Keresés:
Események
«2020. október»
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

!FONTOS! - Tájékoztató a vendéglátás szakos hallgatók számára a 2020. júniusi felsőoktatási szakképzéses (FOSZK) államvizsgáról
2020.05.21

Vendéglátás Tanszék

TÁJÉKOZTATÓ A 2020 JÚNIUSI ZÁRÓVIZSGÁKRÓL

felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók számára

 

I.    FELKÉSZÜLÉS A ZÁRÓVIZSGÁRA


1.1.    A dolgozat leadása

A projektmunka hivatalos példánya az elektronikus verzió, amit a Moodle-rendszerbe kell feltölteni, ahol plágiumszűrésre is sor kerül.


1.2.  A projektmunka bírálata

Felsőoktatási szakképzésen lévő hallgatók projektmunkáját a konzulens bírálja el, szövegesen, valamint pontszámokkal értékelve. A bíráló a projektmunkához kapcsolódóan egy átfogó témájú, komplex kérdést is feltesz. A hallgatók a záróvizsgát megelőzően legalább 5 nappal a neptun rendszeren keresztül a szöveges értékelést, a pontszámokat és az átfogó témájú kérdést is megtekinthetik.

 

1.3.  Záróvizsgafelkészítő

A záróvizsgára való felkészülés a hallgató egyéni felelőssége. A Vendéglátás Tanszék minden záróvizsgát megelőzően záróvizsga-tájékoztatást tart a felsőoktatási szakképzésben tanuló hallgatók részére, melyen a részvétel minden, záróvizsgára jelentkező hallgató számára ajánlott, ingyenes és nincs feltételhez kötve. 

A 2020 júniusi záróvizsgaidőszakot megelőző vírushelyzetre tekintettel, a záróvizsgatájékoztatók a Teams felületen zajlanak. A tájékoztatók időpontjáról mindazon hallgatók információt kapnak neptun üzenetben, akik a 2020 júniusi záróvizsgára feljelentkeztek. A Teams tájékoztatóra történő becsatlakozásra minden érintett hallgatónak lehetősége van. A tájékoztató pontos időpontjáról a Vendéglátás Tanszék oldalán a Hírek menüpontban és a tanszék Facebook oldalán is tájékozódhatnak a hallgatók.

 

1.4.  Záróvizsgára való felkészülést segítő témakörök

A felsőoktatási szakképzés záróvizsgáján az alábbi linken található témák segítik a szakmai kérdés megválaszolására való felkészülést:

https://uni-bge.hu/kvik/Szervezeti-egysegeink/oktatasiszervezetiegysegek/VENDIT/dokumentumok/Felsooktatasi-szakkepzes-(FOSZK)/Projektmunka/Komplex-kerdesek_temakorei_2017_18_tanevtol-(uj-mintatanterv).pdf


II.   A ZÁRÓVIZSGA

2.1.  A záróvizsga részletei a koronavírusjárvány miatti intézménylátogatási tilalommal összefüggésben

A záróvizsga szervezésére, lebonyolítására a számonkérésre, a vizsgáztatásra és a felvételi eljárás különös szabályaira vonatkozó 6/2020. (V. 11.) rektori-kancellári közös utasításban foglaltak szerint kerül sor, ezeket valamennyi érintett személynek ismernie és alkalmaznia kell.

A hallgatók a záróvizsga időpontjáról Neptun üzenetben kapnak tájékoztatást.

A záróvizsgákra a 2019-2020 tanév júniusi záróvizsgaidőszakában on-line módon, a Teams programon keresztül kerül sor. A hallgatók rektori-kancellári közös utasításban foglaltak szerint tájékoztatást kapnak a Teams program letöltésére és alkalmazására vonatkozóan.

A záróvizsgabizottság legalább három tagból áll, a bizottság elnökéből és tagjából, valamint a jegyzőkönyvvezetőből. A záróvizsgabizottság egyik tagjai lehetőség szerint az adott bizottságba beosztott hallgatók konzulensei.

A záróvizsgára a hallgatók egyenként kerülnek meghívásra, így közös nyitó tájékoztatóra nem kerül sor.

A záróvizsga megkezdése előtt a záróvizsgabizottság egyik tagja tájékoztatást ad minden hallgatónak a záróvizsga befejezésének és az eredmény kihirdetésének várható időpontjáról, valamint az alábbi pontokban foglaltakról:

A záróvizsgára vonatkozó részletes előírásokat a 6/2020. (V. 11.) rektori-kancellári közös utasítás tartalmazza, ezek az előírások a záróvizsga teljes folyamatára érvényesek.

A záróvizsga ideje alatt a hallgató tartózkodjon ételek fogyasztásától, azonban víz vagy egyéb, nem alkoholos ital fogyasztása megengedett (sőt, kimondottan javasoljuk, hogy a védés előtt készítsen elő italt, papírzsebkendőt, tollat vagy ceruzát, papírt)

A záróvizsga alatt kép- és hangfelvétel készítése nem megengedett.

A hallgató részéről elvárt az etikus magatartás a záróvizsga teljes ideje alatt.

Amennyiben a bizottság tagjaiban felmerül a gyanú, hogy a hallgató nem megengedett eszközt/eszközöket használ a vizsga során, a bizottság kérheti, hogy a hallgató mutassa körbe a számítógépe segítségével azt a helységet, ahol tartózkodik.

A záróvizsga teljes ideje alatt két hallgató tartózkodik a csoportban, így egymás védését végig hallgatják. Az utolsó előtti hallgató megvárja az utolsó hallgató vizsgáját.

A záróvizsga ideje alatt a hallgató nem hagyhatja el a helységet, akkor sem, amikor a másik hallgató vizsgázik, a saját és vele egyszerre jelenlévő hallgató vizsgája alatt kameráját végig bekapcsolva kell tartania.

A záróvizsgákra vonatkozóan a rektori-kancellári utasítás a következőképpen rendelkezik:

„5.§ (18) Amennyiben az adott szakon a HKR vagy a tanterv a záróvizsga részeként szakdolgozat-védést és komplex vizsgát egyaránt előír, úgy az online záróvizsgán a komplex vizsgától el kell tekinteni. Ebben az esetben az online záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből áll, amely magában foglalja az eredmények prezentációját és az arra épülő szakmai vitát. A vizsgabizottság a vita során a jelölt szakmai felkészültségének általános értékelése céljából olyan kérdéseket is feltehet, amelyek nem kötődnek szorosan a szakdolgozat bírálatához, de kapcsolódnak a témájához és a tanult szakmai anyaghoz. A záróvizsgát szervező tanszék a jelölt felkészülését támogathatja azzal, hogy előre megad a hallgató számára egy kérdést, amely a szakmai vita kiindulópontjául szolgál. Amennyiben erre sor kerül, a kérdést írásban kell eljuttatni a hallgatónak a záróvizsgát legalább 5 nappal megelőzően.”

A felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók a záróvizsga során a bizottság előtt bemutatják a szakmai gyakorlatukkal összefüggő írásbeli projektmunkájukat (védés), majd az ahhoz kapcsolódó, a projektmunka bírálatával együtt megfogalmazott, és a hallgató rendelkezésére bocsátott szakmai felkészültségére vonatkozó, szakmai kérdés szóbeli megválaszolására kerül sor.

Felsőoktatási szakképzésben a záróvizsga időtartama körülbelül 30 perc. A záróvizsga a következő részekből áll.

  1. A projektmunka eredményeinek prezentációja – 10 perc
  2. A projektmunka bírálója által feltett kérdés(ek) megválaszolása (védés) – 5 perc
  3. Szakmai vita a projektmunka témájához kapcsolódóan – 15 perc.

A záróvizsga a projektmunka védésével kezdődik, a hallgatónak az előre elkészített prezentációját saját eszközéről kell megosztania a képernyőn úgy, hogy a bizottság tagjai azt láthassák. A hallgató tetszése szerint választhat prezentációs szoftvert. A prezentációt nem kell előre feltölteni sehová. A prezentáció bemutatására a hallgatónak maximum 10 perc áll rendelkezésre. A bizottság elnöke jelezheti, ha a hallgató közeledik a megszabott időkeret végéhez. A 10 perc letelte után a bizottság elnöke leállítja a prezentációt, függetlenül attól, hogy hol tart a hallgató a bemutatóban.

Tanácsok, javaslatok a prezentációval kapcsolatban:

–        A prezentációs időkeret szűkös, jól kell gazdálkodni vele. Ezért elsősorban a hallgató által elvégzett elsődleges kutatásra és az eredmények értékelésére érdemes helyezni a hangsúlyt. Az „elméleti háttér” hosszas ismertetése nem ajánlott. Javasoljuk a hallgatóknak, hogy projektmunkájuk bemutatásának időtartamát pontosan számolják ki / állítsák be, annak érdekében, hogy be tudják tartani a rendelkezése álló időt.

–        A vizsgabizottság nem csak tartalmilag, hanem az előadásmód szerint is értékeli a prezentációt. Kerüljük ezért a diák mechanikus felolvasását, inkább a lényeg kiemelésére és fontos kiegészítések közlésére fordítsuk az időt.

–        Ha a bírálatban valamilyen hiba vagy hiányosság kerül megemlítésre, a prezentáció során érdemes rá reagálni, különösen akkor, ha a hallgató utána tud nézni a kérdésnek és tud olyan kiegészítő információt mondani, amely lényegében lefedi az említett hiányosságot.

–        A bíráló kritikájával szemben meg lehet fogalmazni ellenvéleményt, de ezt elsősorban akkor érdemes megtenni, ha a hallgató tényekre tudja építeni érvelését. Az ilyen jellegű vita tulajdonképpen a védés lényege.

A prezentációt követően kerül sor a projektmunkával kapcsolatosan a bírálat során felmerült kérdés(ek) megvitatására, valamint az előzetesen feltett szakmai kérdés alapján egy átfogó, komplex szakmai vitára. A hallgatóknak külön felkészülési idő nem áll rendelkezésre.

Szakmai vita a projektmunka témájához kapcsolódóan

A hallgatóktól azt várjuk, hogy a záróvizsgán mutassák be tudásuk alkalmazásának képességét, vagyis a szakmai kérdésre a projektmunkájukhoz kapcsolódva adjanak választ. A válasz értékelésekor az alkalmazásra helyezzük a legnagyobb hangsúlyt, de természetesen figyelembe vesszük a bemutatott lexikális tudást is.

A szakmai kérdések jellemzően az alábbi tárgyak tananyagára építenek:

- Gasztronómiai alapismeretek

- Gazdálkodás a vendéglátásban

- Ételek és italok a vendéglátásban

- Műszaki ismeretek

- Éttermi és konyhai gyakorlatok

- Higiéné és élelmiszerbiztonság

- Szakmai gyakorlaton tapasztaltak

 

A szakmai vita a következő módon zajlik majd:

–        A hallgató a vitaindító kérdést megkap írásban, a projektmunkája bírálatának részeként (lásd fent a projektmunka bírálata fejezetben.)

–        A kérdés alapján kötöttségek nélkül felkészülhet, hasznosítva az egyetemi tanulmányai alatt, a szakmai gyakorlata során és a projektmunkája készítése közben szerzett ismereteket.

–        Írásban kidolgozott válasz nem kell, viszont arra kérjük a hallgatókat, hogy készítsenek egy rövid, 2-5 résztémából álló listát, ami a tervezett válaszuk vázát alkotja.

–        A szakmai vita elején megkérjük a hallgatót, hogy szóban sorolja fel a tervezett résztémákat, kifejtés nélkül. A vizsgabizottság dönthet úgy, hogy a felsorolt résztémák közül csak némelyik kifejtését kéri.

–        A bizottság nem feltétlenül hallgatja végig a hallgató feleletét, bármikor feltehet tisztázó kérdéseket vagy megfogalmazhat kritikai észrevételeket. A hallgató által javasolt vázlattól el is lehet térni a vita során.

A szakmai vita értékelése során a vizsgabizottság komplex módon értékeli a hallgató szakmai tudását, vitakészségét és az ismeretek alkalmazásának képességét.

Tanácsok, javaslatok a szakmai vitával kapcsolatban:

–        A szakmai vitára másként kell felkészülni, mint egy előre megadott tételekre épülő vizsgára. A vitában ugyanis nem konkrét tananyagot kérünk számon, hanem témákat, problémákat beszélünk meg, amelyek különböző tantárgyakhoz kapcsolódhatnak. A lexikális háttértudás természetesen fontos, hiszen az adja a szakértelem alapját, de a vitában való sikeres szerepléshez elengedhetetlen az ismeretek gyakorlati alkalmazásának képessége.

–        A vizsgára való felkészüléshez elsősorban a szervezéssel, gazdálkodással, menedzsmenttel kapcsolatos szakmai ismereteket taglaló tárgyak anyagát érdemes átnézni. A vitaindító kérdés értelmezése alapján természetesen más tárgyak is szóba jöhetnek.

–        A vita rendelkezésére álló időkeret (kb. 15 perc) erősen behatárolja a téma kifejtésének lehetőségeit. Ezért kérjük, hogy az elején a vizsgázó vázlatosan adja meg, miről szeretne beszélni. De még a vizsgabizottság által kiválasztott egy-két résztéma átbeszélése is időigényes lehet. Javasoljuk ezért a lényegre törő ismertetést és válaszokat, mellőzve a hosszas felvezetéseket vagy „mellékvágányokat”.

–        Kifejezetten hasznos lehet a saját tapasztalataik említése, azonban ezeket ne feledjék kontextusba helyezni. Vagyis tartsák szem előtt, hogy az, amit Önök láttak, illetve tapasztaltak, mindig csak a valóság egy adott szeletére vonatkozik, míg a „teljes kép” általában sokkal árnyaltabb. Sokat segíthet, ha a tapasztalatokat összevetik szakmai olvasmányaikkal, esetleg az úgynevezett „elméleti háttérrel”.

 

2.2.  A záróvizsga lezárása, eredményhirdetés

A záróvizsga zárásának várható időpontjáról a vizsgabizottság egyik tagja valamennyi hallgatót tájékoztatja, a vizsga megkezdése előtt.

Az utolsó záróvizsgázó hallgató meghallgatását követően valamennyi hallgató elhagyja a Teams csoportot, a záróvizsgabizottság pedig zárt körben meghatározza a záróvizsgán szerzett érdemjegyeket. Ezt követően a vizsgabizottság egyik tagja ismételten meghívja a hallgatókat a Teams csoportba. A megjelent hallgatóktól a vizsgabizottság egyik tagja megkérdezi, hogy hozzájárulnak-e, hogy a záróvizsgán szerzett érdemjegyüket a többi hallgató jelenlétében közölje. Amennyiben ehhez a hallgatók szóban hozzájárulnak, a bizottsági tag felolvassa a hallgatók érdemjegyét. Amennyiben van olyan hallgató, aki ehhez nem járul hozzá, az ő érdemjegye nem kerül felolvasásra.

 

Sikeres vizsgázást, eredményes felkészülést kívánunk!

Vendéglátás Tanszék


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM