Keresés:
VÁLLALATI GAZDASÁGTAN

Képzési szint

Alapképzés

Kredit Érték

3

Érintett tanszék

Tantárgy leírása

  • Üzleti vállalkozás, vállalkozás és környezete, vállalkozás indítása, működtetése.
  • Vállalkozási formák, vállalati stratégia, emberi erőforrás gazdálkodás.
  • Marketing, logisztika, vállalati vagyon, vagyongazdálkodás alapjai (beruházás, készletgazdálkodás), költséggazdálkodás, árpolitika.
  • Üzleti terv, mesterköltségvetés.

Kialakítandó szakmai kompetenciák

A tantárgy oktatásának célja, hogy alapvető ismereteket adjon a vállalkozásokról, a vállalatok működési mechanizmusairól, jellemzően a felső vezetés nézőpontjából. A félév során a hallgatók megismerkednek - elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt - a vállalkozás és a környezet kapcsolatával, a stratégiai és operatív döntéshozatallal, illetve a vállalati tevékenység egyes funkcionális területeivel. 

Kötelező irodalom

  • Chikán Attila (2010): Bevezetés a vállalatgazdaságtanba  Aula, Budapest ISBN: 9789639698116
Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM