Keresés:
Események
«2020. szeptember»
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Vendéglátás Tanszék

A Vendéglátás Tanszék bemutatkozása

A Vendéglátás Tanszék szakmai felügyelete alá tartozik a turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés vendéglátás specializációja, a turizmus-vendéglátás alapképzésben megjelenő, vendéglátással összefüggő specializációk, az üzleti szakoktató alapképzés vendéglátás specializációja, valamint a közgazdásztanár mesterképzésen a vendéglátó ismeretekkel kapcsolatos képzés.

A tanszék oktatási területe három fő szakterületre bontható: 1) a vendéglátás szervezésével, gazdálkodásával összefüggő szakmai ismeretek, 2) az élelmiszerekkel, italokkal, azok tulajdonságaival, a higiénés ismeretekkel, táplálkozástudománnyal összefüggő területek, 3) éttermi és konyhai elméleti és gyakorlati ismeretek. Az ismeretek nagy része a képzésekben megjelenő alapozó tantárgyak tudásanyagára épít. A három szakterület ismerete, a megszerzett elméleti tudás és gyakorlati tapasztalat nélkülözhetetlen a vendéglátásban elhelyezkedni kívánó, frissen végzett diplomás szakembernek.

A turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés vendéglátás szakirány négy féléves képzésében a vendéglátással összefüggő tantárgyak gondozása mellett a hallgatók 540 órás szakmai gyakorlatának és projektmunka-készítésének felügyelete, valamint a végzős hallgatók záróvizsgájának megszervezése és lebonyolítása is a tanszéken történik.

A turizmus-vendéglátás alapképzés három, vendéglátással összefüggő specializációját, úgy mint Kereskedelmi vendéglátásIntézményi vendéglátásVendéglátó rendezvényszervezés, a tanszék  gondozza. Ezeken a specializációkon olyan közgazdászok képzése folyik, akik tanulmányaik befejezése után korszerű elméleti, szervezési, gazdálkodási ismeretek birtokában vannak, jártasak a vendéglátás és a szállásadás valamennyi üzleti tevékenységében, az ezzel összefüggő folyamatok szervezésében és irányításában. A hallgatóknak a képzés során meg kell szerezniük a vállalkozással kapcsolatos ismereteket, a termelési-technológiai feladatokban való eligazodáshoz és ezek megoldásához szükséges komplex látásmódot, valamint a vendégek igényeit mindig szem előtt tartó problémamegoldó és kommunikációs készséget. A képzés magyar és angol nyelven, nappali és levelező formában történik.

A turizmus-vendéglátás alapképzésen a tanulmányok első három szemeszterében a hallgatók elsősorban általános alapozó tárgyakat (menedzsment alapjai, jog, informatika), gazdasági (közgazdaságtan, pénzügyek, adózás) és módszertani (matematika, statisztika, számvitel) ismereteket hallgatnak. A specializációválasztást követően, a harmadik szemesztertől kerül sor a vendéglátás szervezésével, gazdálkodással összefüggő, valamint a manuális tevékenységek (ételkészítés, szervízismeretek) oktatására. A leendő vendéglátó szakembereknek megfelelő elméleti és gyakorlati tudással kell rendelkezniük a gazdaságtudományi szakterületen túlmenően az élelmezés- és táplálkozástudományban, valamint a higiéné, a műszaki, technológiai ismeretek területén is. A tanulmányokat a 7. félévben belföldi vagy külföldi vállalatoknál eltöltendő szakmai gyakorlat zárja, melynek szakmai felügyeletét a tanszék látja el. A hallgatók tanulmányaikat lezáró szakdolgozatukat is ebben a félévben készítik el, döntő részben a tanszék oktatóinak irányítás alatt. A vendéglátással összefüggő specializációkon a záróvizsgák megszervezése a tanszék feladata.

A tanszék látja el az üzleti szakoktató alapképzésen, valamint a közgazdásztanár mesterképzésen a vendéglátó specializáció felügyeletét, valamint felelős az ezen képzéseken meghirdetésre kerülő, vendéglátáshoz, gasztronómiához kapcsolódó tárgyak oktatásáért.

Tudományos munkájában a Vendéglátás Tanszék részben a vendéglátáshoz kapcsolódó menedzsment témájú, valamint élelmianyag-ismereti, táplálkozástudományi kutatásokat végez, melyek eredményeiről folyamatosan publikál, másfelől felkérésre a szakmához kötődő üzleti, gazdálkodási jellegű elemző és tanácsadó tevékenységet végez. A tanszéken folyó kutatómunkákba, részben a szakkollégiumi szervezeten keresztül, részben pedig közvetlenül bevonja hallgatókat.

A 2017-ben alakult Fenntartható Vendéglátás Kiválósági Központ kutatási témáinak jelentős része is a tanszékhez köthető. A központ fő célkitűzése, hogy a fenntartható fejlődés igen széles tárgykörén belül a kar oktatói, kutatói kiemelten a vendéglátás, és kapcsolódóan a turizmus egyes részterületeinek kutatásával bővítsék a szakterület tudományos ismeretanyagát. A központ Vendéglátás Tanszékhez köthető fő kutatási témái: 1) Fenntarthatóság szemlélete a hazai vendéglátóiparban, 2) Az élelmiszerpazarlás nagyságrendjének vizsgálata a szállodák működésében. 3) Fenntartható-e az egészséges táplálkozás? Egészséges-e a fenntartható táplálkozás?

A Vendéglátás Tanszék szervezi a Vendéglátás Szabadegyetem eseményeit, ahol a szakma elismert képviselői jelennek meg és mutatják be tevékenységüket, egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók mélyebb ismeretekre tegyenek szert vendéglátó vállalkozások sikeres működtetése területén. Ugyancsak a tanszék nevéhez fűződik számos, a karon szervezett, sikeres szakmai verseny lebonyolítása, mint például a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesülettel közösen szervezett Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny és konferencia, vagy az Ethic Ocean/SeaWeb Europe, a FERRANDI Paris, az Yvon Bourges Catering School in Dinard és a Relais & Châteaux szervezetekkel közösen rendezett Olivier Roellinger nemzetközi szakácsverseny.

Évente két-három, a szakma aktuális kérdéseit vizsgáló, elemző, tudományos konferencia szervezése fűződik a tanszékhez, így például 2017-ben a Gundel Ferenc születésének 100. évfordulója alkalmából megrendezett „Ízelítő gasztronómia-oktatásunk múltjából és jelenéből” című konferencia, 2018-ban a Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesületével közösen megszervezett „Mentes vendéglátás – Biztonságos ételekkel” című tanácskozás, vagy a „Hungarikumok: múltunk és jövőnk” I. Országos Pálinka Konferencia.

A tanszéki eseményekről, a tanszék által szervezett programokról bővebben a tanszék oldalán olvasható:

https://www.uni-bge.hu/kvik/Szervezeti-egysegeink/oktatasiszervezetiegysegek/VENDIT/Hirek

 

 

Introduction of the Department of Hospitality

The professional portfolio of the Department of Hospitality extends to courses as follows:

  • the catering specialization of higher-level vocational training course in the field of tourism and hospitality,
  • all specializations belonging to hospitality, the catering specialization of vocational business instructor course at BA level,
  • the hospitality-related parts of education at the teacher of economics MA course.

The Institute’s education activity can be divided to three main fields: 1) skills related to the organizational and management tasks of hospitality, 2) theoretic knowledge and practical skills related to the main characteristics of food and beverages, hygiene and nutrition, 3) Theoretic knowledge and practical skills related to restaurants and kitchen. The knowledge, students can gain is merely built on the material of the foundation subjects in the curricula of the courses. The proper workmanship in the above three fields, the acquired theoretic knowledge and practical experiences are inevitable for young graduates who would like to work in the field of hospitality.

The catering specialization of higher-level vocational training (tourism and hospitality) is a 4-semester course where, - besides teaching hospitality-related subjects, the Department of Hospitality supervises the students’ practical education (540 hours) and the elaboration of their project-work, moreover the organization of the final exam of the graduating students.

From professional point the Department of Hospitality also covers three specializations of BA course tourism and hospitality, like Commercial hospitality, Institutional hospitality and Events organisation of hospitality. These specializations provide education for such economists who will possess with up-to-date theoretic, organizational and management knowledge, who are skilled in all business activities of hospitality and accommodation, and in the organization and controlling of all related processes. During the course students need to acquire knowledge in entrepreneurship, a complex view that is needed for the orientation and managing to production-technological tasks, moreover guest-focussed problem-solving and communication skills. The course is launched in Hungarian and English taught programmes in full-time and part-time.

In the first three semesters of the tourism and hospitality BA course students study merely foundation subjects, like general ones (principles of management, law, IT), economic (economics, finance, taxation) and methodological subjects (mathematics, statistics, accounting). After choosing specialization, from the third semester students will learn subjects related to organization of hospitality, manual activities (food preparation, serving skills). Besides economy and management future professionals in hospitality industry need to possess with appropriate theoretic and practical knowledge also in food science and nutrition, moreover in the fields of hygiene, technology and technical skills. The course is accomplished by an internship period in the 7th semester which the students need to fulfil at either domestic of foreign companies. The professional supervision of the students’ internship belongs also to the Department of Hospitality. In the course of the same semester students prepare their diploma theses by which the finalize their studies. The elaboration of diploma theses are carried out under supervision done merely by colleagues of the Department. In case of the hospitality-related specializations the organization of the final exams is also a task of the Department.

The Department is responsible for the professional supervision of hospitality specialization at the vocational business instructor course at BA level, and at the teacher of economics MA course and also for teaching hospitality and gastronomy-related subjects that are launched at these courses.

Regarding its scientific activity, the Department of Hospitality pursues research projects in the field of hospitality, related to management, food science and nutrition, the results of which are publishes continuously. Furthermore, the Department in its professional field carries out analyses and consultancy upon requests. The Department strives to involve students to its research activities either through the organization of the College for Advanced Studies or directly.

The Sustainable Hospitality Centre of Excellence was established in 2017 and the majority of its activity is related to the Department too. Besides the broadly interpreted sphere of sustainability the main objective of the Centre is to enlarge the scientific knowledge of the discipline through doing research in the field of hospitality and in certain sub-fields of tourism. The main fields of research of the Centre that are related to the Department of Hospitality are as follows: 1) The philosophy of sustainability in the domestic (Hungarian) hospitality industry 2) The examination of the dimensions of food-wasting in the operation of hotels 3) Can healthy nutrition be sustained? Is sustainable nutrition healthy?

The Department of Hospitality organizes the events of the Open University of Hospitality where distinguished representatives of the profession attend and introduce their activities, providing students with a valuable contribution that they should acquire deeper knowledge in the field of successful operation of entrepreneurships in the field of hospitality. Moreover, it can also be attributed to the Department of Hospitality that a number of successful professional competitions were organized at the Faculty, for example the Traditionalist Gastronomic Contest and Conference “Dr. László Ketter” (co-organized with Regional Touristic Association of Gödöllő Area), or the Olivier Roellinger International Culinary Contest (in co-operation with organizations Ethic Ocean/SeaWeb Europe, FERRANDI Paris, Yvon Bourges Catering School in Dinard and Relais & Châteaux).

The Department of Hospitality organizes annually 2-3 scientific conferences that focus on the examination of various, timely professional issues, like for example in 2017 the conference: ”A taste of the past and present of our Gastronomic Education” organized on the occasion of the centennial of birth of Ferenc Gundel. In 2018 the workshop: ”Gluten-free Hospitality – With Safe Food” co-organized with the Hungarian Coeliac Society has to be pointed out as well as the ”Hungarikums: Our Past and Future”, the First National Pálinka Conference.

Further information about events and programmes organized by the Department can be found at its site as follows:

https://www.uni-bge.hu/kvik/Szervezeti-egysegeink/oktatasiszervezetiegysegek/VENDIT/Hirek

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM