Keresés:
Események
«2020. október»
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Interjú Hatalyák Aranka kari módszertani koordinátorral
2019.02.26
Ismerjük meg kollégáinkat módszertani oldalukról is!

Interjúsorozatunk következő részében a Dékánok által delegált kari módszertani koordinátorok mutatkoznak be, most a KVIK-ről, Hatalyák Aranka kolléganőnk.

Mióta dolgozol a felsőoktatásban/az egyetemen?

1984-ben kerültem a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola Pedagógia tanszékére, mint a kereskedelmi szakképzés áruforgalmi tantárgyak szakmódszertan oktatója.


Hogyan kapcsolódsz az oktatás-módszertan területéhez?

A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tanári szakának elvégzése után a középfokú kereskedelmi szakképzésben dolgoztam, a Szász Ferenc Ipacikk Kereskedelmi Szakmunkásképző Iskola főállású tanáraként. Az intézmény akkoriban a KVF gyakorlóiskolája volt. Néhány év után felkértek a tanárjelöltek tanítási gyakorlatának vezetésére, amit örömmel vállaltam, valamint az eladástan tantárgy szakmódszertanának oktatására.  Mindkét feladat kihívás és lehetőség is volt számomra, hogy a szakterületi ismereteimet, módszertani tudásomat továbbfejlesszem. Két évig a tanári munkám mellett szakfelügyelőként, majd szaktanácsadóként dolgoztam a kereskedelmi szakképzés árufogalmi tárgyainak oktatását felügyeltem a Belkereskedelmi Minisztérium megbízásából. Viszonylag fiatalon a 20-as éveim végén lehetőségem volt tapasztalatot szerezni a szakképzés akkori helyzetéről, oktatási gyakorlatáról. Az 5. tanév végén megkerestek a főiskoláról, szakmódszertani oktatói állást ajánlottak a Pedagógia tanszéken, amit az országos kalandozások után szívesen elfogadtam. A szakképzéssel nem szakadt meg a kapcsolatom.  Részt vettem az országos szakmai versenyek zsűrijének munkájában, tankönyveket lektoráltam, szakértettem, óraadói feladatokat is elláttam, stb. Ezek az évek és feladatok biztosították számomra, hogy a főiskolai oktató munkámat megfelelő színvonalon, az aktualitásoknak megfelelően végezzem. Munkakörömhöz tartozott továbbá a tanárszakos hallgatók iskolai gyakorlatának szervezése, felügyelete, az órák látogatása, értékelése mind szakmai, mind módszertani szempontból. A főiskolán/egyetemen nem csak a tanárszakos hallgatók felkészítésében vettem részt, oktattam gazdasági szaktárgyakat is nappali/levelező/TÁV-os alap- és FOSZK képzéseken. 

A Pedagógia tanszék vezetőjének, Horn Miklósnak a felkérésére szakmódszertan jegyzetet írtam (1985), ami elsősorban a nappali tanárszakot végző hallgatók felkészülését segítette a szaktanári munkára.


Az Oktatás-módszertani Központtal együttműködve, kari módszertani koordinátorként milyen feladatokban vettél részt?

Az EFOP-3.4.3-16-2016-00020 projekt keretében végzett feladatok közül a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar oktatás-módszertani gyakorlatának elemző bemutatását készítettem el, valamint az Oktatás-módszertani Központ vezetője által szervezett tanácskozásokon vettem részt.

Az oktatás-módszertani gyakorlat bemutatásakor egy korábbi felmérés, valamint a projekt keretében megvalósuló kérdőíves lekérdezés eredményeire támaszkodtam. A kérdőíves felmérést a KVIK-en, mint módszertani koordinátor bonyolítottam le. Kérésemre a tanszéki értekezleteken lehetőséget kaptam a projekt céljának, valamint az ezt alátámasztó vizsgálat menetének bemutatására, kértem az oktató kollégák közreműködését az általuk alkalmazott módszertani gyakorlat megosztásában. (Írásos interjúk, kérdőívek.)

A kapott eredmények megismerését, értékelését követően Dr. Zimányi Krisztina kérésére koordinációs munkát végeztem a Módszertani Központ és a KVIK oktatói között a „jó módszertani gyakorlatok” bemutatása, kidolgozása, közzététele érdekében.

A Módszertani Központ vezetője felkért továbbá a „Módszertani monitoring rendszer a Budapesti Gazdasági Egyetem számára” c. útmutató véleményezésére, amit elvégeztem.


Milyen tárgyakat, milyen hallgatói létszámmal oktatsz?

A pedagógusképzés és a szakoktató képzés területén viszonylag kis létszámú csoportokban oktattam szakmódszertant, koordináltam a tanítási gyakorlatokat.

A főiskolán/egyetemen a tanárszakos hallgatók felkészítése mellett oktattam gazdasági szaktárgyakat is nappali/levelező/TÁV-os alap- és FOSZK képzéseken.  A legtöbb órám szemináriumi foglalkozás volt, a Minőségirányítás tantárgy oktatását nagy létszámú előadás formájában láttam el


Mely módszereket emelnél ki azok közül, amiket az oktatás során alkalmazol?

A hagyományos módszerek/pedagógiai eszközök alkalmazása mellett folyamatosan próbáltam kísérletet tenni arra, hogy színesítsem, érdekesebbé, követhetőbbé, könnyebben tanulhatóvá tegyem a tananyagot a hallgatók számára. Az oktatás-módszertani megoldásoknak, eszközöknek csak az oktató fantáziája, kreativitása szabhat határt, és nincs egy vagy néhány minden tantárgy, oktató, tanulókör számára egységesen alkalmazható jó gyakorlat. A módszerek megválasztását sok tényező befolyásolja. Törekedtem arra, hogy az eszközök, módszerek kiválasztása ne öncélú legyen, hanem a kívánt oktatási tanulási eredmény elérését a lehető leghatékonyabban szolgálja. A teljesség igénye nélkül írok néhány példát, ami bevált gyakorlatom során:

A kis létszámú tanár- és szakoktató szakos foglalkozásokon bevált módszerként alkalmazható kooperatív munkaforma keretében az esettanulmány módszere, valós probléma (szakmai, pedagógiai) megoldására, és a gyakorlatban ténylegesen megvalósult eredmények összehasonlítására.

Szintén tanári szakon alkalmaztam csoportmunkában a hallgatók által tetszőlegesen választott középiskolai szakmai tantárgy témakörének tartalmi, módszertani kidolgozását nyomtatott vagy online formában (tananyagfejlesztés), majd a csoportfoglalkozáson történő bemutatást, prezentálást. Meglepően színvonalas anyagok készültek, az elismerő vélemények pedig komoly sikerélményt jelentettek a hallgatók részére.

Meggyőződésem, hogy a tanulás folyamatában az egyéni munkának kiemelt szerepe van, ezért ha az oktatási, didaktikai lehetőségek adottak, egyénileg vagy párban megoldható feladatokat adtam hallgatóimnak. Ez minden képzési szinten, formában előfordult, más- más eszközök igénybevételével. Tanári- szakoktatói szakon, mikro-tanítás, majd az ezt követő közös értékelés. Bármeny képzési formánál: korábban tanult ismeretek rendszerezésére, elmélyítésére kérdések, tesztek összeállítása, bemutatása a foglalkozásokon, akár még az előadásokon is közös megoldással.  Az informatikai lehetőségek bővülésével különböző alkalmazások (Kahoot, tankocka, stb.) használata oktató és hallgató felkészülésével. Ez utóbbi pár percet vesz igénybe az órái munkából. Különösen a hallgatók által készített teszt jellegű feladatok megoldását tartom hasznosnak, ez ugyanis azonnali visszacsatolást ad arról, mennyire sikerült megérteni az előadások anyagát.

Megfelelő motivációs eszközök bevetésével az általam oktatott tárgyhoz kapcsolódó TDK dolgozat elkészítésére is folyamatosan lehetőséget adtam a hallgatóknak. Hasonló lehetőségként emelném ki a felsőoktatás hallgatói részére hirdetett országok szakmai versenyeken való részvételt, az erre történő felkészítést. (Marketing versenyen vettek részt hallgatóim.)

A nagy létszámú előadások, csoportfoglalkozások elsősorban a frontális munkaforma alkalmazásának a színterei, de ezeken az órákon is törekednie kell az oktatónak színes, érdekes megoldásokat alkalmazni. A szemléltetés lehetőségének kihasználása bármilyen formában felkeltheti az érdeklődést, segít a figyelem koncentrációjában. Ide sorolnám a gyakorlatból hozott példákat, érdekes cikkeket, videókat, stb.

Vendégelőadó meghívásával a feldolgozásra kerülő tematikus egység gyakorlati alkalmazásáról kaphatnak szemléletes képet a hallgatók, stb.


Mit kívánnál, ha lehetne egy kívánságod?

Közel 40 éve vagyok a tanári pályán, hamarosan eljön az az idő, amikor búcsút mondok az oktatásnak, a pedagógiai munkának. Ehhez kapcsolódóan az a kívánságom, ha ennek bármi értelme is lehet, hogy az oktatást (minden szinten) az ésszerűség, a megfelelő szakmai-pedagógiai elhivatottság, színvonal, elköteleződés jellemezze, vagy legalábbis az erre való törekvés!


Hírek

Hírek

Dancs Gábor Ernő: Én, az ONLINE?! pedagógus – avagy, hogyan igazodjunk el az információs technológiák rengetegében

Ismerjük meg kollégáinkat módszertani oldalukról is!

Oktatói workshop-ok 2020. augusztusban

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM