Keresés:
Tanulásmódszertan

Tanulásmódszertani szintfelmérő

Alapképzés

Az Ön teendői

>> Szintfelmérő feladatsor online kitöltése a Coospace rendszerben
>> A Tanulásmódszertan választható tárgy felvétele (önálló döntés alapján)

Érintett szakok

>> turizmus-vendéglátás alapszak (nappali magyarl nyelvű képzés)
>> kereskedelem és marketing alapszak (nappali nyelvű képzés)

>> közösségszervezés alapszak (nappali magyar nyelvű képzés)

 

Részletes információk

Kedves Hallgatók!

Mindenekelőtt gratulálunk ahhoz, hogy felvételt nyertek intézményünkbe és köszönjük, hogy minket választottak!

Egy új korszak kezdődik az életükben, amely sok tekintetben más kihívások elé állítja Önöket, mint amelyet eddig tapasztaltak a középiskolában. Nyilván sokat hallottak erről, hiszen szüleik, idősebb testvéreik elmesélhették az élményeiket.

Alapvető változás, hogy nem egy osztály keretein belül fognak tanulni, illetve az iskolai év szorgalmi időszakra és vizsgaidőszakra oszlik. Bár a szorgalmi időszakon belül is történhet számonkérés – pl. szemináriumi dolgozat, kiselőadás formájában – ez túlnyomó részt mégis a vizsgaidőszakban történik. Fontos, hogy ügyeljenek erre, jól osszák be az idejüket, időben szerezzék be a kötelező szakirodalmi forrásokat, hiszen bármilyen csábító is az a gondolat, hogy megszabadultak a napi számonkéréstől, valójában csakis folyamatos munkával lehet jó eredményeket elérni, és nem lehet 2-3 nap alatt egy féléves tantárgyat a fejükbe gyömöszölni!

További különbség, hogy vannak előadások, ahol önállóan kell jegyzetelni, kiválasztani a lényeget, olyan jegyzeteket készíteni, amelyet aztán később, 2-3 hónap elteltével is tudnak értelmezni és tudnak belőle tanulni. Ez, a figyelem megosztása, lehetséges, hogy kezdetben nehézséget okozhat, csakúgy, mint a szakszövegek, a tanulmányok, cikkek feldolgozása, a szemináriumi dolgozatok és a kiselőadások elkészítése.

E nehézségek csökkentése, elkerülése érdekében Egyetemünk egy lehetőséget kínál fel Önöknek a Tanulásmódszertan (TAAN0BB03) választható tantárgy felkínálásával. A tárgy felvétele, ismeretanyagának elsajátítása lényegesen megnöveli a tanulás eredményességét, sikerességét, és elkerülhetővé válik az ismétlésből fakadó időveszteség.

A tárgy felvételének szükségességéről meggyőződhet, ha kitölti online tanulásmódszertani tesztünket a Coospace rendszerben. A feladatsor az olvasási sebességet, szövegértést, logikai készségeket teszteli. A kiértékelés automatikus, a jó vagy rossz eredménynek nincs következménye, csak jelzi, hogy ki az, akinek mindenképpen szüksége van tanulásmódszertani segítségre.

>> A teszt megírásának ideje: augusztus 17. 12.00 órától augusztus 23. 23.59 óráig
>> Választható tárgyak felvételi időszaka: augusztus 25-től szeptember 1-ig

Kívánunk mindenkinek sikeres tanulást, kellemes és örömteli diákéletet!

Dr. Farkas Julianna
A Pedagógia Tanszék vezetője

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM