Keresés:
Záróvizsga tartalma, FOSZK

Záróvizsga tartalma, felsőoktatási szakképzés

A felsőoktatási szakképzés záróvizsgája a tanterv 11. pontja szerint az alábbi módon zajlik:

A záróvizsgán a hallgató által a gyakorlati félévéről összeállított összefoglaló írásbeli munka (záródolgozat) védésére és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdés szóbeli megválaszolására kerül sor. A bizottság külön érdemjeggyel értékeli a hallgató záródolgozatát (figyelembe véve a bíráló által ajánlott érdemjegyet), valamint a szakmai kérdésre adott feleletét.

záródolgozathoz kapcsolódó szakmai kérdés úgy értendő, mint a dolgozat témáját jobban kifejtő, annak hátterére vagy összefüggéseire rávilágító kérdés. Ez tehát alapvetően olyan kérdés lesz, amire a válasz nem vagy csak felületesen szerepel a dolgozatban.

Néhány példa:

  • Szállodai marketingről szóló dolgozat esetén: az utazók döntési/vásárlási folyamatának ismertetése vagy a közösségi média szerepének bemutatása;
  • Utazásszervezési témájú dolgozatnál: nemzetközi turisztikai trendek bemutatása vagy valamely célterület adottságainak, attrakcióinak áttekintése;
  • Termékfejlesztési témájú dolgozatnál: a fejlesztés környezeti vonatkozásainak értékelése vagy a fogyasztói szokások elemzése stb.

A szakmai kérdések jellemzően az alábbi tárgyak tananyagára építenek:

  • Szállodamenedzsment 1.
  • Magyarország turizmusföldrajza
  • Az utazásszervezés földrajzi alapjai
  • Turisztikai termékek fejlesztése
  • Utazási irodai alapismeretek
  • Rendezvényszervezés
  • Turizmusmarketing

A hallgatóktól azt várjuk, hogy a záróvizsgán mutassák be tudásuk alkalmazásának képességét, vagyis a szakmai kérdésre a projektmunkájukhoz kapcsolódva adjanak választ. A válasz értékelésekor az alkalmazásra helyezzük a legnagyobb hangsúlyt, de természetesen figyelembe vesszük a bemutatott lexikális tudást is.

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM