Keresés:
Események
«2020. október»
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

!FONTOS! - Tájékoztató a vendéglátás szakos hallgatók számára a 2020. júniusi alapszakos (BA) államvizsgáról
2020.05.21

TÁJÉKOZTATÓ A 2020 JÚNIUSI ZÁRÓVIZSGÁKRÓL

alapképzésben résztvevő hallgatók számára

 

I.    FELKÉSZÜLÉS A ZÁRÓVIZSGÁRA


1.1.    A dolgozat leadása

A szakdolgozat hivatalos példánya az elektronikus verzió, amit a Moodle-rendszerbe kell feltölteni, ahol plágiumszűrésre is sor kerül.


1.2.  A szakdolgozat bírálata

Az alapképzésen tanuló hallgatók által készített szakdolgozatot két bíráló értékeli, szövegesen, valamint pontozással is. A bírálók a dolgozat értékelése során kérdéseket is feltesznek. A szakdolgozathoz szorosabban kapcsolódó kérdéseket a záróvizsgán a záróvizsgabizottság tagjai teszik fel a hallgatónak, így azokat a hallgatók előzetesen nem kapják meg. Ugyanakkor, a hallgatók az egyik bírálat részeként egy szélesebb területet felölelő, komplex szakmai kérdést kapnak, mely kiindulási pontként szolgál a védés során lefolytatandó szakmai vitának. A bírálatot a hallgatók a neptun rendszeresen keresztül kapják meg a záróvizsga előtt legalább 5 nappal.


1.3.  Záróvizsgafelkészítők

A záróvizsgára való felkészülés a hallgató egyéni felelőssége. A Vendéglátás Tanszék minden záróvizsgát megelőzően záróvizsga-tájékoztatást tart, melyen a részvétel minden, záróvizsgára jelentkező hallgató számára ajánlott, ingyenes és nincs feltételhez kötve. 

A 2020 júniusi záróvizsgaidőszakot megelőző vírushelyzetre tekintettel, a záróvizsgatájékoztatók a Teams felületen zajlanak. A tájékoztatók időpontjáról mindazon hallgatók információt kapnak neptun üzenetben, akik a 2020 júniusi záróvizsgára feljelentkeztek. A Teams tájékoztatóra történő becsatlakozásra minden érintett hallgatónak lehetősége van. A tájékoztató pontos időpontjáról a Vendéglátás Tanszék oldalán a Hírek menüpontban és a tanszék Facebook oldalán is tájékozódhatnak a hallgatók.


1.4.  Záróvizsgára való felkészülést segítő témakörök

Az alapszakos hallgatók a záróvizsgán az alábbi linken található témákban kell jártasnak lenniük a szakmai vitára való felkészülés érdekében:

https://uni-bge.hu/kvik/Szervezeti-egysegeink/oktatasiszervezetiegysegek/VENDIT/dokumentumok/Alapkepzes-(BA)/Magyar/Nappali/Zarovizsga


II.   A ZÁRÓVIZSGA


2.1.  A záróvizsga részletei a koronavírusjárvány miatti intézménylátogatási tilalommal összefüggésben

A záróvizsga szervezésére, lebonyolítására a számonkérésre, a vizsgáztatásra és a felvételi eljárás különös szabályaira vonatkozó 6/2020. (V. 11.) rektori-kancellári közös utasításban foglaltak szerint kerül sor, ezeket valamennyi érintett személynek ismernie és alkalmaznia kell.

A hallgatók a záróvizsga időpontjáról Neptun üzenetben kapnak tájékoztatást.

A záróvizsgákra a 2019-2020 tanév júniusi záróvizsgaidőszakában on-line módon, a Teams programon keresztül kerül sor. A hallgatók a rektori-kancellári közös utasításban foglaltak szerint tájékoztatást kapnak a Teams program letöltésére és alkalmazására vonatkozóan.

A záróvizsgabizottság legalább három tagból áll, a bizottság elnökéből és tagjából, valamint a jegyzőkönyvvezetőből. A záróvizsgabizottság egyik tagjai lehetőség szerint az adott bizottságba beosztott hallgatók konzulensei.

A záróvizsgára a hallgatók egyenként kerülnek meghívásra, így közös nyitó tájékoztatóra nem kerül sor.

A záróvizsga megkezdése előtt a záróvizsgabizottság egyik tagja tájékoztatást ad minden hallgatónak a záróvizsga befejezésének és az eredmény kihirdetésének várható időpontjáról, valamint az alábbi pontokban foglaltakról:

A záróvizsgára vonatkozó részletes előírásokat a 6/2020. (V. 11.) rektori-kancellári közös utasítás tartalmazza, ezek az előírások a záróvizsga teljes folyamatára érvényesek.

A záróvizsga ideje alatt a hallgató tartózkodjon ételek fogyasztásától, azonban víz vagy egyéb, nem alkoholos ital fogyasztása megengedett (sőt, kimondottan javasoljuk, hogy a védés előtt készítsen elő italt, papírzsebkendőt, tollat vagy ceruzát, papírt)

A záróvizsga alatt kép- és hangfelvétel készítése nem megengedett.

A hallgató részéről elvárt az etikus magatartás a záróvizsga teljes ideje alatt.

Amennyiben a bizottság tagjaiban felmerül a gyanú, hogy a hallgató nem megengedett eszközt/eszközöket használ a vizsga során, a bizottság kérheti, hogy a hallgató mutassa körbe a számítógépe segítségével azt a helységet, ahol tartózkodik.

A záróvizsga teljes ideje alatt két hallgató tartózkodik a csoportban, így egymás védését végig hallgatják. Az utolsó előtti hallgató megvárja az utolsó hallgató vizsgáját.

A záróvizsga ideje alatt a hallgató nem hagyhatja el a helységet, akkor sem, amikor a másik hallgató vizsgázik, a saját és vele egyszerre jelenlévő hallgató vizsgája alatt kameráját végig bekapcsolva kell tartania.

A záróvizsgákra vonatkozóan a rektori-kancellári utasítás a következőképpen rendelkezik:

„5.§ (18) Amennyiben az adott szakon a HKR vagy a tanterv a záróvizsga részeként szakdolgozat-védést és komplex vizsgát egyaránt előír, úgy az online záróvizsgán a komplex vizsgától el kell tekinteni. Ebben az esetben az online záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből áll, amely magában foglalja az eredmények prezentációját és az arra épülő szakmai vitát. A vizsgabizottság a vita során a jelölt szakmai felkészültségének általános értékelése céljából olyan kérdéseket is feltehet, amelyek nem kötődnek szorosan a szakdolgozat bírálatához, de kapcsolódnak a témájához és a tanult szakmai anyaghoz. A záróvizsgát szervező tanszék a jelölt felkészülését támogathatja azzal, hogy előre megad a hallgató számára egy kérdést, amely a szakmai vita kiindulópontjául szolgál. Amennyiben erre sor kerül, a kérdést írásban kell eljuttatni a hallgatónak a záróvizsgát legalább 5 nappal megelőzően.”

Az alapszakos hallgatók záróvizsgája szakdolgozat megvédéséből áll, amely magában foglalja az eredmények prezentációját és az arra épülő szakmai vitát.

Alapszakon a záróvizsga időtartama körülbelül 30 perc. A záróvizsga a következő részekből áll.

  1. A szakdolgozat eredményeinek prezentációja – 10 perc
  2. A szakdolgozat bírálói által feltett kérdés(ek) megválaszolása – 5 perc
  3. Szakmai vita a szakdolgozat témájához kapcsolódóan – 15 perc.

A záróvizsga a szakdolgozat védésével kezdődik, a hallgatónak az előre elkészített prezentációját saját eszközéről kell megosztania a képernyőn úgy, hogy a bizottság tagjai azt láthassák. A hallgató tetszése szerint választhat prezentációs szoftvert. A prezentációt nem kell előre feltölteni sehová. A prezentáció bemutatására a hallgatónak maximum 10 perc áll rendelkezésre. A bizottság elnöke jelezheti, ha a hallgató közeledik a megszabott időkeret végéhez. A 10 perc letelte után a bizottság elnöke leállítja a prezentációt, függetlenül attól, hogy hol tart a hallgató a bemutatóban.

Tanácsok, javaslatok a prezentációval kapcsolatban:

–        A prezentációs időkeret szűkös, jól kell gazdálkodni vele. Ezért elsősorban a hallgató által elvégzett elsődleges kutatásra és az eredmények értékelésére érdemes helyezni a hangsúlyt. Az „elméleti háttér” hosszas ismertetése nem ajánlott. Javasoljuk a hallgatóknak, hogy szakdolgozatuk bemutatásának időtartamát pontosan számolják ki / állítsák be, annak érdekében, hogy be tudják tartani a rendelkezése álló időt.

–        A vizsgabizottság nem csak tartalmilag, hanem az előadásmód szerint is értékeli a prezentációt. Kerüljük ezért a diák mechanikus felolvasását, inkább a lényeg kiemelésére és fontos kiegészítések közlésére fordítsuk az időt.

–        Ha a bírálatban valamilyen hiba vagy hiányosság kerül megemlítésre, a prezentáció során érdemes rá reagálni, különösen akkor, ha a hallgató utána tud nézni a kérdésnek és tud olyan kiegészítő információt mondani, amely lényegében lefedi az említett hiányosságot.

–        A bíráló kritikájával szemben meg lehet fogalmazni ellenvéleményt, de ezt elsősorban akkor érdemes megtenni, ha a hallgató tényekre tudja építeni érvelését. Az ilyen jellegű vita tulajdonképpen a védés lényege.

A prezentációt követően kerül sor a szakdolgozattal kapcsolatosan a bírálat során felmerült kérdés(ek) megvitatására, valamint az előzetesen feltett szakmai kérdés alapján egy átfogó, komplex szakmai vitára. A hallgatóknak külön felkészülési idő nem áll rendelkezésre.

A bírálók által feltett kérdés(ek) megválaszolása

A szakdolgozattal kapcsolatosan a bírálat során felmerült kérdés(ek) a védés során hangzanak el, azokat nem kapja meg előre a hallgató. E kérdések szerepe, hogy rámutassanak a szakdolgozat esetleges hiányosságaira vagy éppen továbbfejlesztési lehetőségeire. A kérdések kifejezetten a szakdolgozatról szólnak, és azt feltételezik, hogy a hallgató többet tud a témáról, mint amennyit a dolgozatában leírt. A kérdésekre adott válaszoknak különösen akkor lehet nagy szerepe, amikor a bírálók értékelései eltérőek.

Itt jegyezzük meg, hogy a szakdolgozatra adott jegy nem a bírálatok átlagából keletkezik. A bizottság egy összesített értékelést (jegyet) ad a dolgozatban leírtak, a bírálatok, a prezentáció és a kérdésekre adott válaszok figyelembevételével.

Szakmai vita a szakdolgozat témájához kapcsolódóan

A szakmai vita a hallgató általános szakmai jártasságát hivatott bemutatni. A hallgató teljesítményének értékelésében nem csak a tanult ismeretek megléte, hanem azok alkalmazásának képessége is alapvető fontosságú.

A szakmai vita a következő módon zajlik majd:

–        A hallgató a vitaindító kérdést megkapja írásban, a szakdolgozata egyik bírálatának részeként (lásd fent a szakdolgozat bírálata fejezetben.)

–        A kérdés alapján kötöttségek nélkül felkészülhet, hasznosítva az egyetemi tanulmányai alatt, a szakmai gyakorlata során és a szakdolgozata készítése közben szerzett ismereteket.

–        Írásban kidolgozott válasz nem kell, viszont arra kérjük a hallgatókat, hogy készítsenek egy rövid, 2-5 résztémából álló listát, ami a tervezett válaszuk vázát alkotja.

–        A szakmai vita elején megkérjük a hallgatót, hogy szóban sorolja fel a tervezett résztémákat, kifejtés nélkül. A vizsgabizottság dönthet úgy, hogy a felsorolt résztémák közül csak némelyik kifejtését kéri.

–        A bizottság nem feltétlenül hallgatja végig a hallgató feleletét, bármikor feltehet tisztázó kérdéseket vagy megfogalmazhat kritikai észrevételeket. A hallgató által javasolt vázlattól el is lehet térni a vita során.

A szakmai vita értékelése során a vizsgabizottság komplex módon értékeli a hallgató szakmai tudását, vitakészségét és az ismeretek alkalmazásának képességét.

Tanácsok, javaslatok a szakmai vitával kapcsolatban:

–        A szakmai vitára másként kell felkészülni, mint egy előre megadott tételekre épülő vizsgára. A vitában ugyanis nem konkrét tananyagot kérünk számon, hanem témákat, problémákat beszélünk meg, amelyek különböző tantárgyakhoz kapcsolódhatnak. A lexikális háttértudás természetesen fontos, hiszen az adja a szakértelem alapját, de a vitában való sikeres szerepléshez elengedhetetlen az ismeretek gyakorlati alkalmazásának képessége.

–        A vizsgára való felkészüléshez elsősorban a szervezéssel, gazdálkodással, menedzsmenttel kapcsolatos szakmai ismereteket taglaló tárgyak anyagát érdemes átnézni. A vitaindító kérdés értelmezése alapján természetesen más tárgyak is szóba jöhetnek.

–        A vita rendelkezésére álló időkeret (kb. 15 perc) erősen behatárolja a téma kifejtésének lehetőségeit. Ezért kérjük, hogy az elején a vizsgázó vázlatosan adja meg, miről szeretne beszélni. De még a vizsgabizottság által kiválasztott egy-két résztéma átbeszélése is időigényes lehet. Javasoljuk ezért a lényegre törő ismertetést és válaszokat, mellőzve a hosszas felvezetéseket vagy „mellékvágányokat”.

–        Kifejezetten hasznos lehet a saját tapasztalataik említése, azonban ezeket ne feledjék kontextusba helyezni. Vagyis tartsák szem előtt, hogy az, amit Önök láttak, illetve tapasztaltak, mindig csak a valóság egy adott szeletére vonatkozik, míg a „teljes kép” általában sokkal árnyaltabb. Sokat segíthet, ha a tapasztalatokat összevetik szakmai olvasmányaikkal, esetleg az úgynevezett „elméleti háttérrel”.


2.2.  A záróvizsga lezárása, eredményhirdetés

A záróvizsga zárásának várható időpontjáról a vizsgabizottság egyik tagja valamennyi hallgatót tájékoztatja, a vizsga megkezdése előtt.

Az utolsó záróvizsgázó hallgató meghallgatását követően valamennyi hallgató elhagyja a Teams csoportot, a záróvizsgabizottság pedig zárt körben meghatározza a záróvizsgán szerzett érdemjegyeket. Ezt követően a vizsgabizottság egyik tagja ismételten meghívja a hallgatókat a Teams csoportba. A megjelent hallgatóktól a vizsgabizottság egyik tagja megkérdezi, hogy hozzájárulnak-e, hogy a záróvizsgán szerzett érdemjegyüket a többi hallgató jelenlétében közölje. Amennyiben ehhez a hallgatók szóban hozzájárulnak, a bizottsági tag felolvassa a hallgatók érdemjegyét. Amennyiben van olyan hallgató, aki ehhez nem járul hozzá, az ő érdemjegye nem kerül felolvasásra.

 

Sikeres vizsgázást, eredményes felkészülést kívánunk!

Vendéglátás Tanszék

 


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM