Keresés:
SZERVEZETI INNOVÁCIÓK MENEDZSELÉSE

Képzési szint

Alapképzés

Kredit Érték

3

Tantárgyfelelős

Érintett tanszék

Tantárgy leírása

A tantárgy célja, hogy áttekintést adjon a szervezeti innovációk elméleti megközelítéseiről és bevezetésük gyakorlati aspektusairól. A hallgatók megismerkednek az innovációk különböző típusaival és egymáshoz való viszonyával, ezen felül pedig lehetőséget kapnak arra, hogy közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a szervezeti/munkahelyi innovációk gyakorlati alkalmazásáról.

Kialakítandó szakmai kompetenciák

  • Strukturált gondolkodásmód
  • Problémaérzékenység
  • Az okok és okozatok azonosításának és megkülönböztetésének képessége
  • Együttműködési készség
  • Megoldásmódok összegyűjtésének, szintetizálásának és értékelésének képessége 

Kötelező irodalom

  • Hámor,i B. – Szabó, K. (szerk.) (2012) Innovációs verseny. Esélyek és korlátok. Budapest: Corvinus Egyetem (1., 2., 4. és 10. fejezet)
  • www.mek.oszk.hu/11300/11376/11376.pdf
  • Csizmadia,P. – Király, Zs. – Kása, R.(2014) „Dobozon belül, dobozon kívül” A kreatív problémamegoldás alapjai. Budapest: BGF PSZK

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM