vállalkozói tulajdonságok
 • a kisvállalkozásokról alkotott kép Magyarországon
 • jogi megfontolások
 • kisvállalkozások piacra jutási nehézségei
 • a kis- és középvállalkozások támogatása, vállalkozásösztönzés idegenforgalmi kis- és középvállalkozások átalakulási nehézségei és fejlődési perspektívái

Az idegenforgalmi kisvállalkozások sajátos gazdálkodási jellemzői

 • az üzleti tervezés szerepe a kisvállalkozásban
 • a tervezés jelentősége a befektető, a menedzsment és a bank számára
 • az üzleti tervezés információ-szükséglete
 • a vállalkozás kockázatának vizsgálata a tervezés során
 • turisztikai vállalkozások szabályozási környezete
 • költségcsoportosítások, költséggazdálkodás
 • kisvállalkozások hitelfinanszírozása a turisztikai kisvállalkozások működésének sajátosságai, gazdálkodása

A rendezvényszervezés, mint idegenforgalmi üzletág, jelentősége, szervezési sajátosságai

 • rendezvényturizmus gazdasági és társadalmi jelentősége, hazai helyzete
 • piaci jellemzők
 • rendezvények csoportosítása és azok jellemzői
 • a rendezvénypiac szegmentálása
 • a PCO szerepe
 • rendezvényszervezés a turizmus szintézise
 • marketing
 • szerződések
 • forgatókönyv
 • kalkuláció
 • a rendezvényszervezés tárgyi és személyi feltételrendszere
 • a vendéglátó tevékenység sajátosságai a konferenciaturizmusban a kongresszusi turizmus hazai szövetsége, intézményrendszere és helyszínei:
  • MARESZ,
  • Magyar Turisztikai Ügynökség: Kiállítási és Rendezvény Igazgatóság,
  • Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
  • Budapest Congress & World Trade Center / Kongresszusi Központ
  • HUNGEXPO
  • Művészetek Palotája, stb.)
 • szállodai fejlesztések
 • jelentősebb helyszínek Budapesten és vidéken, várható fejlesztések
Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM