Keresés:
ERASMUS

ERASMUS+ program

Alapképzés

Az Ön lehetőségei

>> Külföldi tanulmányi félév (vagy tanév) elvégzése
>> Külföldi szakmai gyakorlat teljesítése
>> Kettős diploma programokban való részvétel lehetősége (néhány szakon, illetve partnerintézménynél)

Érintett szakok

>> valamennyi alap-, mester- és felsőoktatási szakképzés
>> a programban való részvételhez legalább két lezárt félévvel kell rendelkezni

Jelenlegi teendő: lehetőségek mérlegelése és tanulmányok tervezése

 

Részletes információk

Az egyetemi évek különösen hasznos és emlékezetes részét szokták alkotni a külföldön folytatott tanulmányok: ezek nemcsak a pályakezdők elhelyezkedési esélyeit javítják jelentősen, hanem életre szóló élményekkel is gazdagítják a résztvevőket.

A BGE a hazai gazdasági felsőoktatás egyik legszélesebb partnerkínálatával áll az érdeklődő hallgatók rendelkezésére. Az ERASMUS+ program elsősorban az alábbi lehetőségeket kínálja:

  • Tanulmányi félév teljesítése. Hallgatóink a partnerintézmények tanóráin vehetnek részt, illetve bekapcsolódhatnak a kinti egyetemi életbe, kiaknázva a helyi hallgatók számára kínált kulturális, sportolási, szabadidő-töltési lehetőségeket is.
  • Szakmai gyakorlati félév teljesítése. Minden gazdasági alapszakunk és felsőoktatási szakképzésünk kötelező eleme a féléves szakmai gyakorlat. Ez teljesíthető külföldi vállalkozásoknál is, az ERASMUS+ program keretében.
  • Kettősdiploma-programokban való részvétel. Ezek lényege, hogy hallgatóink a hazai tanterv tárgyai mellett egy-egy partnerünk programjának bizonyos tárgyait is teljesítik, és ezzel a mi diplománkat és a partnerintézményét egyaránt megkapják. A külföldi intézmény tárgyait az ott töltött félév vagy tanév során, az ERASMUS+ program keretében teljesíthetik.

Valamennyi lehetőség esetén fontos szempont az intenzív nyelvgyakorlás lehetősége: egy félév alatt nagyon sokat fejlődhetnek, így a nyelvvizsgához és az ígéretes állásokhoz egyaránt közelebb kerülhetnek.

Az ERASMUS+ programok alapja a kreditelismerés - vagyis a külföldön szerzett kreditek beszámíthatók az itthoni teljesítménybe. Ebből következik, hogy a külföldi tanulmányi félév miatt nem feltétlenül hosszabbodnak meg a tanulmányaik. Ugyanakkor érdemes már most előre tervezni, hogy a külföldi tanulmányokat zökkenőmentesen beilleszthessék egyetemi éveikbe.

Mire kell odafigyelni elsősorban?

  • Jóllehet programjaink nemzetközi normák szerint épülnek fel, nem valószínű, hogy bármely partnerünknél ugyanazok a tárgyak szerepelnek egy-egy félév kínálatában, mint nálunk. Vagyis „egy az egyben” elég nehéz helyettesíteni egy tetszőleges itthoni tanulmányi félévet egy külföldivel.
  • 2018 tavaszán tettünk egy fontos lépést a külföldi tanulmányok elősegítésére: minden tantervünkbe beillesztettük az úgynevezett „mobilitási ablakot”. Ennek lényege, hogy meghatároztunk legalább egy olyan félévet, amikor Önök úgy vehetnek részt külföldi képzésen, hogy az nem okozza tanulmányaik meghosszabbodását. A tantervekben részletesen megadjuk, hogy milyen tárgyakat kell felvenniük a külföldi intézményben, hogy ez megvalósuljon.
  • A mobilitási ablak féléve(i) mellett Önök bármelyik másik félévben is részt vehet külföldi képzésen, bár ez valamivel több ügyintézést igényelhet.

Bízunk benne, hogy Önök közül nagyon sokan már most is úgy tervezik, hogy részt fognak venni az ERASMUS+ programban. Ebben az esetben az alábbiakat javasoljuk Önöknek:

  • Olvassák el ezt a rövid tájékoztatót, amely a szabályzataink külföldi tanulmányokra vonatkozó részeit foglalja össze.
  • Tanulmányozzák a szak tantervében a mobilitási ablakra vonatkozó részt (ez minden tantervben a 7. pont).
  • Egyelőre (tanulmányaik elején) ne vegyenek fel szabadon választható tárgyakat. Alapszakokon legalább 12 kredit, mesterszakokon legalább 6 kredit a szabadon választható tárgyak értéke (ezek mintatanterveinkben V jelöléssel szerepelnek). Ezek nagy előnye, hogy tartalomtól függetlenül beszámíthatók a hazai teljesítményükbe. Ha végül mégsem mennének külföldi félévre, a szabadon választható tárgyakat bármikor felvehetik később is.
  • Tanterveinkben vannak úgynevezett kötelezően választható tárgyak (a mintatantervekben KV jelöléssel szerepelnek). Ezek helyett ugyan nem fogadhatunk el bármilyen tárgyat, de igen nagy a mozgásterük. Tehát ha pl. „Szakmai választható tárgyat” kell teljesíteniük itthon, akkor a szakjuknak megfelelő külföldi szaktárgyak nagy részét el tudjuk majd fogadni.

A fentieket figyelembe véve tudatosan készülhetnek arra, hogy felsőbb évesként zökkenőmentesen eltölthessenek egy vagy két szemesztert külföldön. Lehet, hogy a felkészülés megterhelőnek tűnik, de megéri – a programban részt vett hallgatóink szinte egyöntetűen pozitív tapasztalatokról számolnak be.

Az ERASMUS+ programról és a további külföldi tanulási lehetőségekről honlapunkról, illetve a Mobilitási Irodában tájékozódhatnak.

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM