Keresés:
Események
«2018. július»
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Felvettek

Kedves Hallgatónk!

Köszöntjük a BGE hallgatói közösségében az Egyetem, valamint Karunk nevében! Tanulmányaihoz sok sikert, egyetemi éveihez örömteli élményeket és jó egészséget kívánunk!

Az alábbiakban tájékoztatjuk legfontosabb teendőiről tanulmányai megkezdésével kapcsolatban.

Az Ön teendői

Kötelező teendők

>> Bejelentkezés az Egyetem informatikai rendszereibe
>> Kurzusfelvétel, órarend összeállítása
>> Szintfelmérők megírása
>> Beiratkozás
>> Diákigazolvány igénylése

Fakultatív teendők

>> Képzés helyszínének megválasztása (csak kereskedelem és marketing alapszakos hallgatóink számára)
>> Kollégiumi jelentkezés (igény esetén)
>> Diákhitel igénylése (szükség esetén)
>> Egészségügyi orvosi vizsgálat (csak turizmus-vendéglátás alapszakos és felsőoktatási szakképzésre felvett hallgatóink számára)
>> Kreditbeszámítási kérelem beadása (amennyiben vannak felsőoktatásban szerzett kreditpontjai)
>> Tájékozódás a külföldi tanulmányi lehetőségekről
>> Tájékozódás a gólyatáborról és a hallgatói élet további lehetőségeiről

 

Figyelem! Az itt és a csatolt oldalakon szereplő tájékoztatás később bővülhet vagy módosulhat, ezért kérjük, hogy augusztus 20-a után még egyszer ellenőrizze a teendőket. A beiratkozási teendők, időpontok és helyszínek listája változhat meg kisebb mértékben eddig az időpontig.

 

Bejelentkezés az Egyetem informatikai rendszereibe

Három rendszer használatára lesz szüksége tanulmányai kezdetén:

 • Neptun – tanulmányi ügyintézés (pl. tárgyfelvétel, pénzügyek kezelése)
 • CooSpace – elektronikus tanulási környezet (a beiratkozás előtt itt kell nyilatkoznia a tanulni kívánt nyelvekről)
 • Modulo – kérvénykezelő rendszer (pl. a kollégiumi jelentkezési kérelem beadásához).

A rendszerekbe a felvételi határozatában megadott kóddal és jelszóval tud belépni. A határozatokat elektronikus úton küldjük meg augusztus első hetében. A rendszerekbe történő első belépéskor saját érdekében mindenképpen változtassa meg a jelszavát (ugyanaz a jelszó lesz érvényes valamennyi rendszerben)!

A rendszerek használati útmutatóit itt találja meg.

>> Határidő: augusztus 27. (később is bejelentkezhet, ám a kurzusfelvételt nem tudja elkezdeni, ha még nincs bejelentkezve, illetve a szintfelmérő feladatsorok megírására is szükség van a bejelentkezéshez).

Személyes adatok ellenőrzése és rögzítése

Az Önök legtöbb szükséges adatát megkapjuk a felvi.hu rendszeréből. Azonban ezek változhattak a közelmúltban (pl. lakcím, e-mail cím), illetve hiányosak lehetnek (adóazonosító, TAJ-szám). Ezért kérjük, hogy még a beiratkozás előtt ellenőrizze adatait a Neptunban, egészítse ki, illetve szükség esetén javítsa azokat.

Az adatmódosításról a Neptun-tájékoztató 5. oldalán talál útmutatást.

>> Határidő: augusztus 30. (végezze el az adatmódosítást mielőtt kinyomtatná beiratkozási lapját).

Kurzusfelvétel, órarend összeállítása

Az egyetemen a hallgatói önállóság része a tanulmányok saját szervezése: hallgatóinknak minden félév előtt a tanulmányi rendszeren (Neptun) keresztül fel kell venni azokat a tárgyakat, illetve kurzusokat, amelyeket teljesíteni szeretnének. Az egyes félévekben ajánlott tárgyakat a tantervek tartalmazzák.

A kurzusfelvétel során Önnek az alábbiakról kell döntenie:

 1. Felvegye-e most a tantervben szereplő kötelező tárgyak kurzusait? A mintatanterv szerinti kötelező tárgyakat a tanulmányai során kell teljesítenie, de nem feltétlenül abban a félévben, ami a tantervben jelölve van. Az ajánlott félévtől eltérhet, de ügyeljen arra, hogy ha elhalasztja a tárgyak felvételét, előfordulhat, hogy meghosszabbodik a tanulmányi ideje.
 2. Melyik választható tárgyakat vegye fel? A választható tárgyak esetében egy bizonyos kreditszámot kell teljesítenie, de a konkrét tárgyakat Ön határozhatja meg.
 3. Melyik órarendi időpontokat vegye fel? Számos tantárgyunkat több csoportban oktatjuk, így Önnek lehetősége van különböző órarendi időpontok között választani (a rendelkezésre álló helyek erejéig).

A felvenni javasolt tárgyak listáját személyes beiratkozási tájékoztatója tartalmazza, amit itt találhat meg Neptun-kódja lapján.

Az online tárgyfelvétel útmutatóját innen töltheti le. Amennyiben tanácsadásra van szüksége, keresse Hallgatói Szolgáltatási Osztályunkat emailben vagy személyesen (1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11., földszint 2.).

Megjegyzés: bizonyos tárgyakat a legjobb szakmai felkészítés érdekében speciális tantermekben oktatunk (tankonyha, tanétterem, számítógép-labor). Speciális tantermeink optimális kihasználásához arra van szükség, hogy néhány tárgyat két félévben megosztva oktassunk. Vagyis a tárgy meghirdetett létszáma kevesebb lehet, mint az évfolyamlétszám. Ha Ön azt látja a Neptun-rendszerben, hogy egy tárgyra minden hely betelt, akkor azt a tárgyat a következő félévben tudja felvenni. Ebben az esetben javasoljuk, hogy vegyen fel helyette olyan tárgyat a második félévből, amit ugyancsak speciális termekben oktatunk. Konkrét javaslatainkat a beiratkozási útmutatók tartalmazzák.

>> Tárgyfelvételi időszak: augusztus 28-án 8:00 órától szeptember 7-én 23:59 óráig.

Szintfelmérők megírása

Egyik alapvető célunk, hogy Önök sikeresen és időben végezhessék el tanulmányaikat. Ennek érdekében képzésünk tartalmát – lehetőségeinkhez mérten – a felkészültségükhöz igazítjuk. Ehhez mindenekelőtt arra van szükség, hogy néhány tárgyból Önök szintfelmérő tesztet írjanak. Ezek a következők (megadva a szintfelmérő következményeit):

 • Idegen nyelv – nyelvi csoportok beosztása a nyelvtudás szintjének megfelelően.
 • Informatika – az eredmények alapján választható felzárkóztató kurzus vehető fel.
 • Matematika – az eredmények alapján választható felzárkóztató kurzus vehető fel.
 • Tanulásmódszertan – az eredmények alapján választható tanulásmódszertani kurzus vehető fel.

A tanulásmódszertan, matematika és informatika szintfelmérőt a CooSpace rendszerben, online kell megírniuk, míg idegen nyelvből Egyetemünk Alkotmány utcai épületében, a beiratkozás napján biztosítjuk a megírás lehetőségét. Részletes információt a tárgyak nevében levő fenti hivatkozásokon találnak.

>> Időpont az idegen nyelvi szintfelmérő megírására: a beiratkozás napján
>> Időpontok az online szintfelmérő feladatosorok megírására: a kattintson az egyes szintfelmérők fenti hivatkozásaira.

Beiratkozás

Ön a beiratkozással válik az Egyetem hallgatójává. A beiratkozást személyesen kell megvalósítani a regisztrációs héten (szeptember 4-9. között). Az Ön beiratkozási időpontjait és teendőit Neptun-kódja alapján itt találhatja meg.

A beiratkozáshoz Önnek rendelkeznie kell az alábbiakkal:

 • adószám
 • TAJ-szám
 • lakcímkártya
 • bankszámla (bármelyik magyarországi banknál)

A beiratkozáshoz az alábbiakat hozza magával a fentieken túl:

 • fentiek másolatai
 • minden többletpontot igazoló dokumentum és másolata
 • fényképes személyazonosító igazolvány
 • érettségi bizonyítvány (BA és FOSZK képzésekre) vagy felsőfokú végzettséget igazoló oklevél (MA képzésekre) – eredeti + 1 db másolat
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok), ha van(nak) – eredeti(k) + 1 db másolat (mindről)
 • igazolványkép – 1 db (kérjük, a hátuljára írja rá a nevét és a Neptun-kódját)
 • a Neptunból nyomtatott, aláírt beiratkozási lap
 • előre kitöltött tűz- és balesetvédelmi nyilatkozat (előtte olvassa el figyelmesen a Kar Tűzvédelmi szabályzatát).

Önköltséges képzésre felvett hallgatóinknak továbbá gondoskodniuk kell az első félévi önköltségi díj befizetéséről. A vonatkozó tudnivalók a Neptun-tájékoztató 7. oldalán találhatóak. A beiratkozáskor emellett alá kell írniuk képzési szerződésüket, melyben rögzítik az önköltség fizetésének módját és ütemezését. Ha a hallgató díjak fizetésének szabályairól kíván tájékozódni, olvassa el a Hallgatói térítések és juttatások szabályzatát.

>> Határidő az önköltségi díj befizetésére: szeptember 4. (Diákhitelt igénylő hallgatóink határidő-hosszabbítást kapnak.)

Diákigazolvány igénylése

Diákigazolvány igénylésére az első beiratkozás után van lehetősége a hallgatóknak, mivel olyan jelentkező nem kaphat diákigazolványt, aki nem létesített jogviszonyt az Egyetemmel. Az igazolványt a Neptun-rendszerben igényelheti, az itt található útmutató alapján.

Képzés helyszínének megválasztása

Amennyiben Önt a kereskedelem és marketing alapszak magyar nyelvű képzésére vettük fel, képzési helyszínt kell választania aszerint, hogy milyen specializáción kíván később tanulni:

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

Külkereskedelmi Kar

A képzőhely megválasztására vonatkozó kérelmét a Modulo rendszerben kell leadnia. Amennyiben a megadott határidőig nem él a képzésihely-választás lehetőségével, a képzési helyet az Egyetem saját hatáskörben határozhatja meg.

>> Határidő: augusztus 3. 12:00 óra

Minden más képzésünk a kar Alkotmány és Markó utcai épületeiben zajlik.

Kollégiumi jelentkezés

Nappali tagozatos hallgatóink jogosultak kollégiumi férőhelyet igényelni a KVIK Lengyel Gyula kollégiumában (1113 Budapest, Laufenauer u. 1-7.). A kollégiumi jelentkezéshez Önnek az alábbi űrlapokat kell kitöltenie:

>> Szociális helyzetfelmérő lap (a Modulo rendszerben) – augusztus 8-ig
>> Kollégiumi felvételi kérelem (a Modulo rendszerben) – augusztus 8-ig.

Diákhitel

Esetleges igénylését jelenleg közvetlenül a Diákhitel Központban intézheti.

Javasoljuk, hogy tanulmányai finanszírozásáról döntsön körültekintően.

Egészségügyi orvosi vizsgálat

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzésre, továbbá turizmus-vendéglátás alapszakra felvett hallgatóink tantervében már az első évfolyamon vannak olyan tárgyak (tankonyhai, tanéttermi órák), melyek egészségügyi vizsgálatot igényelnek („Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok”, ismertebb nevén egészségügyi kiskönyv). A vizsgálatot bármely, foglalkozás-egészségügyi (továbbiakban: üzemorvosi) szolgáltatást végző egészségügyi szolgáltatónál elvégeztethetik az érintett hallgatók.

Kreditbeszámítási kérelem beadása

Ha Önnek a felsőoktatásban szerzett kreditpontjai vannak, kérheti ezek beszámítását, így tantervi kötelezettségeiből kevesebbet kell teljesítenie. Amennyiben Ön felsőoktatási szakképzést végzett Egyetemünkön, a kreditbeszámítás révén az alapszakot 7 helyett 4 félév alatt is elvégezheti. Kérelmét a Modulo rendszerben kell benyújtania. Bővebb tájékoztatást itt talál.

>>  Határidő: szeptember 16.

Külföldi tanulmányok (hallgatói mobilitás)

Az egyetemi évek különösen hasznos és emlékezetes részét szokták alkotni a külföldön folytatott tanulmányok: ezek nemcsak a pályakezdők elhelyezkedési esélyeit javítják jelentősen, hanem életre szóló élményekkel is gazdagítják a résztvevőket.

A BGE a hazai gazdasági felsőoktatás egyik legszélesebb partnerkínálatával áll az érdeklődő hallgatók rendelkezésére. Bár a hallgatói mobilitási programokban általában csak azok vehetnek részt, akik már két félévet teljesítettek, érdemes már most is tájékozódni a lehetőségekről. A külföldi tanulmányok zökkenőmentes elvégzése ugyanis azt igényli, hogy bizonyos mértékig megtervezzék, hogyan szeretnék összegyűjteni a diplomához szükséges kreditpontjaikat.

Bővebb tájékoztatást itt olvashat.

Hallgatói élet

Az egyetemi évek messze nem csak a tanulmányi kötelezettségekről is szólnak - számos olyan lehetőség is nyílik hallgatóink előtt, ami teljesebbé teheti életüket, és hozzájárulhat szakmai sikereikhez. Ezek közül most csak néhányat emelünk ki:

 • Gólyatábor
 • Gundel Károly Szakkollégium
 • AIESEC - a Közgazdászhallgatók Nemzetközi Egyesülete
 • Agy-A-Lap - BGE KVIK hallgatói magazinja

A tájékoztatók ezen az oldalon találhatók.

 

A fentieken túl további információkat is talál az Egyetem központi felvételi oldalán. Amennyiben mindezeken túlmenő tájékoztatásra van szüksége, kérdését küldje a hszo.kvik@uni-bge.hu címre. Kérjük, hogy mindenekelőtt a honlapunkon próbáljon meg tájékozódni, és csak akkor írjon nekünk, ha ott nem talál választ kérdéseire. Köszönjük!

A tanévkezdésig kellemes pihenést, hasznos időtöltést kívánunk!

Dr. Lugasi Andrea dékán

Szabó Tamás, a Hallgatói Szolgáltatási Osztály vezetője

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM