Keresés:
Duális képzés vállalatoknak

A duális képzés fogalmát 2014-től tartalmazza a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény. Ennek 108.§ 1a. pontja értelmében duális képzés a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, illetve e képzési területhez tartozó mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak - képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó - tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek között, minősített szervezetnél folyik.

A Budapesti Gazdasági Egyetem a 2014/2015-ös tanévtől kezdődően, több lépcsőben vezette be a duális képzést a Gazdálkodási Kar Zalaegerszegen 5 partner együttműködésével és 16 hallgatóval. Azóta folyamatosan növekszik mind a képzésben részvevő gazdálkodó szervezetek, mind a hallgatók száma. A 2019. szeptemberében induló képzésekre több mint 50 partnervállalat kínál lehetőséget a leendő hallgatóknak duális képzésben való részvételre.

A Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda annak érdekében hozta létre a www.uni-bge.hu/dualiskepzesvallalatoknak oldalt, hogy minél szélesebb körű információkkal szolgálhasson az érdeklődő leendő partnerek - és a már szerződött partnervállalatok - számára a duális képzési rendszerről.
Célunk, hogy segítsük a partnerré válás folyamatát a kapcsolatfelvételtől egészen a szerződéskötésig, majd a szerződéskötéstől támogassuk az Egyetem és a partner közti információáramlást, kommunikációt általános kérdésekben.

 

Bízunk benne, hogy weboldalunk minden látogató számára hasznos lesz!

Visszajelzésével vagy kérdésével forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM