Keresés:
SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT

Képzési szint

Alapképzés

Kredit Érték

3

Tantárgyfelelős

Érintett tanszék

Tantárgy leírása

 • Szolgáltatás gazdaság makrogazdasági megközelítése
 • Szolgáltatások fogalmi rendszere, típusai
 • Termelő vs. szolgáltató vállalatok
 • Szolgáltatás csomag koncepciói
 • Szolgáltatás menedzsment, szolgáltatás stratégiák, minőség mérése
 • Szolgáltatások humán tényezői, szolgáltatás kultúra
 • Közszolgáltató szervezetek menedzsmentje
 • CRM fogalmi rendszere és elemei, CRM informatikai megoldásai
 • CRM tevékenységek, hazai gyakorlat
 • Professzionális szolgáltatások menedzsmentje

Kialakítandó szakmai kompetenciák

A hallgatók a kurzus során megismerik a szolgáltatásoknak a termelő szervezetektől eltérő működési rendszereit, annak belső szervezeti menedzsment kereteit. Megtanulják a szolgáltatások folyamatának vállalati rendszerbe illesztett, tudatos megtervezését mind szervezeti (humán), mind piaci korlátok figyelembe vételével. Szervezeti és vezetői szempontból kiemelendő a belső ügyfél fogalmának megismerése, mellyel a későbbi vállalati szocializációra és együttműködésre készít fel.

Kötelező irodalom

 • Heidrich, B.: Szolgáltatás menedzsment (Human Telex Consulting, Budapest, 2006), ISBN: 9632298128
Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM