Keresés:
Matematika

Matematika szintfelmérő

Alapképzés

Az Ön teendői

>> A szintfelmérő feladatsor megoldása a Coospace rendszerben, online
>> Az „Üzleti matematika alapjai” (AZAI0BA00) tantárgy felvétele, és minél jobb eredménnyel való teljesítése, amennyiben a szintfelmérő eredménye alapján úgy érzi, hogy vannak hiányosságai. (A félév során megszerzett pontjainak egy része később beszámítható a Gazdasági matematika nevű kötelező tantárgy teljesítésénél.)

Érintett szakok

>> turizmus-vendéglátás alapszak (nappali és levelező magyar, nappali angol nyelvű képzés)
>> kereskedelem és marketing alapszak (nappali és levelező magyar, nappali angol nyelvű képzés)

A felmérő megírásának idősávja:

Augusztus 18. 11.00 és 16.00 óra  között, vagy augusztus 22. 11.00 és 16.00 óra között, egyszeri alkalommal.
Akiknek a két idősávban pl. technikai problémája akad, kérheti (Coospace Fórumon keresztül) a szintfelmérő megírását egy pót-idősávban, melynek időpontja később lesz meghatározva.

A matematika szintfelmérőnél fontos, hogy

 • egyszer töltheti ki,
 • 90 perc áll a rendelkezésére. Úgy kezdje meg a feladatok megoldását, hogy az idősávon belül maradva a 90 percet maximálisan ki tudja használni.

A felkészüléshez biztosítunk egyszeri próbakitöltési lehetőséget, így már az "éles" teszt előtt is megismerheti a Coospace rendszer működését. Időpontja: 2020. augusztus 14. 12.00 óra és augusztus 22. 12.00 óra között, a Coospace rendszerben, a „Matematika szintfelmérő” színtér megfelelő alszínterében.

A frissülő információkért érdemes időnként a "Matematika szintfelmérő" Coospace színtérbe látogatnia. Kérdéseit az ott található Fórumon keresztül felteheti, készséggel állunk rendelkezésére.

 

Részletes információk

Az éves munkát előkészítő regisztrációs időszak keretében a szükséges ismeretekből eddig megszerzett tudását Ön egy ezt a célt szolgáló feladatsor kitöltésével mérheti fel, amelyet Coospace rendszerünkben talál majd meg. A dolgozat témája a középiskolai középszintű matematika törzsanyagból kifejezetten szakjához kapcsolódó rész lesz.

A matematika, és arra épülő tantárgyak egyetemi tananyagának oktatása során egyértelműen azt tapasztaltuk, hogy a felvett hallgatók tényleges matematikai tudása nagyon sok esetben nem elegendő az egyetemi tanulmányokhoz, s így tantárgyaink sikeres teljesítése nehézségeket okoz. Tapasztalataink és a hallgatói visszajelzések azt mutatják, hogy az előismereteket összegző „Az üzleti matematika alapjai” felzárkóztató tantárgy segítségével ez áthidalható.

Az Üzleti Elemzés Módszertani Tanszék a tantárgyai jellege miatt segíti Önt alapvető matematikai tudásának megerősítésében. Javasoljuk a 2. félévben oktatott „Gazdasági matematika”, valamint a 3. félévre ajánlott „Statisztika és valószínűségszámítás alapjai”,  és a 4. félévre ajánlott "Üzleti statisztika" tantárgyak sikeres teljesítéséhez biztos alapokat nyújtó „Az üzleti matematika alapjai” nevű választható tantárgy felvételét az 1. félévben mindenkinek, különösen akkor, ha a szintfelmérőn elért eredmény nem éri el a 80%-ot. Témaköreit úgy dolgoztuk ki, hogy zökkenőmentesen tudjon utána haladni a többi, matematikai alapokat igénylő tantárggyal is, és későbbi tanulmányai során is segítség lehet a jobb eredmények eléréséhez.

„Az üzleti matematika alapjai” 1. féléves választható tantárgy felvételének további előnye is van:

 • Ezt a szolgáltatást az Egyetem ingyenesen nyújtja, és a szintfelmérő eredményétől függetlenül Ön felveheti. Az oktatott tananyag a többi tantárgyban nem ismétlődik, az azt követő kötelező tantárgyak tananyagához hasznos, segít a megértésében, a szakmai gyakorlati feladatok megoldásában. 
 • Az angol nyelvű képzésre jelentkezők megismernek a választott nyelven sok fontos szakkifejezést.
 • A félévi munkától és az elért eredményétől függően prémiumpontok szerezhetők (maximum 25 pont), „beszámítással” a következő, 2. féléves „Gazdasági matematika” kötelező tantárgyba.

A szintfelmérő dolgozat fontosabb témakörei:

 • algebrai kifejezések azonos átalakításai, racionális kifejezések egyszerűsítése;
 • egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek megoldása;
 • függvények, elemi függvények tulajdonságai, függvény-transzformáció, ábrázolás;
 • sorozatok, számtani sorozat, mértani sorozat;
 • százalékszámítás;
 • szöveges feladatok.

A szintfelmérőt a CooSpace rendszerben, online kell kitöltenie.

Hangsúlyozzuk, hogy a szintfelmérők célja elsősorban a visszajelzés, azok eredménye semmilyen hátrányos következménnyel nem jár Önre nézve. Tanulmányai tervezéséhez fontos, hogy reális visszajelzést kapjon felkészültségéről, mi pedig a teszt anyagának a hallgatók zöme által helyesen kitöltött részét ismertnek feltételezzük, arra építünk az oktatás során. Kérjük ezért, hogy mindenképpen írja meg az online szintfelmérőket, és azokhoz ne vegyen igénybe semmilyen külső segítséget. Köszönjük!

Kellemes nyári kikapcsolódást kívánunk,

Dr. Törcsvári Zsolt
Az Üzleti Elemzés Módszertan Tanszék vezetője

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM