Keresés:
SZERVEZETI KULTÚRA

Képzési szint

Mesterképzés

Kredit Érték

3

Tantárgyfelelős

Érintett tanszék

Tantárgy leírása

Szervezet metafórái (Morgan).

Szervezeti kultúra fogalma, szerkezete, elemei, jéghegy modell (Daft).

Szervezeti kultúra jellemzői, szerkezete, elemei, szintjeit, értelmezési keretei.

Szubkultúrák jellemzői (támogató, semleges, ellenséges).

Szervezeti kultúra típusai, megváltoztatása.

Vezetés kulturális feladatai (Nahavandi Malekzadeh).

Kulturális vezető típusai (Trice és Beyer tipológia).

Cross-kulturális összehasonlító elméletek, kulturális különbségek a szervezetekben.

Csoportmunka multikulturális környezetben.

Multikulturális csoportok előnyei és hátrányai, hatékonysága, szervezeti feltételei.

Kialakítandó szakmai kompetenciák

Megtanulja azonosítani a szervezeti kultúrák típusait és az ott uralkodó egyéni és csoportos viselkedés normákat. Megtanulja a szervezeti kultúra változtatás szükségességének felismerését, illetve annak egyéni és szervezeti gátjait. A hallgató képessé válik nemzetközi csoportokban és vállalati környezetben a kulturális különbözőségek felismerésére és kezelésére.

Kötelező irodalom

  • Heidrich, B.: Szervezeti kultúra és interkulturális menedzsment (Human Telex Consulting, 2001) ISBN: 9630068532

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM