Keresés:
VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Képzési szint

Mesterképzés

Kredit Érték

4

Tantárgyfelelős

Érintett tanszék

Tantárgy leírása

Vezetői értékrend- vezetői önkép : Sikeres vezető tulajdonságai. Tulajdonságelméletek

Egyéni személyiségjegyek, az észlelés és folyamata, képességek és rátermettség

Vezetői kommunikáció, kommunikációs korlátok és feloldások

Stíluselméletek (Lewin, Likert, Blake és Mouton, Schmidt és Tannenbaum)

Vállalati döntéshozatal, döntési stíluselemzés

Szituációs menedzsment, Kontingencia elméletek (Fiedler, integrált)

Típus elméletek, Motivációs elméletek

Vezetői időgazdálkodás, Eisenhower mátrix

Szervezeti változások szakaszai, változásmenedzsment, modelljei, változások vezetése

Konfliktus kezelés vezetői stratégiái.

Kialakítandó szakmai kompetenciák

A hallgatónak a kurzus végére ismernie kell saját vezetői személyiségjegyeit, illetve azok megfelelését az egyes vezetői stílusok gyakorlásához. Azonosítani tudja majd az adott vezetői döntési szituációk lehetséges alternatíváit a vezető-beosztott kapcsolatokban. Megismeri és használni tudja a vezetői időgazdálkodás módszertanát, eszközeit. A hallgató megtanulja az egyéni értékrend illeszkedését adott szervezeti kultúrához és a vezetői stílus és típus hatását a vállalati közegre.

Jelentősen fejleszti a kurzus a vezetői kommunikációs és konfliktuskezelő készségeket, video-s elemzések, egyéni- és csoportos gyakorlatok révén.

Kötelező irodalom

  • Heidrich, B. ( szerk): Alkalmazottak vezetése (kézirat, 2011)
  • Bakacsi, Gy. : Szervezeti magatartás és vezetés (Aula, 2004) ISBN: 9789639585492
  • Storey, J.- Salaman, G. : Vezetői dilemmák (Akadémiai Kiadó, 2010) ISBN: 9789630589413
Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM